Forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi

I forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi integreras forskning, utbildning och samverkan inom temaområdena ledarskap och organisation.

Urval av våra forskningsprojekt

 • Att leda sjukvård på vetenskaplig grund: Ny samverkan mellan akademi och praktik i Kalmar län
  Projektledare: Mia von Knorring
   
 • Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och faktisk
  Projektledare: Kristina Palm,
  Projektmedlemmar: Gisela Bäcklander, Calle Rosengren (Lunds Universitet)
   

 • Magnet4Europe - redesigning work environments in health care to promote the mental health and wellbeing of health professionals
  PI: Lars E Eriksson
  Projektkoordinator, WP4 leader: Lisa Smeds Alenius
  Projektledare: Rikard Lindqvist
   
 • Medarbetarskap på apotek
  Doktorand Kenneth Hagsten
  Handledare: Kristina Palm

Våra utbildningar

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Forskargruppsmedlemmar

Maria Reinius

Postdoktor

Anknutna

Anna Lundh

Adjunkt, adjungerad

Christer Sandahl

Professor Emeritus/Emerita