Karin Högstedt

Karin Högstedt

Doktorand
E-postadress: karin.hogstedt@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi HELD, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Sedan hösten 2023 är jag doktorand på avdelningen för arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).
  Där ingår jag i projektgruppen Re@home - Evaluation of home rehabilitation for older people, forskargrupperna Hälsa i vardagen hos personer med neurologiska funktionsnedsättningar (HELD) och Rehabilitation, collaboration and aging samt Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) och Swedish National Graduate School on Ageing and Health (SWEAH).
  Jag är fysioterapeut och har främst arbetat kliniskt inom äldreomsorg för personer boendes på särskilt boende och ordinärt boende samt även inom slutenvård för vuxna personer med förvärvade hjärnskador. Sedan 2009 har jag arbetat som projektledare vid Nestor FoU-center med utvecklingsarbete rörande samverkan mellan kommuner och region vid insatser för äldre personer.
  Jag har ett brett intresse för hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete men är framför allt intresserad av att undersöka och utveckla resurser och samarbetet mellan olika parter – personal/patient och närstående, samverkansparter inom vård och omsorg och personal/ledning.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt doktorandprojekt har fokus på hemrehabilitering för äldre personer boendes i ordinärt boende. Projektet ingår i det nationella forskningsprogrammet Re@home, ett samarbete mellan bland annat Karolinska Institutet, Jönköping University och Luleå Tekniska Universitet. I mitt projekt undersöker jag vilka mekanismer inom hemrehabilitering som bidrar till patienters ökade livskvalitet och ökad självständighet i dagliga aktiviteter.
  Den första delstudien är en systematisk översikt som undersöker evidens och mekanismer inom hemrehabilitering, som sedan följs av utforskande och jämförelse av hur hemrehabilitering utförs och hur patienter upplevelser insatserna. Mer information om det nationella forskningsprogrammet Re@home finns här: https://ki.se/en/nvs/rehome-evaluation-of-home-rehabilitation-for-older-people

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Report: 2023
  Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv (Nestor FoU-center)
  Högstedt K; Cederbom S

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Master of Medical Science with a major in Physicaltherapy, Linköping University, 2021
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2000
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI