Eva Hellström Lindbergs forskargrupp – Myelodysplastiskt syndrom

Vår forskning syftar till att förbättra övergripande och symtomfri överlevnad vid MDS.

Eva Hellström Lindbergs forskargrupp
Eva Hellström Lindbergs forskargrupp. Foto: Privat

Om vår forskning

Vår forskning fokuserar på blodmaligniteten myelodysplastiskt syndrom (MDS). Vår grupp är en translationell forskargrupp som studerar genetiska, epigenetiska och cellulära orsaker till sjukdomsuppkomst, samt progress till akut leukemi. Vi studerar stamceller vid olika typer av MDS. Dessutom har vi ett speciellt intresse för mekanismer bakom erytroid benmärgssvikt.

Forskningsprogrammet fokuserar på den hemopoetiska stamcellsmaligniteten myelodysplastiska syndromen (MDS) och inkluderar genetiska, epigenetiska och cellulära studier. Syftet är att förstå mekanismer för sjukdomsprogression, leukemitransformation och erytroidsvikt.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan

Gruppledare

Eva Hellström Lindberg

Professor, Överläkare
Hellström Lindberg
H7 Medicin, Huddinge

Administration

Sara Von Bahr Grebäck

PhD. Personlig sekreterare för Eva Hellström-Lindberg
Hellström Lindberg
H7 Medicin, Huddinge
EH
Innehållsgranskare:
2022-10-11