Integrativ fysiologi, MMK

Det övergripande syftet med forskningen inom integrativ fysiologi är att upptäcka och definiera riktpunkter som är viktiga inom metabola sjukdomar, till exempel vid nedsatt glukos homeostas och typ 2-diabetes mellitus.

Forskargruppsledare

Juleen Zierath

Professor
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Assistent åt forskargruppsledare

Jane Thomsen

Annan grund
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Biträdande forskargruppsledare

Anna Krook

Professor
08-524 878 24
Integrativ Fysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Adress:

Integrativ fysiologi, Karolinska Institutet
Biomedicum, C4, Solnavägen 9,
171 77 Stockholm

Forskningsprojekt

Läs om gruppens forskningsprojekt på Integrativ fysiologi, FYFA

Medlemmar i gruppen

Ahmed Abdelmoez

Doktorand
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Marie Björnholm

Forskare
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Marc Gilbert

Anknuten till Forskning
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Prasad Kamble

Postdoktor
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Håkan Karlsson

Forskningsingenjör
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Michael Kuefner

Anknuten till Forskning
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Julie Massart

Anknuten till Forskning
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Torbjörn Morein

Laboratorieingenjör
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stefan Nobel

Projektsamordnare
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Laura Sardon Puig

Anknuten till Forskning
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

David Rizo Roca

Postdoktor
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Mladen Savikj

Postdoktor
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi