Rehabilitering, samverkan och åldrande – Elisabeth Rydwiks forskargrupp

Fokus för denna forskargrupp är pre- och rehabilitering för sköra äldre personer i hemmiljö, hur samverkan inom vård- och omsorg fungerar och hur vårdövergångar påverkar olika utfall. Ett genomgående tema är ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt och/eller en komponent i alla projekt.

Forskningsfokus

Fokus för denna forskargrupp är pre- och rehabilitering för sköra äldre personer i hemmiljö, hur samverkan inom vård- och omsorg fungerar och hur vårdövergångar påverkar olika utfall. Ett genomgående tema är ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt och/eller en komponent i alla projekt.

Mer information finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Waldréus, Nana
  • Högstedt, Karin
  • Andersson, Mikael
  • Naseer, Mahwish