Forskningsprojekt om föräldrastöd vid diabetes typ 1

Ett forskningsprojekt pågår på Karolinska Universitetssjukhuset för att utveckla metoder för att bättre stötta föräldrar i vardagslivet med diabetes typ 1. Ett viktigt mål är att stärka samarbetet med barnet runt egenvårdsrutinerna.

Aktuellt

Elsa Håkansson, doktorand på Avdelningen för psykologi har medverkat i Svenska diabetesförbundets podd och samtalet på ämnet diabetesförälder: #12: Diabetesförälder – hur ska man orka?

Diabetes
Illustration: Christina Heitmann

Vad är det som görs?

Projektet består av tre studier. I den första studien intervjuas föräldrar till barn och unga med diabetes typ 1 och ADHD för att öka kunskapen om deras vardag och behov av stöd. I den andra studien utvärderas en ny föräldrainsats i grupp på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. I den tredje och sista studien kommer samma insats erbjudas via internet till en större grupp föräldrar runtom i Sverige. 

Vilka metoder används?

Föräldrainsatsen som vi utvecklar baseras på strategier som brukar användas för att stärka samarbetet mellan barn och föräldrar runt vardagsrutiner. Här anpassar vi de metoderna till en vardag med diabetes typ 1. Insatsen kommer rikta sig till alla föräldrar som har barn med diabetes typ 1 inom ett visst åldersspann som upplever svårigheter runt egenvården.

Tack till dig som deltar!

Ditt deltagande är värdefullt för oss. Nu har vi avslutat rekryteringen till intervjustudien, och vill rikta ett stort tack till alla föräldrar som har ställt upp och låtit sig intervjuas! På den här hemsidan kommer vi snart ge mer information om vår nästa studie och vad det innebär att delta. 

Kontaktpersoner 

Profile image

Brjánn Ljótsson

Studieansvarig, professor

Elsa Håkansson

Psykolog, doktorand
Johanna Olsson
2024-03-07