Linda Holmström

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: linda.holmstrom@ki.se
Besöksadress: ALB, Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Broström, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026
  • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • Docent, fysioterapi, Karolinska Institutet, 2021
  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2011
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2004
  • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2003
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI