Händer som håller i pusselbitar

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Vi utvecklar och sprider kunskap i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap, humaniora, teknik och medicin för att skapa en systemisk förståelse och förutsättningar för att förbättra hälsan för alla.

Forskargrupper och enheter som är verksamma vid LIME

Det händer på LIME

LIME nyheter

LIME kalender

2024-01-30