Anders Österborgs forskargrupp

Anders Österborg, adjungerad professor, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Anders Österborg, adj professor, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Gruppen, som samleds av prof Anders Österborg och prof Håkan Mellstedt, har som mål att utveckla cytostatikafri precisionsbehandling vid lymfoida maligniteter med fokus på kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och B-cellslymfom. Forskningen bedrivs inom 4 projektområden (A-D) med fyra projektområdesansvariga seniora forskare.

Håkan Mellstedt professor, Institutionen för onkologi-patologi Karolinska Institutet, BioClinicum Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Håkan Mellstedt, professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mohammad Hojjat Farsangi, PhD, senior researcher, Department of Oncology-Pathology Karolinska Institutet, BioClinicum, Karolinska University Hospital Solna
Mohammad Hojjat-Farsangi, PhD, senior forskare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde A: Nya läkemedel mot nya targets.

Projektområdesansvarig: Mohammad Hojjat-Farsangi, PhD.

Fokus är ROR1, ett onkofetalt antigen med tyrosinkinasaktivitet och som uttrycks nästan enbart av maligna celler. Biologin för ROR1 studeras och en first-in-class moleylär hämmare av ROR1 har tagits fram i samarbete med Kancera AB och testas f.n. prekliniskt. Exempel publikation: Hojjat-Farsangi M et al, Leukemia 2018.

Marzia Palma, PhD, senior researcher, assistant chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Marzia Palma, PhD, senior forskare, bitr. överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde B: Immunreglering av B-cells maligniteter.

Projektområdesansvarig: Marzia Palma, MD, PhD.

Forskningen syftar till att i detalj kartlägga immunsystemet vid ffa KLL och Hodgkin, både hos obehandlade patienter och förändringar under och efter behandling med moderna precisionsmediciner mot t ex Brutons tyrosinkinas (BTK) (ibrutinib, zanubrutinib m fl) och Bcl-2 (venetoclax). Exempel publikation: Palma M et al, Br J Haematol 2018.

Jeanette Lundin, Associate Professor, chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Jeanette Lundin, docent, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde C: Akademiska behandlingsstudier med precisionsbehandling vid KLL.

Projektområdesansvarig: docent Jeanette Lundin.

Forskningen syftar till att i egen regi genomföra kliniska behandlingsstudier med molekylära hämmare bl a ibrutinib och monoklonala antikroppar. Ett centralt projekt är en s.k. On-Off fas 1-2 studie med ibrutinib med syfte att minska risken för resistensutveckling (BTK-mutation) och reducera biverkningar och behandlingskostnad. Exempel publikation: Winqvist M et al, Br J Haematol 2018.

Lotta Hansson, Associate Professor, chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Lotta Hansson, docent, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde D: Real-world analyser av nya precisionsbehandlingar.

Projektområdesansvarig: docent Lotta Hansson.

Forskningen syftar till att via djupanalyser av samtliga behandlade patienters journaler inom definierad region få fram ”så sanna som möjligt” resultat i rutinsjukvård avseende nya högkostnadsläkemedel vid KLL och lymfom. Våra data är viktiga komplement till industri-ägda terapistudier som görs på selekterade patientgrupper. Exempel publikation: Winqvist M et al, Haematologica 2019, Sylvan Eketorp S et al, Haematologica 2019.

Kontaktperson:

Leila Relander, forskningskoordinator
Institutionen för onkologi-patologi
Karolinska Institutet och
Tema Cancer, ME Hematologi
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

E-mail: leila.relander@sll.se

 

Gruppmedlemmar våren 2020:

Asklid Anna, MD, PhD student
Burén Gunilla, chefssekreterare
Eketorp Sylvan Sandra, PhD, spec läk
Fahlén Anna, forskningssköt
Frödin Jan-Erik, docent, överläk
Ghaderi Amineh, PhD student
Hansson Lotta, docent, överläk
Heimersson Kia, BMA
Hojjat-Farsangi Mohammad, PhD, senior forskare
Jeddi-Tehrani Mahmood, PhD, senior forskare
Karlsson Claes, PhD, överläk
Kokhaei Parviz, PhD, senior forskare
Lundin Jeanette, docent, överläk
Mattsson Agnes, PhD student, spec läk
Mellstedt Håkan, prof, överläk
Mosfegh Ali, PhD, senior forskare
Mulder Tom, MD, PhD student'
Okhovat Mohammad, masterstudent
Palma Marzia, PhD, bitr överläk
Relander Leila, forskningskoordinator
Svensson Ann, BMA
Winqvist Maria, PhD student, spec läk
Österborg Anders, prof, överläk