Kristina Palm

Kristina Palm

Senior Forskare
E-postadress: kristina.palm@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC von Knorring, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är senior forskare vid Karolinska Institutet och professor i 

 • arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, samt docent i industriell
  arbetsvetenskap vid KTH. Jag disputerade på KTH 2008 med min av avhandling 
 • "Det riskabla engagemanget. Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser,  
 • eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling" med professor Jan Forslin som huvudhandledare.

   


 • 2022 tilldelades jag HR-forskarpriset tillsammans med Calle Rosengren vid Lunds universitet för vårt arbete kring hur digitalisering 

 • påverkar emotioner och gränsstrategier i arbetslivet. 2016 tilldelades jag S:ta Ragnhildmedaljen för mitt arbete som prefekt på KTH i Södertälje där jag bidrog till att skapa en positiv framtidsanda för staden.

   

 • Styrelse uppdrag för Lars-Erik Lundbergs forskningsstiftelse (2018 och framåt), representant i styrgruppen för SUHFs högre chefsutibildning och rektorsutbildning (2020 och framåt). Ordförande för Forum för arbetslivsforskning (FALF) åren 2023-2025. 

 •  


 • http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Om-kommunen/Press/Pressmeddelanden/Kristina-Palm-tilldelas-Sta-Ragnhildsmedaljen/
  https://hrforeningen.se/hr-forskningspriset-2021-2022-uppmarksammar-studier-om-gransen-mellan-arbetsliv-och-privatliv-i-ett-digitaliserat-arbetsliv/

Forskningsbeskrivning

 • Jag är intresserad av och studerar arbetslivet med fokus på att söka skapa 

 • mer mänskligt hållbara arbeten. Sedan slutet av 1990-talet har arbetet generellt sätt blivit alltmer intensivt och konsumtionen av 
 • mänskliga resurser (psykologiska, kognitiva, sociala och emotionella) har 
 • ökat. Som ett alternativ till intensiva arbetssystem har 
 • konceptet hållbara arbetssystem vuxit fram för att, inte bara skapa 
 • ekonomisk konkurrenskraft, utan också för att säkerställa att mänskliga 
 • resurser inte förbrukas. Det hållbara arbetet innebär förvisso att 
 • undvika ohälsa, men framförallt att stärka och utveckla människans 
 • resurser i arbetet.

   

 • Jag har varit projektledare för flertalet forskningsprojekt med finanisering från AFA Försäkring och FORTE. Jag forskar om bland annat gränsen mellan arbete och övrigt liv, vad som händer när arbetet flyttar hem, digitaliseringens påverkan på arbetet, arbetssituationen i ett arbete med olika intressen och arbets(platsens) betydelse för anställda med funktionsnedsättning. 

Undervisning

 • Mina ämnesområden för undervisning är: personaladministration, ledarskap, grupputveckling, stress och hållbart arbete. 

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI