Skip to main content

Forskning - Experimentell och klinisk neuroendokrinologi

Gruppen bedriver experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning. Vi samarbetar med etablerade forskargrupper både inom KI, andra svenska universitet och utomlands.

Forskningsprojekt

Titel:

Immunologiska, genetiska samt epidemiologiska studier av Addisons sjukdom- Svenska Addisonregistret

Långtidsuppföljning av patienter med Addisons sjukdom - en populationsbaserad retrospektiv registerstudie

Egenvård hos patienter med kortisolbrist

Hormonell restfunktion hos patienter med binjurebarksinsufficiens

Projektledare, Sophie Bensing

Titel:

Metabolic changes and diseases in schizophrenia

Projektledare, Kristina Melkersson

Titel:

BALAD

Projektledare, Anneli Björklund

Titel:

Kliniska och molekylära studier av metabola bensjukdomar

Långtidsuppföljning av patienter med hypoparatyreoidism- populationsbaserade registerstudier 

Projektledare, Sigridur Björnsdottir

Titel:

Co-morbidity and mortality in patients with growth hormone deficiency and patients with prolactinoma

Morbidity and mortality in adults with Prader-Willi syndrome 

Projektledare, Charlotte Höybye​​​​​​​