Filip Gedin

Filip Gedin

Postdoktor
E-postadress: filip.gedin@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, D3, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Jensen, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är hälsoekonom och disputerade i december 2020 vid Karolinska Institutet. Min avhandling, med titeln “The Burden of Back Pain: Evaluation of Costs and Health Outcomes”, fokuserade på att analysera kostnader och hälsoutfall relaterade till ryggsmärta. Efter avslutade doktorandstudier har jag nu rollen som Postdoc i forskargruppen Pain Neuroimaging Lab på Karolinska Institutet.

    Forskningsfokus: Min postdoc är inriktad på smärta och smärtmekanismer. I projektet PrePain undersöker vi hur långvarig smärta uppstår genom att koppla hjärnavbildningsdata med nationella register. Jag är även involverad i forskningsprojekt som berör kostnadseffektivitet av olika smärtbehandlingar, psykisk ohälsa och suicid samt placeboforskning.

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Postdoktor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2021
  • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2013
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI