Leukeminischen – Hong Qian forskargrupp

Forskargruppen undersöker nya terapeutiska möjligheter för att hitta effektivare behandlingsmetoder vid behandling av leukemi.

Hong Qians forskargrupp står i ett ljust och färgglatt trapphus
Hong Qians forskargrupp. Foto: Amalia Kewenter

Om vår forskning

Syftet med vår forskning är att identifiera de viktigaste molekylära vägarna som påverkar sjukdomsutvecklingen samt behandlingsresultatet vid leukemi. Vi hoppas hitta nya terapeutiska mål och prognostiska markörer inom nischen för leukemi, för att förbättra effektiviteten av nuvarande behandling av sjukdomen.

Studier för effektivare behandlingsmetoder mot leukemi

Den största utmaningen för att framgångsrikt behandla myeloisk leukemi inklusive akut myeloisk leukemi (AML) och kronisk myeloisk leukemi (KML) är läkemedelsresistens. Läkemedelsresistens innebär att behandlingen inte fungerar, vilket i sin tur resulterar i återfall där leukemin fortskrider och patienten avlider. Därmed finns ett stort behov av effektivare behandlingsmetoder. Nyligen genomförda studier indikerar att läkemedelsresistensen beror på att leukemiinitierande stamceller (LSC) kan skyddas av benmärgsmikromiljö, den så kallade nischen. Genom att använda patientmaterial och musmodellering, studerar vi denna benmärgsniche. Syftet är att karakterisera leukemi-nischen, samt utvärdera den funktionella inverkan av de förändrade nischfaktorerna på LSC-överlevnad.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Department of Medicine Huddinge, Medicinaren 25/Neo HERM plan 7 / HERM floor 7, Stockholm, - Select -, 142 57, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Medicinaren 25/Neo HERM plan 7 / HERM floor 7, Stockholm, - Select -, 142 57, Sweden