Anna Norrby-Teglund grupp- Svåra akuta bakteriella infektioner: sjukdomsmekanismer och individanpassad medicin

Ett övergripande forskningsmål är att utröna mekanismer som bidrar till sjukdomsförloppet vid akuta bakteriella infektioner, såsom sepsis och svåra mjukdelsinfektioner. Ett särskilt fokus ligger på att ta fram individanpassad medicin som erbjuder en mer precis och målinriktad diagnostik och behandling.

Anna Norrby-Teglund group
Anna Norrby-Teglunds forskargrupp. Foto: Privat

Om vår forskning

Ett övergripande forskningsmål är att utröna mekanismer som bidrar till sjukdomsförloppet vid akuta bakteriella infektioner, såsom sepsis och svåra mjukdelsinfektioner, och därigenom identifiera mål för diagnostik och terapeutisk intervention.

Forskningen bygger till stor del på studier av kliniska bakterieisolat, patientmaterial och mänskliga cell- och vävnadsmodellsystem som efterliknar den kliniska miljön. Ett särskilt fokus ligger på individanpassad medicin, vilket har potential att erbjuda en mer precis och målinriktad diagnostik och behandling.

Mer information om forskningen i Anna Norrby-Teglunds grupp finns på engelska

Gruppledare

Norrby-Teglund
H7 Medicin, Huddinge
AN
Innehållsgranskare:
2022-06-30