Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Verksamheten vid LIME omfattar utbildning och forskning, livslångt lärande för studenter och sjukvårdspersonal, sjukvårdens informations-system, inom system-, ledarskaps- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, hälsoekonomi, bioentreprenörskap etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning och självmordsprevention. LIME ansvarar för tre masterprogram och flera uppdragsutbildningar. Vi samverkar med Region Stockholm, olika myndigheter och företag, samt patientorganisationer.

LIME firar 20 år

LIME nyheter

LIME kalender

Möt LIME:s prefekt

2022-08-24