Streptococcus pneumoniae bakterier infekterar hjärnceller.

Staffan Holmins forskargrupp

Staffan Holmins forskargrupp är en del av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet och Neuroradiologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Gruppen arbetar med klinisk och translationell forskning inom flera ämnen relaterade till modern neuroimaging, nuklearmedicin och vaskulära interventioner.