Anders Österborgs forskargrupp

Anders Österborg, adjungerad professor, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Anders Österborg, adj professor, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och Tema Cancer, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Gruppen, som samleds av prof Anders Österborg och prof Håkan Mellstedt, har som mål att utveckla cytostatikafri precisionsbehandling vid lymfoida maligniteter med fokus på kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och B-cellslymfom. Forskningen bedrivs inom 4 projektområden (A-D) med fyra projektområdesansvariga seniora forskare.

Håkan Mellstedt professor, Institutionen för onkologi-patologi Karolinska Institutet, BioClinicum Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Håkan Mellstedt, professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Porträtt av Mohammad Hojjat Farsangi.
Mohammad Hojjat-Farsangi, PhD, senior forskare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Foto: N/A

Projektområde A: Nya läkemedel mot nya targets.

Projektområdesansvarig: Mohammad Hojjat-Farsangi, PhD.

Ett fokus är ROR1, ett antigen med tyrosinkinasaktivitet och som uttrycks nästan enbart av maligna celler. First-in-class molekylära hämmare av ROR1 har tagits fram i samarbete med Kancera AB och testas prekliniskt. Ett annat fokus är mikromiljön, ff.a. s.k. nurse-like cells, där möjligheten att hämma dem via drog-interferens med fraktalkin-axeln studeras. Exempel nya publikationer: Ghaderi A et al, EjHaem 2021 och Pharmaceutics 2022.

Marzia Palma, PhD, senior researcher, assistant chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Marzia Palma, PhD, senior forskare, bitr. överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och ME Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde B: Immunreglering av B-cells maligniteter.

Projektområdesansvarig: Marzia Palma, PhD, Med Dr, bitr.överläkare

Forskningen syftar till att i detalj kartlägga immunsystemet vid ffa KLL och Hodgkin, både hos obehandlade patienter och förändringar under och efter behandling med moderna precisionsmediciner mot t ex Brutons tyrosinkinas (BTK) (ibrutinib, zanubrutinib m fl) och Bcl-2 (venetoclax). Exempel nya publikationer: Palma M et al Front Immunol 2021, Mulder T et al HemaSphere 2021 och 2022.

Jeanette Lundin, Associate Professor, chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Jeanette Lundin, docent, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och ME Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde C: Akademiska behandlingsstudier med precisionsbehandling vid KLL.

Projektområdesansvarig: Jeanette Lundin, docent, överläkare.

Forskningen syftar till att i egen regi genomföra kliniska behandlingsstudier med molekylära hämmare bl a ibrutinib, akalabrutinib och venetoclax. . Ett centralt projekt är en s.k. On-Off fas 2 studie med ibrutinib med syfte att minska risken för resistensutveckling (BTK-mutation) och reducera biverkningar och behandlingskostnad. Ett annat fokus är tidigt insatt ”pre-emptive” terapi till högriskpatienter. Exempel nya publikationer: Lundin J et al EjHaem 2021, Ma S et al, Leuk Res 2022.

Lotta Hansson, Associate Professor, chief physician, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Tema Cancer, PO Hematologi, Karolinska University Hospital Solna
Lotta Hansson, docent, överläkare, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och ME Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Projektområde D: Real-world analyser av nya precisionsbehandlingar och Covid-19 vid KLL.

Projektområdesansvarig: Lotta Hansson, docent, överläkare.

Forskningen syftar till att via djupanalyser av samtliga behandlade patienters journaler inom definierad region få fram ”så sanna som möjligt” resultat i rutinsjukvård avseende nya högkostnadsläkemedel vid KLL och lymfom. Våra data är viktiga komplement till industri-ägda terapistudier som görs på selekterade patientgrupper. Covid-19 klinik och immunologi och mRNA vaccination studeras vid KLL både retro- och prospektivt. Exempel nya publikationer: Bergman P et al eBioMedicine 2021, Blixt L et al Leukemia 2022 och Blood 2022

Kontaktperson:

Leila Relander, forskningskoordinator
Institutionen för onkologi-patologi
Karolinska Institutet och
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

E-mail: leila.relander@regionstockholm.se, leila.relander@ki.se

 

Gruppmedlemmar hösten 2022:

Andersson Maria, PhD student, ST-läkare
Blixt Lisa, PhD student, ST-läkare
Eketorp Sylvan Sandra, PhD, spec läk
Fahlén Anna, forskningssköt
Frödin Jan-Erik, docent, överläk
Ghaderi Amineh, PhD
Hansson Lotta, docent, överläk
Heimersson Kia, BMA
Hojjat-Farsangi Mohammad, PhD, senior forskare
Karlsson Claes, PhD, överläk
Kokhaei Parviz, PhD, senior forskare
Lundin Jeanette, docent, överläk
Mattsson Agnes, PhD student, spec läk
Mellstedt Håkan, prof
Mosfegh Ali, PhD, senior forskare
Mulder Tom, PhD, leg. läk.
Murén Ingelman-Sundberg Hanna, PhD, ST-läkare
Palma Marzia, PhD, bitr överläk
Relander Leila, forskningskoordinator
Svensson Ann, BMA
Zhong Wen, PhD student
Österborg Anders, prof, överläk

 

Erika Rindsjö
2023-01-12