Histiocytoser och blodsjukdomar

Det huvudsakliga syftet med våra studier är att förbättra överlevnad och reducera senkomplikationer hos barn med blod- och cancersjukdomar, med särskilt fokus på blodsjukdomar och histiocytoser (hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH, och Langerhans cell histiocytosis, LCH).

Vårt mål är utveckla bättre behandlingar, och bättre diagnostik och möjlighet att följa sjukdomsförlopp. Genom våra studier har överlevnaden för både barn och vuxna med HLH förbättrats påtagligt, både i Sverige och utomlands.

Vi studerar även underliggande genetiska, immunologiska och biologiska mekanismer. Våra studier omfattar således såväl molekylärbiologi och cellbiologi som kliniska och epidemiologiska studier.

Huvudsakliga forskningsområden

  • Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)
  • Langerhans cellhistiocytosis (LCH)
  • Akuta leukemier

De huvudsakliga forskningsområdena presenteras här på engelska

 

Forskargruppsledare

Jan-Inge Henter

MD, PhD, Professor/överläkare, Avdelningschef, Enhetschef

Medlemmar i forskargruppen

Désirée Gavhed, PhD; forskningssamordnare
Elisabet Bergsten, PhD; forskningssamordnare, data manager
Ida Hed Myrberg, BSc; Statistiker
Indranil Sinha, PhD; Bioinformatiker
Nikolas Herold, MD; Dr. med, Biträdande lektor; ST-läkare i pediatrik
Frida Holm, PhD; Biträdande lektor
Magdalini Lourda, PhD; Biträdande lektor (affilierad)
AnnaCarin Horne, MD, PhD; Barnläkare, Biträdande överläkare
Selma Olsson Åkefeldt, MD, PhD; Barnläkare
Maja Ideström, MD, PhD; Barnläkare, Överläkare
Marie Meeths, MD, PhD; Barnläkare
Shahrzad Shirazi Fard, PhD; Biträdande lektor
Daniel Hagey, PhD; Postdoc (affilierad)
Ingrid Lilienthal, PhD; Medicine kandidat, Amanuens

 

Doktorander
Alexandra Löfstedt, MD; ST-läkare i pediatrik
Tatiana von Bahr Greenwood, MD; Barnläkare
Egle Kvedaraite, MD; Legitimerad läkare
Nikolaos Tsesmetzis, MSc
Agnes Luise Sorteberg
Maria Sjöborg Alpman, MD; Biträdande överläkare