Jan-Erik Frödin

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: jan-erik.frodin@ki.se
Besöksadress: J6:20 BioClinicum, Akademiska stråket 1, 17164 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Österborg, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Docent, onkologi, Karolinska institutet, 1998

Handledare

  • Stina Fuentes, Adverse effects and quality of life after radiotherapy and surgery for rectal cancer - a randomized controlled trial enriched with register data, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI