Linda Björkhem-Bergmans forskningsgrupp inom Palliativ Medicin

Vår forskargrupp bedriver forskning inom Palliativ Medicin och Klinisk Farmakologi. Forskargruppen startade på Avdelningen för Klinisk Geriatrik, NVS, i januari 2018 och vi har vår kliniska bas på Stockholms Sjukhem. Forskargruppen består av mig Linda, som forskargruppsledare, och mina två doktorander: Helena Bergström och Caritha Klasson samt två post-docs som arbetar på deltid med forskning, Gabriella Frisk, MD, PhD, och Maria Helde-Frankling, MD, PhD.

Målet med vår forskning är att hitta nya farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar för att förbättra livskvalitén och minska symptombördan hos patienter som befinner sig i livets slutskede.  Vi bedriver främst kliniska studier där forskningsfrågeställningarna kommer från vårt dagliga kliniska arbete inom palliativ vård. Vi har även translationella och experimentella projekt i samarbete med flera olika forskargrupper på Institutionen för Laboratoriemedicin, KI. Mitt huvudfokus har under senare år varit  att undersöka möjliga positiva effekter av vitamin D-behandling till cancerpatienter och vitamin D's effekter på immunförsvaret. Vi har också projekt kring immunförsvarets funktion i livets slut, olika behandlingsmöjligheter för cancerutlöst fatigue, utvärdering av infektionsbehandlingar, projekt kring läkemedelsmetabolism i livets slut, olika aspekter på läkemedelsbehandling och läkemedelsutsättning med fokus på könsskillnader samt studier om nutritionsbehandling i palliativ vård.

Forskargruppsledare

Jag disputerade på Avd för Patologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, 2004 med en avhandling om cancerutveckling och cytostatikaresistens. Jag började därefter som ST-läkare och post-doc inom Klinisk Farmakologi  och uppnådde specialistkompetens i Klinisk Farmakologi 2012. Jag blev docent i Klinisk Farmakologi vid KI 2013 men började samma år arbete som läkare inom Palliativ Vård. Jag har numera min kliniska bas på Stockholms Sjukhem där jag arbetar som överläkare inom Palliativ Vård.

Gruppmedlemmar:

Linda Björkhem-Bergman – Forskare

Helena Bergström – Doktorand

Caritha Klasson – Doktorand

Maria Helde-Frankling – Post-Doc (affilierad)

Gabriella Frisk – post doc (affilierad)

Gruppmedlemmar

Samverkan:
Docent Peter Bergmans forskargrupp vid Avd för Klinisk Mikrobiologi, LABMED, KI: Samarbeten kring translationella projekt om vitamin D, immunförsvaret och infektionsbehandlingar.

Docent Annika Karlssons forskagrupp vid Avd för Klinisk Mikrobiologi, LABMED, KI: Samarbeten i projektet kring immunförsvarets funktion i livets slut.

Docent Lena Ektröms forskargrupp vid Avd för Klinisk Farmakologi, LABMED, KI: Studier om läkemedelsmetabolism samt hur genetiska polymorfier påverkar effekter och metabolism av vitamin D. LE är bi-handledare till doktorand Helena Bergström.

Prof Ulf Diczfalusys forskagrupp, Avd för Klinisk Kemi, LABMED, KI: Studier om läkemedelsmetabolism med focus på endogena CYP3A-aktivitetsmarkörer.

Docent Ylva Trolle-Lagerros, Avd för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Inst för Medicin: Studier om optimering av nutrition till cancerpatienter i palliativ fas samt projekt avseende cancerpatienters upplevelser av viktnedgång. Jag är bihandledare till YTL´s doktoranden Charlotte Goodrose-Flores.

Jenny Bergqvist, Överläkare, PhD: Kliniska studier om vitamin D behandling hos patienter med spridd cancersjukdom.

 

Forskningsprojekt

 • Palliative D – en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind studie om vitamin D behandling till palliativa cancerpatienter
 • Immunförsvarets funktion i livets slut
 • Studier av cancerutlöst fatigue – etiologi och möjliga behandlingar
 • Läkemedelsmetabolism i livets slut
 • Hur och när ska vi avsluta läkemedelsbehandling hos patienter i palliativ fas?
 • Kortisonbehandling i Palliativ Cancervård
 • Hur kan vi på bästa sätt genomföra randomiserade studier i palliativ vård och därmed bidra till mer evidensbaserade behandlingar? Kvalitativa intervju-studier med patienter, närstående och vårdpersonal.

 

Forskningsstöd

 • ALF Projekt-medel och ALF Högre Klinisk Forskartjänst
 • Cancerfonden
 • Stiftelsen Stockholms Sjukhems Jubileumsfond
 • CIMED
   

Utvalda publikationer

Utvalda Publikationer

 

Sex-Differences in Discontinuation of Statin Treatment in Cancer Patients the Year before Death.
Frisk G, Bergström H, Helde Frankling M, Björkhem-Bergman L
Pharmaceuticals (Basel) 2021 Apr;14(4):. Pharmaceuticals (Basel). 2021, Apr 16;14(4):368. doi: 10.3390/ph14040368

Fatigue in Cancer Patients in Palliative Care-A Review on Pharmacological Interventions.
Klasson C, Helde Frankling M, Lundh Hagelin C, Björkhem-Bergman L
Cancers (Basel) 2021 Feb;13(5):

Equal effect of vancomycin lock with or without heparin in treatment of central venous catheter related blood stream infections - an observational study in palliative home care.
Ranch-Lundin M, Schedin A, Björkhem-Bergman L
Infect Dis (Lond) 2021 May;():1-5

Vitamin D and Fatigue in Palliative Cancer: A Cross-Sectional Study of Sex Difference in Baseline Data from the Palliative D Cohort.
Klasson C, Helde-Frankling M, Sandberg C, Nordström M, Lundh-Hagelin C, Björkhem-Bergman L
J Palliat Med 2020 Sep;():

Are Vitamin D3 Tablets and Oil Drops Equally Effective in Raising S-25-Hydroxyvitamin D Concentrations? A Post-Hoc Analysis of an Observational Study on Immunodeficient Patients.
Helde Frankling M, Norlin AC, Hansen S, Wahren Borgström E, Bergman P, Björkhem-Bergman L
Nutrients 2020 Apr;12(5):

High-protein compared with standard parenteral nutrition in palliative cancer care.
Goodrose-Flores C, Schedin A, Nelander J, Almerud A, Trolle-Lagerros Y, Bonn S, Björkhem-Bergman L
BMJ Support Palliat Care 2020 May;():

Catheter-related bloodstream infections in palliative care patients receiving parenteral nutrition by medical home care.
Schedin A, Goodrose-Flores C, Bonn S, Björkhem-Bergman L
BMJ Support Palliat Care 2020 Sep;():

Death at home: predictive factors in a medical home care unit.
Rasch-Westin M, Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L
BMJ Support Palliat Care 2019 Sep;():

Differences in discontinuation of statin treatment in women and men with advanced cancer disease.
Bergström H, Brånvall E, Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L
Biol Sex Differ 2018 10;9(1):47

Differences in discontinuation of statin treatment in women and men with advanced cancer disease.
Bergström H, Brånvall E, Helde-Frankling M, Björkhem-Bergman L
Biol Sex Differ 2018 10;9(1):47

Vitamin D supplementation to persistent carriers of MRSA-a randomized and placebo-controlled clinical trial.
Björkhem-Bergman L, Missailidis C, Karlsson-Valik J, Tammelin A, Ekström L, Bottai M, et al
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2018 Sep;37(9):1735-1744

Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections-Results from a matched case-control study.
Helde-Frankling M, Höijer J, Bergqvist J, Björkhem-Bergman L
PLoS One 2017 ;12(8):e0184208