Ortopedi - Karl Eriksson

Karl Erikssons forskargrupp i ortopedisk kirurgi bedriver studier som syftar till att förbättra vården av patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Pågående kliniska och registerbaserade studier fokuserar bland annat på patienter efter protes-, rygg-, och frakturkirurgi.

Dessutom bedrivs ett antal kliniska och epidemiologiska studier avseende patienter med korsbands- och arbetsrelaterade skador. Psykosociala faktorers betydelse för återhämtning är ytterligare ett viktigt forskningsområde för forskargruppen. Läs gärna mer på de engelska sidorna.