Evren Alicis forskargrupp - Cell och Genterapi

Evren Alici och Cell och Genterapi-gruppen har ett särskilt intresse av att utforska ”Natural Killer”-celler (NK-celler) hos patienter med multipelt myelom (MM).

Evren Alici Research Group
Evren Alicis forskargrupp. Foto: Emma Karlsson

Om vår forskning

Vår grupps primära forskningsfokus är att optimera och kliniskt anpassa strategier för att rikta om NK-celler till tumörer med begränsade effekter utanför målet och toxicitetsprofiler. För detta ändamål genomför vi för närvarande kliniska prövningar där NK-cellsvar förstärks och riktas om mot tumörceller hos patienter med MM. Mer specifikt siktar vi på att utveckla nya NK-cellbaserade terapier inklusive nästa generations chimära antigenreceptorer för NK-celler (CAR-NK) och nästa generations små molekyler för NK-cellmodulering. Vårt uppdrag är att förkorta produktionstiden, öka målcellsspecificiteten och eliminera oönskade biverkningar av nuvarande cellbaserade immunterapier. Produktkandidaterna utvecklas i våra translationella forskningslaboratorier och testas på kliniken, ensamma och/eller i kombination med utvalda befintliga terapier (t.ex. antikroppar, bispecifika engagerare, små molekyler).

Mer information om vår forskning finns på den engelska sidan.

Evren Alici

Senior forskare
08-585 836 46
Alici
H7 Medicin, Huddinge
EA
Innehållsgranskare:
2022-11-29