Staffan Holmins forskargrupp - vår forskning

Staffan Holmins forskargrupp är en del av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet och Neuroradiologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Gruppen arbetar med klinisk och translationell forskning inom flera ämnen relaterade till modern neuroimaging, nuklearmedicin och vaskulära interventioner.

Samarbete med KTH

Till hjälp med teknisk utveckling har vi ett välutvecklat samarbete med forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan på Institutionen för Materialvetenskap för prototypdesign och utveckling av nya endovaskulär instrument och utrustning. Vi har även ett samarbete med forskningsgruppen Physics of Medical Imaging (bildfysik) för utveckling av tekniker inom datortomografi (DT).

Projekt

Klinisk diagnostisk och interventionell neuroradiologi

Den kliniska forskningen är baserad på Neuroradiologiska kliniken Nya Karolinska Solna (NKS). Särskilda intresseområden är barnneuroradiologi, teknikutveckling inom DT och subtraktionsangiografi, kateterburen kemoterapi vid retinoblastom hos barn och trombektomi vid stroke.

Klinisk och experimentell radiokemi

Professor emeritus Sharon Stone-Elandes arbete drivs vidare i gruppen, genom utveckling och validering av nya radiotracers (spårningsligander), och positronemissionstomografi (PET) i djurmodeller av stroke, inflammation och cancer. Gruppen har också ansvar för produktion av kliniska radiotracers för Karolinska Universitetssjukhuset och andra sjukhus i länet. Exempel på radiotracers och relaterade forskingsområden: 18F-FDG (glukosmetabolism), 11C-methionine (aminosyror), 11C-acetate (fettsyror), 18F-NAF (skelettsjukdomar), 18F-FLT (cellproliferation), 18F-FMISO (hypoxi), 68Ga-DOTATOC (NET/somatostatinreceptorn), 68Ga-PSMA (prostatacancer).

Våra forskningsprojekt

  1. Utveckling av ”interventionell nuklearmedicin”, dvs kombinationen av endovaskulär intervention med nukleramedicinsk teknologi.
  2. Utveckling av nya diagnostiska och terapeutiska radiotracers.
  3. Utvärdering av traceranvändning och metabolisk in vivo och ex vivo.
  4. Farmakokinetisk utvärdering av nya radiotracers för PET imaging in vivo i djurmodeller för olika sjukdomar (cancer, neurologiska sjukdomar, inflammation, apoptos, hypoxi, kardiologi) med och utan terapeutiska interventioner.

Experimentell interventionell radiologi och imaging

På core facilititeten KERIC bedriver vi preklinisk och translationell forskning med toppmodern imagingutrustning, till exempel ett fullskaligt angiolab för djursforskning, en micro-PET för smådjur och en högfältsmagnetkamera (9.4T MR).

Kliniskt relevant strokemodell

Vi har utvecklat en metod för att inducera stroke i råtta med endovaskulär teknik (M2CAO). Med konventionella kliniska instrument för endovaskulär intervention kan M2-segmentet av den mellersta hjärnartären selektivt ockluderas och moduleras med reperfusion för att simulera trombektomi. Modellen kan ses som en vidareutveckling av den klassiska filamentmodellen av MCAO, men med ökad kontroll över infarktstorlek och med bevarad kollateralcirkulation. Modellen används med MR och PET imaging under och efter ocklusion.

Kärlväggspenetrationsteknik

Vi har utvecklat ett särskilt katetersystem som medger direkt penetration av kärlväggen och på så sätt selektiv injektion av celler eller läkemedel direkt i vävnaden av valfritt organ. Systemet är kompatibelt med konventionell endovaskulär utrustning och kan användas till effektiv minimalinvasiv celltransplantation.

Endovaskulär biopsiteknik

Vi arbetar med att ta fram nya instrument och metoder för endovaskulär provtagning av vävnad från bland annat kärlvägg, hjärta och andra organ. De nya metoderna syftar till att vara mindre skadliga för kroppens vävnader, och lämpade för analys med modern molekylärbiologisk teknik, bland annat RNA-sekvensering (RNA-seq) av vävnader och enstaka celler.

Forskargruppledare

Staffan Holmin

Forskargruppledare
Holmin
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Utvalda publikationer

Efficacy and safety of nerinetide for the treatment of acute ischaemic stroke (ESCAPE-NA1): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial.
Hill MD, Goyal M, Menon BK, Nogueira RG, McTaggart RA, Demchuk AM, et al
Lancet 2020 03;395(10227):878-887

Oxygen metabolism MRI - A comparison with perfusion imaging in a rat model of MCA branch occlusion and reperfusion.
Little PV, Kraft SE, Chireh A, Damberg P, Holmin S
J. Cereb. Blood Flow Metab. 2019 Dec;():271678X19892271

Dual energy CT after stroke thrombectomy alters assessment of hemorrhagic complications.
Almqvist H, Holmin S, Mazya MV
Neurology 2019 09;93(11):e1068-e1075

Superselective endovascular tissue access using trans-vessel wall technique: feasibility study for treatment applications in heart, pancreas and kidney in swine.
Grankvist R, Jensen-Urstad M, Clarke J, Lehtinen M, Little P, Lundberg J, et al
J. Intern. Med. 2019 Apr;285(4):398-406

Safety of Intra-Arterial Injection With Tumor-Activated T Cells to the Rabbit Brain Evaluated by MRI and SPECT/CT.
Lundberg J, Jussing E, Liu Z, Meng Q, Rao M, Samén E, et al
Cell Transplant 2017 02;26(2):283-292