Evren Alicis forskargrupp - Cell och Genterapi

Evren Alici och Cell och Genterapi-gruppen har ett särskilt intresse av att utforska ”Natural Killer”-celler (NK-celler) hos patienter med multipelt myelom (MM).

Evren Alici Research Group
Evren Alicis forskargrupp. Foto: Emma Karlsson

Om vår forskning

Vår grupps primära forskningsfokus är att förbättra och kliniskt anpassa strategier för att få NK celler att reagera och eliminera tumöreceller utan att ha negativa effekter på celler utanför tumören. För detta ändamål genomför vi för närvarande flera kliniska prövningar där NK cellernas reaktion förstärks och riktas mot tumörceller hos patienter med MM. Mer specifikt siktar vi på att utveckla nya NK-cellbaserade terapier inklusive framtidens ”engagers”, nästa generations chimära antigenreceptorer för NK-celler (CAR-NK) och framtidens små molekyler för NK-cellmodulering. 

Vårt mål är att förkorta produktionstiden, öka tumörcellsspecificiteten och eliminera oönskade biverkningar av nuvarande cellbaserade immunterapier. Produktkandidaterna utvecklas i våra translationella forskningslaboratorier och testas på kliniken, ensamma och/eller i kombination med utvalda befintliga terapier (t.ex. antikroppar, bispecifika ”engagers”, små molekyler).

Mer information om vår forskning finns på den engelska sidan.

Evren Alici

Senior forskare
08-585 836 46
Alici
H7 Medicin, Huddinge
EA
Innehållsgranskare:
2023-12-07