Sari Ponzer

Sari Ponzer

Professor, Senior | Docent
E-postadress: sari.ponzer@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 22, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Ortopedi Eriksson, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Sari Ponzer föddes 1956 i Kuopio i Finland. Hon tog sjuksköterskeexamen i Helsingfors 1978, läste sedan medicin vid Karolinska Institutet, med läkarexamen 1986. 1994 blev hon specialistläkare i ortopedi. Sari Ponzer disputerade 1996 vid Karolinska Institutet på en avhandling om psykosociala faktorers betydelse för traumapatienter.

  2001 blev Sari Ponzer docent vid Karolinska Institutet och samma år överläkare vid ortopediska kliniken, Södersjukhuset. År 2002 fick hon anställning som universitetslektor och år 2007 som professor i ortopedi vid Karolinska Institutet. Sari Ponzer var prefekt vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, KI under åren 2002-2007. Parallellt med prefektskapet ledde hon arbetet med KIs nya läkarutbildning som startade hösten 2007. Hon var programdirektör för läkarprogrammet under 2006-2007. Hon valdes till prodekanus 2008 och till dekanus för utbildning 2009, ett uppdrag som hon hade till december 2011 då hennes mandatperiod var slut. Under 2009-2010 ledde Sari Ponzer reformarbetet av KIs sjuksköterskeprogram.

  Sari Ponzer har under åren 2012-2019 varit verksamhetsområdetschef på verksamhetsområde ortopedi, Södersjukhuset och är sedan 2019 verksamhetsområdetschef på Vo Akut, Södersjukhuset. Hon är också FoUUi-direktör för Södersjukhuset sedan 2013.

  Akademiska priser och utmärkelser
  - Gästprofessor i Melbourne 2008
  - Gästprofessor i Perth 2011.
  - Karolinska Institutets pedagogiska pris 2003
  - Matts Halldin-priset för pedagogiska insatser inom klinisk utbildning 2005
  - Ordförande i priskommittén för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik sedan 2010
  - Medlem i Advisory board of The EQ network sedan 2014 https://internwebben.ki.se/en/eq-network

Forskningsbeskrivning

 • Sari Ponzers forskning fokuserar på ortopedisk traumatologi i syfte att förbättra vården av patienter med skador i rörelseapparaten. Främsta fokus på senare år har legat på patienter med osteoporosrelaterade handledsfrakturer men hon medverkar även i andra kliniska och epidemiologiska studier bland annat inom infektions ortopedi.

  Sari Ponzer har sedan 1990-talet varit djupt engagerad i undervisningsfrågor
 • hon har arbetat som handledare, lärare och kursansvarig för läkarstudenter samt lett flera pedagogiska projekt. Hon driver också ett antal projekt inom medicinsk pedagogik med fokus på interprofessionellt lärande, professionell utveckling och ledarskap samt specialistutbildning av läkare och sjuksköterskor.

  Sari Ponzer har varit huvudhandledare för 12 och bihandledare för 19 doktorander fram till disputation och handleder för närvarande 3 doktorander.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Senior, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Ortopedi, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI