Forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi

I forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi integreras forskning, utbildning och samverkan inom temaområdena ledarskap och organisation.

Urval av våra forskningsprojekt

 • Att leda sjukvård på vetenskaplig grund: Ny samverkan mellan akademi och praktik i Kalmar län
  Projektledare: Mia von Knorring
   
 • Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och faktisk
  Projektledare: Kristina Palm
  Projektmedlemmar: Gisela Bäcklander, Calle Rosengren (Lunds Universitet)
   

 • Magnet4Europe - redesigning work environments in health care to promote the mental health and wellbeing of health professionals
  Projektansvarig: Lars E Eriksson
  Projektmedlemmar: Ann Jacobsson, Rikard Lindqvist, Lisa Smeds Alenius, Ingrid Svensson
   
 • Medarbetarskap på apotek
  Doktorand Kenneth Hagsten
  Handledare: Kristina Palm

Våra utbildningar

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Mia von Knorring

Senior forskare

Forskargruppsmedlemmar

Kenneth Hagsten

Utbildningssamordnare

Ann Jacobsson

Postdoktor

Kristina Palm

Senior forskare

Lisa Smeds Alenius

Assisterande lektor

Linda Sturesson Stabel

Forskningsspecialist

Anknutna

Christer Sandahl

Professor Emeritus/Emerita
LS
Innehållsgranskare:
2023-08-07