Gabriella Frisk

Gabriella Frisk

Postdoktorala Studier
E-postadress: gabriella.frisk@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Björkhem-Bergman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistläkare i Palliativ medicin sedan 2016 samt Onkologi sedan
  2007 och arbetar sedan 2014 som överläkare vid ASIH Stockholm Södra inom
  både avancerad hemsjukvård samt specialicerad palliativ slutenvård. Jag
  är ansvarig för klinikens FoU-verksamhet.
  År 2019 disputerade jag vid Avdelningen för klinisk epidemiologi,
  Institutionen för medicin (Solna) med en avhandling om hjärnmetastaser vid
  bröstcancer.
  Läkarexamen, Karolinska Institutet, år 1997
  Legitimerad läkare (AT Södersjukhuset), år 2000
  Specialistläkare i Onkologi 2007 och i Palliativ Medicin 2016
  PhD 2019, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Jag drivs av att förbättra vården för patienter som befinner sig slutet
  av livet, att ta fram mer evidensbaserad kunskap för hur vi vårdar samt ger
  eller inte ger olika behandlingar. Detta är ett område där det finns
  bristande kunskaper.
  Idag bedriver jag postdoktorala studier som bland annat handlar om hur vi kan
  på ett säkert sätt kan sätta ut av läkemedel och ge rätt typ av
  läkemedel sista tiden i livet, hur lab påverkas i livets slut samt hur
  vården av patienter som har malign ascites kan förbättras.

Undervisning

 • Jag har handlett 2 ST-läkare i Palliativ medicin i deras vetenskapliga
  arbeten samt handleder i dagsläget 2 ST-läkare i deras vetenskapliga
  arbeten inom Palliativ Medicin och Allmän Medicin.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2019
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI