Nana Waldréus

Nana Waldréus

Biträdande Lektor | Assisterande Lektor
E-postadress: nana.waldreus@ki.se
Telefon: +46852483761
Mobiltelefon: +46702643971
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 2, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biträdande lektor och enhetschef för enhet 2 vid Avdelningen för Omvårdnad. Som disputerad sjuksköterska arbetar jag också med forskning.

  Utbildningar

  * Doktor i medicin, inriktning omvårdnad och patienter med hjärtsvikt (2016).
  * Grundläggande högskolepedagogik (2016).
  * Online Networked Learning (2020).
  * Doktorandhandledning (2020).
  * Ledarskap för forskargruppsledare (2021-2022).
  * Fördjupning i högskolepedagogik (2022-2023).
  * Framtidens Akademiska Ledare- FAL (pågående 2023-2024).

Forskningsbeskrivning

 • Aktuella forskningsprojekt

  -Symtomhantering, nutrition och fysisk aktivitet för äldre, sköra personer med hjärtsvikt- en pilotstudie.
  -Törst hos patienter inom palliativ vård- patienters, närståendes och vårdpersonalens upplevelser.
  -Beskrivning av törstbesvär för patienter med hjärtsvikt- internationellt samarbete.
  -Beskrivning av symtom och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt i Sverige.
  -Vätskeintag hos patienter med hjärtsvikt (doktorandprojekt).
  -Fatigue hos patienter med hjärtsvikt (doktorandprojekt).

Undervisning

 • Jag har arbetat som kursansvarig och examinator i sjuksköterskeprogrammets första kurs om forskningsmetodik, sjuksköterskans profession och omvårdnadsvetenskap. Jag har haft uppdraget som inriktningsansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet inom Medicinsk Vård och kursansvarig för en av kurserna i programmet. Jag har även handlett studenter i examensarbeteskurser på grundutbildningen och på specialistnivå.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-
 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2027

Examina och utbildning

 • PhD, Linköpings Universitet (LiU), 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI