Kristina Palm

Kristina Palm

Senior Forskare
E-postadress: kristina.palm@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC von Knorring, 171 77 Stockholm

Om mig

Forskningsbeskrivning

 • Jag är intresserad av och studerar arbetslivet med fokus på att söka skapa
  mer mänskligt hållbara arbeten. Under de senaste tio till femton åren har
  arbetet generellt sätt blivit alltmer intensivt och konsumtionen av
  mänskliga resurser (psykologiska, kognitiva, sociala och emotionella) har
  ökat inom arbetslivet. Som ett alternativ till intensiva arbetssystem har
  konceptet hållbara arbetssystem vuxit fram för att, inte bara skapa
  ekonomisk konkurrenskraft, utan också för att säkerställa att mänskliga
  resurser inte förbrukas. Det hållbara arbetet innebär förvisso att
  undvika ohälsa, men framförallt att stärka och utveckla människans
  resurser i arbetet.
  2020-2022 leder jag ett forskningsprojekt där vi studerar hur det är att
  arbeta hemifrån under pandemin och vi följer också upp vad som händer
  efter pandemin. Vi intervjuar anställda och chefer vid två olika kommuner.
  I projektet arbetar jag med docent Calle Rosengren vid Lunds universitet och
  postdoc Gisela Bäcklander vid KI. Du kan läsa mer om och se en film
  om våra tankar kring "det nya normala" på suntarbetsliv.se.
  2017 till 2020 var jag projektledare för forskningsstudien "Vägar till ett
  hållbart digitalt arbetsliv" som finansieras av AFA Försäkring.
  Tillsammans med forskarna Calle Rosengren vid Lunds Universitet och Ann
  Bergman Karlstads Universitet studerade vi hur anställda, anställdas
  partners och barn samt chefer och HR-experter upplevde och hanterade det
  digitala arbetets utmaningar och möjligheter. Studien genomfördes på tre
  företag och vi använde oss av loggböcker, enskilda djupintervjuer samt
  par/familje-intervjuer. Projektet har lett fram till konkreta verktyg för
  hur man kan diskutera gränsen mellan arbete och övrigt liv och
  tillgänglighet, verktyget hittar du på Suntarbetslivs hemsida.
  Därutöver forskar jag också tillsammans med kollegor på Karolinska
  Institutet medarbetarskap i apotek.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI