Kurser och program i bioentreprenörskap

Unit for Bioentrepreneurship (UBE) utvecklar och tillhandahåller ett brett utbud av utbildningsaktiviteter som beskriver processen "from science to business" inom livsvetenskaperna. Utbildningen som erbjuds varierar från enstaka föreläsningar till kurser, projektarbeten och ett två årigt masterprogram.

Utbildningen riktar sig till olika målgrupper, från grundutbildningsstudenter till doktorander, forskare, kliniker och lärare. UBE arbetar efter en studentcentrerad pedagogisk modell baserad på "entreprenöriellt lärande" för att skapa förutsättningar för kreativitet, reflektion och initiativkraft i undervisningen. Föreläsningar hålls ofta av externa experter med varierande bakgrund och fungerar som inspiration och källa till diskussion. Teoretisk kunskap erhålls via litteraturstudier och tillämpas genom praktiskt arbete så som workshops, fallövningar (case) och projekt, ofta i grupp.

Bioentreprenörskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och de flesta av UBE:s kurser är baserade på yrkesövergripande deltagare. Som KI:s nod inom Stockholm school of entrepreneurship (SSES), är många kurser även öppna för studenter från andra lärosäten i Stockholmsregionen.

Informationen finns tillgänglig på engelska

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

UBE är KI:s kompetenscenter inom Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). 

Vi är även glada över att kunna erbjuda KI:s studenter och doktorander de övriga intressanta kurserna inom samarbetet. Alla kurser är öppna för deltagare från Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Stockholms universitet, Konstfack och Kungliga musikhögskolan.

Informationen finns tillgänglig på engelska

LO
Innehållsgranskare:
2023-01-24