Linda Björkhem-Bergman

Linda Björkhem-Bergman

Senior Forskare | Docent
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Björkhem-Bergman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Linda Björkhem-Bergmans forskargrupp inom Palliativ Medicin. 

 •  

 • Jag disputerade på Avd för Patologi, Institutionen för Laboratoriemedicin,  

 • 2004 med en avhandling om cancerutveckling och cytostatikaresistens. Jag började därefter som ST-läkare och post-doc inom Klinisk Farmakologi och uppnådde specialistkompetens i Klinisk Farmakologi 2012. Jag blev docent i Klinisk Farmakologi vid KI 2013 men började samma år arbete som läkare inom Palliativ Vård. Jag har numera min kliniska bas på Stockholms Sjukhem där jag är överläkare inom Palliativ Vård samt som vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum (PKC) i Region Stockholm.


  Jag startade min egen forskargrupp inom Palliativ Medicin på NVS, Avd för Klinisk Geriatrik i januari 2018. Forskargruppen består idag (2024) av 8
  personer. Jag (forskargruppsledare), 3 doktorander och 4 post-docs. Alla medarbetare i gruppen arbetar med forskning på deltid vid sidan av kliniskt arbete inom palliativ vård. Vi är 6 läkare, 1 sjuksköterska och 1 dietist i gruppen. 

 •  

 • Min utbildning:
  Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001 och Leg Läk 2006
  PhD 2004, Karolinska Institutet
  Docent 2013, Karolinska Institutet
  Specialistläkare i Klinisk Farmakologi 2012 och i Palliativ Medicin 2021

Forskningsbeskrivning

 • Vår forskargrupp bedriver forskning inom Palliativ Medicin där vi har en 

 • ganska stor bredd på våra projekt som täcker flera olika områden i
  ämnet. Målet med vår forskning är att hitta nya behandlingar och 
 • strategier för att förbättra livskvalitén och minska symptombördan hos
  patienter som befinner sig i livets slutskede. Målet är också att ta fram 
 • mer evidensbaserad kunskap för vård och symptomlindring i livets slutskede,  
 • där det idag finns en del kunskapsluckor.

   

 • Vi bedriver främst kliniska studier där forskningsfrågeställningarna kommer från vårt dagliga kliniska arbete inom palliativ vård. Vi har även translationella och 

 • experimentella projekt i samarbete med flera olika forskargrupper på 
 • Institutionen för Laboratoriemedicin, KI.

   

 • Mitt huvudfokus har under senare år varit att undersöka möjliga positiva effekter av vitamin D-behandling till cancerpatienter och vitamin D's effekter på immunförsvaret. Vi har 

 • också projekt kring immunförsvarets funktion i livets slut, behandling och orsaker till cancerutlöst fatigue och prognostisering i palliativ vård. I 
 • forskargruppen har vi också projekt om behandling av malign ascites och 
 • utveckling av ultraljudsbehandling i palliativ hemsjukvård, olika aspekter 
 • på läkemedelsbehandling med fokus på könsskillnader och utsättning av läkemedel i livet slut, studier av 

 • alternativ- och komplementärmedicinska behandlingar (CAM), samt studier om 
 • nutritionsbehandling till cancerpatienter.

   

Undervisning

 • Vetenskaplig ledare vid Palliativt Kunskapscentrum (PKC) i Region Stockholm sedan 2022 

 • vilket innebär regelbunden undervisning för personal inom palliativ vård (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare). Mitt huvudområde har framför allt varit symptomlindring och vård i livets absoluta slutskede. 
 •  

 • Undervisar i *Palliativ Medicin* för läkare på grundutbildning och på specialistnivå. 

 •  
 • Kursansvarig för två ST-läkarkurser i palliativ 

 • medicin inom geriatrik och invärtesmedicin (B5 och C5-kurs som ges via
  Palliativt Kunskapscentrum i Region Stockholm).
  Undervisar i Palliativ Medicin för fysioterapeuter och arbetsterapeuter på grundutbildningen.

  Huvudhandledare för ett 10-tal ST-läkare i deras vetenskapliga arbeten 

 • inom Palliativ Medicin och Geriatrik.

  Undervisar i *Vetenskapsmetodik* för ST-läkare i geriatrik (2 dagars kurs 1 ggr / år).

  Koordinator för Läkarstudenternas Exjobb 2014-2015.


  Undervisat på grundutbildningen inom Klinisk Farmakologi för läkare, sjuksköterskor och Biomedicinska analytiker (BMA). Handlett ett flertal 


 • BMA, Biomedicinare och Läkare i deras examensarbete.

   

 • Under 90-talet även undervisat i Biokemi och Patologi på läkarlinjen som amanuens.


  Medförfattare i Läroböcker:
  "Palliativ Medicin" i boken "Klinisk Geriatrik" (Libers förlag 2020)
  "Palliativ Cancervård" i böckerna "Klinisk Omvårdnad 1&

 • 2" (Libers 
 • förlag, 2021)
  ”Vård i livets slut” i boken ”Boken om Demenssjukdomar” (Libers 
 • förlag 2023)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • To live until death - Factors affecting symptom distress, quality of life and survival time in cancer patients in palliative stages. Focus on vitamin D and the immune system.
  Swedish Cancer Society
  1 January 2018
 • Can treatment with vitamin D for palliative cancer patients reduce the burden of infection and pain and increase the quality of life?
  Swedish Cancer Society
  1 January 2017
 • Can treatment with vitamin D for palliative cancer patients reduce the burden of infection and pain and increase the quality of life?
  Swedish Cancer Society
  1 January 2016
 • Can treatment with vitamin D for palliative cancer patients reduce the burden of infection and pain and increase the quality of life?
  Swedish Cancer Society
  1 January 2015

Anställningar

 • Senior Forskare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2004
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI