Martin Ingvar

Martin Ingvar

Professor | Docent
E-postadress: martin.ingvar@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, D3, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Jensen, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor vid Karolinska Institutet sedan 1998, först i ämnet neurofysiologi och från 2007 i ämnet integrativ medicin.

  Docent 1984 vid Lunds universitet i experimentell hjärnforskning. Docent 1992 vid Karolinska Institutet i klinisk neurofysiologi.

  Förtroendeuppdrag
  1998- föreståndare för Karolinska MR Center
  2012- PI Nationella MEGcentrum KI
  2012 - Styrelseuppdrag stiftelsen ICHOM
  2013- Styrelseordförande Forskningsrådet Forte

  Tidigare förtroendeuppdrag
  1996-2002 koordinator för Karolinska PET.
  1997-2022 Föreståndare MRcentrum
  2001-2004 biträdande prefekt för institutionen för klinisk neurovetenskap och prefekt mellan 2004-2010.
  2002-2006 styrelseordförande för World Childhood Foundation.
  2007-2022 föreståndare Osher Centrum för integrativ medicin
  2010-2013 dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.
  2013-2017 Styrelseordförande Swelife (Vinnova innovationsområde Life Science)
  2014-2017 Vicerektor för frågor om framtidens hälso och sjukvård och extern samverkan

  Utbildning
  Läkarexamen vid Lunds universitet 1984
  Doktorsexamen vid Lunds universitet 1982 i experimentell hjärnforskning

Forskningsbeskrivning

 • De senaste tio åren fokuserar forskningen omkring sjukvårdens kunskapsprocesser och fördelning av kunskap. Det sker med kunskapsbas hämtad från kognitionsvetenskap, informationsteori, medicinsk informatik liksom lingvistik. Detta omsätts i kliniska informationsstöd som stöder patientens väg genom vården genom att dela kunskap längs vägen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Lund University, 1985

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI