Elisabeth Rydwik

Elisabeth Rydwik

Lektor/Fysioterapeut | Docent
Telefon: +46852488818
Besöksadress: Alfred Nobels allé 23, B3,, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Rydwik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en förenad anställning som lektor mellan avdelningen för fysioterapi och Karolinska Universitetssjukhuset där jag är FoU-chef för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessionerna. Jag är också vetenskaplig ledare vid FOU nu (Stockholms läns sjukvårdsområde), en samfinansierad
  verksamhet mellan Stockholms läns landsting och sju kommuner i nordvästra Stockholm med fokus på forskning och utveckling inom äldrevård och
  äldreomsorg. De kombinerade anställningarna ger mig goda möjligheter att kombinera, forskning, utveckling och utbildning. Jag blev legitimerad sjukgymnast 1991 och tog min kandidatexamen 1999. Jag disputerade vid Karolinska Institutet 2007 och blev docent 2014.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på fysisk aktivitet och träning och effekter av detta på sköra äldre personer, både i eget boende, rehabilitering inom geriatrisk slutenvård samt på äldreboenden. Jag har också studerat olika bedömningsinstrument som tex mätning av muskelstyrka, gånghastighet och mer övergripande funktionsmått. Jag leder ett forskningsprojekt med fokus på preoperativ träning för äldre personer med mag- och tarm cancer samt utveckling och utvärdering av ett digitalt stöd för att genomföra preoperativ träning. Jag leder också ett projekt om vårdkonsumtion och riskfaktorer för återinläggning efter utskrivning från geriatrisk klinik samt ett projekt som utvärderar hem-rehabilitering med realist evaluation design. Jag är forskargruppsledare för gruppen Rehabilitering, samverkan och åldrande. Min kombinerade anställning ger mig utmärkta möjligheter att bedriva kliniskt relevant forskning och ökar möjligheterna för implementering.

Undervisning

 • Jag undervisar regelbundet på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Jag handleder magisterstudenter regelbundet. Jag har varit huvudhandledare för en doktorand och bi-handledare för en. Jag är för närvarande huvudhandledare för tre doktorander och bi-handledare för
  tre, samt huvudhandledare för två postdoc.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor/Fysioterapeut, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2014
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI