Patrik Lyngå

Lektor/Sjuksköterska | Docent
E-postadress: patrik.lynga@ki.se
Besöksadress: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Utbildning Specialistsjuksköterskeprogrammen, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar på SÖS sedan 1986 och har bla varit verksam på Akutkliniken,
  Medicinklinken och verksamhetsområde Kardiologi. Jag har också varit med
  om att starta Klinisk utbildningsavdelning (KUA) på SÖS 1998. Jag var
  vårdsakkunning (VÅRDSAK) i kardiologi 2007-2013. År 2012 disputerade jag
  och blev Docent i omvårdnad vid Karolinska institutet 2022.
  Docent 2022
  Sjuksköterskeexamen 1991
  Magisterexamen (medicinsk vetenskap) 2006
  Doktorsexamen (medicinsk vetenskap) 2012

Forskningsbeskrivning

 • Min avhandling handlade om patienter med hjärtsvikt och deras egenvård.
  Jag studerade effekter av interaktiv patientutbildning, hur
  distansmonitorering kan stärka egenvården och hur detta påverkar
  inläggningar och död i hjärtsvikt. Avhandlingen innehöll också en
  kvalitativ del där patienternas uppfattningar om distansmonitorering
  beskrevs.
  Efter disputationen har jag fortsatt att forska inom hjärtsvikt men också
  om hjärtinfarkt med normala kranskärl och Takotsubo syndrom (brustet
  hjärta). Andra forskningsprojekt som jag medverkat i är bla om anhöriga
  till patienter med Covid 19 och studenters erfarenheter av återkoppling
  under klinisk utbildning. För närvarande är jag huvudhandledare till tre
  doktorander vid KI-SÖS.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor/Sjuksköterska, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Docent, Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2012
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI