Daniel Ferreiras forskargrupp

”Webbsidan för forskargrupp Ferreira är under uppbyggnad. I korthet så är fokuset för gruppen på Lewykroppsdemens men även andra kognitiva sjukdomar och normalt åldrande. Vi arbetar primärt med avbildningsmetoder – och använder både kliniskt tillgängliga och mer experimentella och mekanistiska metoder.

Läs gärna vidare på gruppmedlemmarnas personliga sidor.”

Forskargruppsledare

 

Gruppmedlemmar

Rakesh Kumar
Rakesh Kumar Postdoktor
AE
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-05-23