Molekylär grund för genreglering av sjukdomar - Carsten Daub

Vi fokuserar på att förstå den molekylära grunden för genreglering av sjukdomar, specifikt relaterat till inflammation. Vårt arbete inkluderar genom-omfattande analys av genuttryck från patientprover med olika RNA-sekvensering. Med bioinformatikanalys identifierar vi de beståndsdelar som ligger bakom de observerade skillnaderna i uttryck hos de sjuka patienterna samt de kliniska fenotyperna associerade till dessa uttryck.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Carsten Daub

Gruppledare
CD
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-09-01