Avbildning av hjärnan (lila) mot mörk bakgrund.

Brain & Mind

Vi är en akademisk miljö som samlar forskare inom kognitiv neurovetenskap. Vi använder oss av olika former av hjärnavbildning för att bättre kunna förstå hjärnans funktion, både i hälsa och sjukdom. Tillsammans utgör vi en unik miljö för samarbete och vetenskapligt utbyte i syfte att skapa världsledande forskning om den mänskliga hjärnan.

Foto: Raman Oza,Pixabay

Våra forskargrupper