Axel Mie

Axel Mie

Anknuten till Forskning
E-postadress: axel.mie@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 23, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Pediatrik Alm, 118 83 Stockholm

Om mig

 • 2009 PhD i Analytisk Kemi, Lunds Universitet. Thesis: New applications and
  developments of field-asymmetric ion mobility spectrometry - mass
  spectrometry (FAIMS-MS) [1]
  2000 MSc i Analytisk Kemi, Lunds Universitet
  1995-2000 student i Greifswald och Göttingen (Tyskland) och i Lund
  [1] https://lup.lub.lu.se/search/publication/1060009

Forskningsbeskrivning

 • Mina främsta forskningsintressen är effekter av produktionsmetoder och
  produktionssystem i jordbruket för mänsklig hälsa, och risk- och
  skyddsfaktorer för allergiutveckling i barndomen.
  Angående kopplingar mellan jordbruk och hälsa är mitt intresse bred, och
  jag är för närvarande aktiv i projekt som rör säkerhets hos
  bekämpningsmedel, kadmiumhalten i grödor från ekologisk och konventionell
  produktion, biomarkörer för konsumtion av ekologisk mat, mfl.
  Med avseende på allergiutveckling, så är jag aktiv i ALADDIN [1]-studien
  (Assessment of Lifestyle and Allergic Disease During INfancy).
  ALADDIN-studien undersöker betydelsen av olika miljö- och livsstilsfaktorer
  under graviditet och barndom för risken att utveckla allergi under
  uppväxten.
  [1] https://ki.se/kisos/aladdin

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI