Integrativ fysiologi

This page in English

Group members in the research group Intergrative physiology

Det övergripande syftet med forskningen inom integrativ fysiologi är att upptäcka och definiera riktpunkter som är viktiga inom metabola sjukdomar, till exempel vid nedsatt glukos homeostas och typ 2-diabetes mellitus.

Forskargruppen fokuserar på att identifiera de underliggande mekanismer som styr olika metabola sjukdomar. I synnerhet, men inte enbart med fokus på, insulinresistens i skelettmuskulatur.

Vi har utvecklat en unik metod för att studera human muskel, och var först med att identifiera vilka molekylära steg som är nedreglerade i insulinsignaleringskedjan i muskel från personer med typ 2-diabetes mellitus. Många försök utförs också på odlad human muskel, både från friska personer och från personer med diabetes för att kartlägga sjukdomsbilden på molekylär nivå.

Ett annat viktigt område för gruppens forskning är effekten av fysisk aktivitet/muskel kontraktion. Fysisk aktivitet ökar muskelns insulinkänslighet, och kan förbättra glukosmetabolismen hos personer med diabetes.

Forskningen syftar till att förstå hur muskeln svarar på fysisk aktivitet och hur insulinkänsligheten regleras. 

Strategiska Forskningsprogrammet i Diabetes

Forskargruppen är en del av det Strategiska Forskningsprogrammet i Diabetes på Karolinska Institutet (SRP Diabetes) där professor Juleen Zierath är huvudkoordinator.

Motion ger DNA-förändringar

Forskargruppen har tidigare publicerat en internationellt uppmärksammad studie i tidskriften Cell Metabolism. Läs pressmeddelandet från Karolinska Institutet: Motion ger DNA-förändringar

Rekrytering av försökspersoner

Läs mer om rekrytering av försökspersoner till studien

Mer information om forskargruppen finns på engelska

Kontakta oss

Professor

Anna Krook

Telefon: 08-524 878 24
Enhet: Krook Anna grupp - Integrativ fysiologi
E-post: Anna.Krook@ki.se

Professor

Juleen Zierath

Telefon: 08-524 875 80
Enhet: Integrativ fysiologi
E-post: Juleen.Zierath@ki.se