Kirsten Moll

Kirsten Moll

Senior Lab Manager
E-postadress: kirsten.moll@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, plan 7, 14152 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 CIM Norrby-Teglund, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI