Skip to main content

Histiocytoser och blodsjukdomar

Det huvudsakliga syftet med våra studier är att förbättra överlevnad och reducera senkomplikationer hos barn med blod- och cancersjukdomar, med särskilt fokus på blodsjukdomar och histiocytoser.

Vårt mål är utveckla bättre behandlingar, och dessutom vill vi förbättra diagnostik och möjligheten att följa sjukdomsförlopp. Genom våra studier har överlevnaden för barn och vuxna med HLH förbättrats påtagligt.

Forskargruppsledare:

Enhetschef

Jan-Inge Henter

Telefon: 08-517 725 36
Enhet: Avdelningen för Barnonkologi
E-post: Jan-Inge.Henter@ki.se

Vi studerar även underliggande genetiska, immunologiska och biologiska mekanismer. Våra studier omfattar således såväl molekylärbiologi och cellbiologi som kliniska och epidemiologiska studier.

Forskningsprojekt

Projekten omfattar följande huvudgrupper och presenteras i mer detalj på vår engelska projektsida.

  • Hemofagocyterande Lymfohistiocytos (HLH)
  • Langerhans cellhistiocytos (LCH)
  • Akuta leukemier

Medlemmar i forskargruppen

Désirée Gavhed, PhD, forskningssamordnare
Elisabet Bergsten, PhD, forskningssamordnare, data manager
Ida Hed Myrberg, Statistiker
Magdalini Lourda, PhD, forskarassistent
Nikolas Herold, MD, Dr. med, postdok; ST-läkare i pediatrik
AnnaCarin Horne, MD, PhD, postdok; Bitr överläkare
Selma Olsson Åkefeldt, MD, PhD; Barnläkare
Marie Meeths, MD, PhD; Överläkare
Maja Ideström, MD, PhD; Överläkare
Frida Holm, PhD; Bitr lektor

Doktorander
Tatiana von Bahr Greenwood, MD; Barnläkare
Egle Kvedaraite, MD; AT-läkare
Alexandra Löfstedt, MD; AT-läkare
Nikolaos Tsesmetzis, MSc

Samarbetspartner

Bengt Fadeel, MD, PhD, Professor
Yenan Bryceson, PhD, Assistant professor
Mattias Svensson, PhD, Docent
Chengyun Zheng, MD, PhD; Klinikchef, Second Hospital, Shandong Univ, Jinan, China
Evaldas Laurencikas, MD, PhD; Neuroradiolog
Ulrika Kreicbergs, RN, PhD, Professor