Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Verksamheten vid LIME omfattar utbildning och forskning inom system-, ledarskaps- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, livslångt lärande för sjukvårdspersonal, etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning, sjukvårdens informationssystem, social innovation och självmordsprevention. LIME ansvarar för tre masterprogram och en rad olika uppdragsutbildningar. Vi samverkar med Region Stockholm, olika myndigheter och företag, samt patientorganisationer.

LIME firar 20 år

Grattis på födelsedagen!

Grattis på födelsedagen!

 

År 2022 fyller Institutionen för lärande, informatik, management och etik 20 år!

Vi kommer att på olika sätt fira LIME under året.

LIME nyheter

LIME kalender

Möt LIME:s prefekt

2022-03-24