Histiocytoser och blodsjukdomar

This page in English

Det huvudsakliga syftet med våra studier är att förbättra överlevnad och reducera senkomplikationer hos barn med blod- och cancersjukdomar, med särskilt fokus på blodsjukdomar och histiocytoser.

Vi vill dels förbättra behandlingen i sig, men även diagnostik och uppföljning av sjukdomsförlopp. På samma sätt har överlevnaden för många allvarliga blodsjukdomar förbättrats påtagligt.

Vi arbetar aktivt med både kliniska och laborativa studier, och dessutom pågår psykosocial forskning för att förbättra omhändertagandet av drabbade barn och familjer.

Forskargruppsledare:

Enhetschef

Jan-Inge Henter

Telefon: 08-517 725 36
Enhet: Enheten för Barnonkologi
E-post: Jan-Inge.Henter@ki.se

Vi studerar också underliggande genetiska, immunologiska och biologiska mekanismer. Slutligen så undersöker vi psykosociala faktorer som påverkar barn och föräldrar till barn med cancer. Våra studier omfattar således såväl molekylärbiologi och cellbiologi som kliniska och psykosociala studier.

Forskningsprojekt

Projekten omfattar följande huvudgrupper och presenteras i mer detalj på vår engelska projektsida.

  • Hemofagocyterande Lymfohistiocytos (HLH), Kliniska studier
  • Hemafagocyterande Lymfohistiocytos (HLH) Biologiska studier
  • Langerhans cellhistiocytos (LCH) Biologiska och kliniska studier

Medlemmar i forskargruppen

Disputerade
Désirée Gavhed, PhD, projektsamordnare
Elisabet Bergsten, MSc, PhD, forskningssamordnare
Magdalini Lourda, PhD, forskarassistent
Nikolas Herold, MD, Dr. med, postdok
AnnaCarin Horne, MD, PhD, postdok, barnläkare
Selma Olsson Åkefeldt, MD, PhD, barnläkare
Marie Meeths, MD, PhD, ST-läkare
Maja Ideström, MD, PhD, barnläkare

Doktorander
Bianca Tesi, MD
Tatiana Greenwood, MD, barnläkare
Egle Kvedaraite, läkarstuderande
Alexandra Löfstedt, MD

Pediatrik