Mari Gilljam

Mari Gilljam

Biomedicinsk Analytiker
E-postadress: mari.gilljam@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 8, 14152 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi Alici, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI