Eva Hellström Lindberg

Eva Hellström Lindberg

Professor/Överläkare
Telefon: +46852483450
Besöksadress: NEO Medicinaren 25, HERM plan 7, Hälsovägen 7C (lastkaj), 14157 Huddinge/Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi Hellström Lindberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i hematologi vid institutionen för medicin, Huddinge, samt biträdande prefekt sedan 2008. Vidare är jag initiativtagare och chef sedan 2012 för Centrum för Hematologi och Regenerativ medicin (HERM) vid Campus Flemingsberg, en translational forskningsmiljö med fokus på hematologi, regenerativ medicin och immunologi. Jag är även gruppledare vid HERM för Eva Hellström-Lindberg group – Myelodysplastic syndromes.

  Jag läste medicin vid Karolinska Institutet och blev legitimerad läkare 1985, specialist i internmedicin 1991 och i hematologi 1993. Sedan legitimationen har jag haft min kliniska tjänst som läkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Jag disputerade vid Karolinska Institutet 1992 på en avhandling om myelodysplastiskt syndrom (MDS). År 1996 blev jag docent i hematologi, samt professor och enhetschef för enheten för hematologi 2009.

  Akademiska priser och utmärkelser
  Jag har erhållit en junior och en senior forskartjänst från Cancerfonden.
  2018 fick jag ett Wallenberg Clinical Scholar anslag
 • 3 miljoner per år i 5 år.
  2016 erhöll jag José Carreras Award: årets främsta hematologiska utmärkelse i Europa.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på blodmaligniteten myelodysplatiskt syndrom. Jag leder en klinisk forskningsverksamhet på Karolinska och är president för den Nordiska MDS gruppen. På HERM leder jag en translationell forskargrupp som studerar genetiska, epigenetiska och cellulära orsaker till sjukdomsuppkomst, samt progress till akut leukemi. Vi studerar stamceller vid olika typer av MDS. Dessutom har vi ett speciellt intresse för mekanismer bakom erytroid benmärgssvikt.

Undervisning

 • Jag har tidigare undervisat mycket inom områden som etik och samtalsmetodik. På senare år har jag ägnat mig åt att arbeta för en framgångsrik miljö for unga forskare och doktorander vid KI. Jag har tidigare varit studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för medicin i Huddinge under fem år.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2009-

Handledare

 • Anna Tranberg

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI