Linda Björkhem-Bergmans forskningsgrupp inom Palliativ Medicin

Vår forskargrupp bedriver forskning inom Palliativ Medicin där vi har en ganska stor bredd på våra projekt som täcker flera olika områden i ämnet. Målet med vår forskning är att hitta nya behandlingar och strategier för att förbättra livskvalitén och minska symptombördan hos patienter som befinner sig i livets slutskede. Målet är också att ta fram mer evidensbaserad kunskap för vård och symptomlindring i livets slutskede, där det idag finns en del kunskapsluckor. Vi bedriver främst kliniska studier där forskningsfrågeställningarna kommer från vårt dagliga kliniska arbete inom palliativ vård.

Vi har även translationella och experimentella projekt i samarbete med flera olika forskargrupper på Institutionen för Laboratoriemedicin, KI. Mitt huvudfokus har under senare år varit  att undersöka möjliga positiva effekter av vitamin D-behandling till cancerpatienter och vitamin D's effekter på immunförsvaret. Vi har också projekt kring immunförsvarets funktion i livets slut, behandling och orsaker till cancerutlöst fatigue och prognostisering i palliativ vård. I forskargruppen har vi också projekt om behandling av malign ascites och utveckling av ultraljudsbehandling i palliativ hemsjukvård, olika aspekter på läkemedelsbehandling med fokus på könsskillnader, studier av alternativ- och komplementärmedicinska behandlingar (CAM), samt studier om nutritionsbehandling till cancerpatienter. 

Forskargruppsledare

Jag disputerade på Avd för Patologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, 2004 med en avhandling om cancerutveckling och cytostatikaresistens. Jag började därefter som ST-läkare och post-doc inom Klinisk Farmakologi  och uppnådde specialistkompetens i Klinisk Farmakologi 2012. Jag blev docent i Klinisk Farmakologi vid KI 2013 men började samma år arbete som läkare inom Palliativ Vård. Jag har numera min kliniska bas på Stockholms Sjukhem där jag arbetar som överläkare inom Palliativ Vård samt som vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum (PKC) i Region Stockholm.

Jag startade min egen forskargrupp inom Palliativ Medicin på NVS, Avd för Klinisk Geriatrik i januari 2018. Forskargruppen består idag (2023) av 8 personer, varav två doktorander och 6 post-docs / affilierade forskare. Alla medarbetare i gruppen arbetar med forskning på deltid vid sidan av kliniskt arbete inom palliativ vård.

Pedagogiska meriter

Undervisar i Palliativ Medicin för läkare och sjuksköterskor på specialistnivå. Kursansvarig för två ST-läkarkurser i palliativ medicin inom geriatrik och invärtesmedicin (B5 och C5-kurs som ges via Palliativt Kunskapscentrum i Region Stockholm).

Vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum (PKC) i Region Stockholm sedan 2022 vilket innebär regelbunden undervisning för personal inom palliativ vård (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare). Mitt huvudområde har framför allt varit symptomlindring.

Undervisar i Palliativ Medicin för fysioterapeuter och arbetsterapeuter på grundutbildningen. 

Undervisat på grundutbildningen inom Klinisk Farmakologi för läkare, sjuksköterskor och Biomedicinska analytiker (BMA). Handlett ett flertal BMA, Biomedicinare och Läkare i deras examensarbete. Under 90-talet även undervisat i Biokemi och Patologi på läkarlinjen som amanuens.

Koordinator för Läkarstudenternas Exjobb 2014-2015.

Huvudhandledare för ett 10-tal ST-läkare i deras vetenskapliga arbeten inom Palliativ Medicin och Geriatrik. Undervisat i Vetenskapsmetodik för ST-läkare.

Medförfattare i Läroböcker:

"Palliativ Medicin" i boken  "Klinisk Geriatrik" (Libers förlag 2020), 

"Palliativ Cancervård" i böckerna  "Klinisk Omvårdnad 1&2" (Libers förlag, 2021)

”Vård i livets slut” i boken ”Boken om Demenssjukdomar” (Libers förlag 2023)

 

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001 och  Leg Läk 2006

PhD 2004, Karolinska Institutet

Docent 2013, Karolinska Institutet

Specialistläkare i Klinisk Farmakologi 2012 och i Palliativ Medicin 2021

 

Gruppmedlemmar

Kommande medlemmar under våren 2023:

Johan Fridegren - Doktorand

Charlotte Goodrose-Flores - Postdoktorala studier


Några av våra forskningsprojekt

 • Palliative D – en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind studie om vitamin D behandling till palliativa cancerpatienter
 • Immunförsvarets funktion i livets slut
 • Studier av cancerutlöst fatigue – etiologi och möjliga behandlingar
 • Läkemedelsmetabolism i livets slut
 • Hur och när ska vi avsluta läkemedelsbehandling hos patienter i palliativ fas?
 • Kortisonbehandling i Palliativ Cancervård
 • Hur kan vi på bästa sätt genomföra randomiserade studier i palliativ vård och därmed bidra till mer evidensbaserade behandlingar? Kvalitativa intervju-studier med patienter, närstående och vårdpersonal.

 

Forskningsstöd

 • ALF Projekt-medel 
 • Cancerfonden
 • CIMED
 • Vetenskapsrådet
   

Utvalda publikationer

Utvalda Publikationer

 

Sex-Differences in Discontinuation of Statin Treatment in Cancer Patients the Year before Death.
Frisk G, Bergström H, Helde Frankling M, Björkhem-Bergman L
Pharmaceuticals (Basel) 2021 Apr;14(4):. Pharmaceuticals (Basel). 2021, Apr 16;14(4):368. doi: 10.3390/ph14040368

Fatigue in Cancer Patients in Palliative Care-A Review on Pharmacological Interventions.
Klasson C, Helde Frankling M, Lundh Hagelin C, Björkhem-Bergman L
Cancers (Basel) 2021 Feb;13(5):

Equal effect of vancomycin lock with or without heparin in treatment of central venous catheter related blood stream infections - an observational study in palliative home care.
Ranch-Lundin M, Schedin A, Björkhem-Bergman L
Infect Dis (Lond) 2021 May;():1-5

Vitamin D and Fatigue in Palliative Cancer: A Cross-Sectional Study of Sex Difference in Baseline Data from the Palliative D Cohort.
Klasson C, Helde-Frankling M, Sandberg C, Nordström M, Lundh-Hagelin C, Björkhem-Bergman L
J Palliat Med 2020 Sep;():

Are Vitamin D3 Tablets and Oil Drops Equally Effective in Raising S-25-Hydroxyvitamin D Concentrations? A Post-Hoc Analysis of an Observational Study on Immunodeficient Patients.
Helde Frankling M, Norlin AC, Hansen S, Wahren Borgström E, Bergman P, Björkhem-Bergman L
Nutrients 2020 Apr;12(5):

High-protein compared with standard parenteral nutrition in palliative cancer care.
Goodrose-Flores C, Schedin A, Nelander J, Almerud A, Trolle-Lagerros Y, Bonn S, Björkhem-Bergman L
BMJ Support Palliat Care 2020 May;():

Catheter-related bloodstream infections in palliative care patients receiving parenteral nutrition by medical home care.
Schedin A, Goodrose-Flores C, Bonn S, Björkhem-Bergman L
BMJ Support Palliat Care 2020 Sep;():

Death at home: predictive factors in a medical home care unit.
Rasch-Westin M, Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L
BMJ Support Palliat Care 2019 Sep;():

Differences in discontinuation of statin treatment in women and men with advanced cancer disease.
Bergström H, Brånvall E, Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L
Biol Sex Differ 2018 10;9(1):47

Differences in discontinuation of statin treatment in women and men with advanced cancer disease.
Bergström H, Brånvall E, Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L
Biol Sex Differ 2018 10;9(1):47

Vitamin D supplementation to persistent carriers of MRSA-a randomized and placebo-controlled clinical trial.
Björkhem-Bergman L, Missailidis C, Karlsson-Valik J, Tammelin A, Ekström L, Bottai M, et al
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2018 Sep;37(9):1735-1744

Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections-Results from a matched case-control study.
Helde-Frankling M, Höijer J, Bergqvist J, Björkhem-Bergman L
PLoS One 2017 ;12(8):e0184208

 

 

 

 

 

 

AE
Innehållsgranskare:
Anette Eidehall
2023-01-31