Smärta och hjärnavbildning – Karin Jensens forskargrupp

Vi utför studier på de mekanismer i hjärnan som är involverade i smärtkontroll.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen