Forskargrupp Erik Melén

Erik Melén och hans grupp forskar om orsaker till allergier, astma och andra lungproblem hos barn – från genetiska faktorer till livsstil och miljöexponering - och vad som avgör hur sjukdom utvecklas på lång sikt upp i vuxen ålder.

Det övergripande målet med forskningen är att ta fram ny kunskap om sjukdomars uppkomst och progress, som kan leda till bättre behandlingar för astma och allergi för både barn och vuxna. Läs mer på den engelska sidan.

EM
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-01-16