Skip to main content

Forskning - Experimentell och klinisk neuroendokrinologi

Gruppen bedriver experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning. Vi samarbetar med etablerade forskargrupper både inom KI, andra svenska universitet och utomlands.

Forskningsprojekt

Projektledare, Sophie Bensing:

  • Immunologiska, genetiska samt epidemiologiska studier av Addisons sjukdom- Svenska Addisonregistret
  • Långtidsuppföljning av patienter med Addisons sjukdom - en populationsbaserad retrospektiv registerstudie
  • Egenvård hos patienter med kortisolbrist
  • Hormonell restfunktion hos patienter med binjurebarksinsufficiens

Projektledare, Kristina Melkersson:

  • Metabolic changes and diseases in schizophrenia

Projektledare, Anneli Björklund:

Projektledare, Sigridur Björnsdottir

  • Kliniska och molekylära studier av metabola bensjukdomar
  • Långtidsuppföljning av patienter med hypoparatyreoidism- populationsbaserade registerstudier 

Projektledare, Charlotte Höybye:

  • Co-morbidity and mortality in patients with growth hormone deficiency and patients with prolactinoma
  • Morbidity and mortality in adults with Prader-Willi syndrome