Integrativ fysiologi, MMK

Det övergripande syftet med forskningen inom integrativ fysiologi är att upptäcka och definiera riktpunkter som är viktiga inom metabola sjukdomar, till exempel vid nedsatt glukos homeostas och typ 2-diabetes mellitus.

Forskargruppsledare

Juleen Zierath

Professor
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Assistent åt forskargruppsledare

Jane Thomsen

Annan grund
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Biträdande forskargruppsledare

Anna Krook

Professor
08-524 878 24
Integrativ Fysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Adress:

Integrativ fysiologi, Karolinska Institutet
Biomedicum, C4, Solnavägen 9,
171 77 Stockholm

Forskningsstudien HIIT

Hur påverkar tiden på dagen blodsocker och träning? En studie med HögIntensiv IntervallTräning (HIIT)

Forskningsprojekt

Läs om gruppens forskningsprojekt på Integrativ fysiologi, FYFA

Medlemmar i gruppen

Ahmed Abdelmoez

Doktorand
Inflammation och metabolism
C3 Fysiologi och farmakologi

Aidan Brady

Postdoktorala studier
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Marie Björnholm

Senior forskningsspecialist
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Alexander Chibalin

Senior forskningsspecialist
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Martina Domeij

Forskningssköterska
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Marc Gilbert

Anknuten till Forskning
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Torbjörn Morein

Laboratorieingenjör
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stefan Nobel

Projektsamordnare
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

David Rizo Roca

Biträdande lektor
Integrativ Fysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Mladen Savikj

Anknuten till Forskning
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Joaquin Ortiz de Zevallos

Postdoktorala studier
Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Susanne Forsberg
2023-11-08