Skip to main content

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) arbetar inom många strategiska områden som är viktiga för att förbättra människors hälsa. Institutionen fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom medicinsk pedagogik, etik, informatik, management, statistik samt suicidprevention.

Nyheter från LIME

Lime kalender

CB
Charlotte Brandt
2019-10-18
Charlotte Brandt