Hjärtsvikt och Arytmi – Forskargrupp Patrik Lyngå

Forskargruppen bedriver forskning om och för patienter med hjärtsvikt och/eller arytmier. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för dessa tillstånd samt att förbättra behandlingen och öka livskvaliteten för patienterna.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen