Palliativ Medicin – Linda Björkhem-Bergmans forskargrupp

Vår forskargrupp bedriver forskning inom Palliativ Medicin där vi har en ganska stor bredd på våra projekt som täcker flera olika områden i ämnet. Målet med vår forskning är att hitta nya behandlingar och strategier för att förbättra livskvalitén och minska symptombördan hos patienter som befinner sig i livets slutskede. Målet är också att ta fram mer evidensbaserad kunskap för vård och symptomlindring i livets slutskede, där det idag finns en del kunskapsluckor.

Vi bedriver främst kliniska studier där forskningsfrågeställningarna kommer från vårt dagliga kliniska arbete inom palliativ vård. Vi har även translationella och experimentella projekt i samarbete med flera olika forskargrupper på Institutionen för Laboratoriemedicin, KI. Mitt huvudfokus har under senare år varit  att undersöka möjliga positiva effekter av vitamin D-behandling till cancerpatienter och vitamin D's effekter på immunförsvaret. Vi har också projekt kring immunförsvarets funktion i livets slut, behandling och orsaker till cancerutlöst fatigue och prognostisering i palliativ vård. I forskargruppen har vi också projekt om behandling av malign ascites och utveckling av ultraljudsbehandling i palliativ hemsjukvård, olika aspekter på läkemedelsbehandling med fokus på könsskillnader, studier av alternativ- och komplementärmedicinska behandlingar (CAM), samt studier om nutritionsbehandling till cancerpatienter. 

Några av våra forskningsprojekt

 • Palliative D – en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind studie om vitamin D behandling till palliativa cancerpatienter
 • Immunförsvarets funktion i livets slut
 • Studier av cancerutlöst fatigue – etiologi och möjliga behandlingar
 • Läkemedelsmetabolism i livets slut
 • Hur och när ska vi avsluta läkemedelsbehandling hos patienter i palliativ fas?
 • Kortisonbehandling i Palliativ Cancervård
 • Hur kan vi på bästa sätt genomföra randomiserade studier i palliativ vård och därmed bidra till mer evidensbaserade behandlingar? Kvalitativa intervju-studier med patienter, närstående och vårdpersonal.

Forskningsstöd

 • ALF Projekt-medel 
 • Cancerfonden
 • CIMED
 • Vetenskapsrådet

 

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen