Forskning - Experimentell och klinisk neuroendokrinologi

Gruppen bedriver experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning. Vi samarbetar med etablerade forskargrupper både inom KI, andra svenska universitet och utomlands.

Forskningsprojekt

Projektledare Sophie Bensing

 • Immunologiska, genetiska samt epidemiologiska studier av Addisons sjukdom- Svenska Addisonregistret
 • Långtidsuppföljning av patienter med Addisons sjukdom - en populationsbaserad retrospektiv registerstudie
 • Egenvård hos patienter med kortisolbrist
 • Hormonell restfunktion hos patienter med binjurebarksinsufficiens
 • Kognition och hjärnstruktur vid Addisons sjukdom

Projektledare Anneli Björklund

 • BALAD

Projektledare Sigridur Björnsdottir

 • Kliniska och molekylära studier av metabola bensjukdomar
 • Långtidsuppföljning av patienter med hypoparatyreoidism- populationsbaserade registerstudier 

Projektledare Henrik Falhammar

 • Kliniska och epidemiologiska studier av medfödd binjurehyperplasi (Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH)
 • Kliniska och epidemiologiska studier av CYP21A2 variantbärarskap
 • Kliniska och epidemiologiska studier av benigna och maligna binjuretumörer
 • Kliniska och epidemiologiska studier av tyroideasjukdom
 • Epidemiologiska studier av hyponatremi
 • Kliniska och epidemiologiska studier av dysmagnesemi
 • Kliniska och epidemiologiska studier av diabetes
 • Kliniska studier av neuroendokrina tumörer (NET)
 • Övriga kliniska och epidemiologiska studier

Projektledare Charlotte Höybye

 • Co-morbidity and mortality in patients with growth hormone deficiency and patients with prolactinoma
 • Morbidity and mortality in adults with Prader-Willi syndrome 
 • Fluid balance : hormones and biomarkers

Projektledare Anna Kistner

 • Forskning med fokus på barn födda små, radiologi inom COVID-19 och binjuretrauma

Projektledare Kristina Melkersson

 • Metabolic changes and diseases in schizophrenia
Lilian Pagrot
2023-08-14