Kardiovaskulär Epidemiologi – Karin Leander forskargrupp

Vår forskning är inom området kardiovaskulär epidemiologi, med ett generellt syfte att öka kunskapen om kardiovaskulära riskfaktorer för att förbättra den vetenskapliga grunden för primär och sekundär prevention hos kvinnor och män. Vi studerar kardiometabolt relaterade faktorer såsom låggradig inflammation, blodfettsrubbningar, högt blodtryck och diabetes samt betydelsen av livsstilsfaktorer, såsom kostvanor, för den kardiovaskulära hälsan. Kvinnospecifika riskfaktorer ges särskilt fokus.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Quintana, Hedley
  • Jansson, Sophia
  • Maitusong, Buamina

Besöksadress

Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, Nobels väg 13, Stockholm

Postadress

Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, Box 210, Stockholm, 17177, Sweden

Nyckelord:
Ateroskleros Epidemiologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Gen-miljöinteraktion Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl Hormoner, hormonersättningar och hormonantagonister Kardiologi Kardiometabola riskfaktorer Kardiovaskulära sjukdomar Kardiovaskulära systemet Kvinnohälsa Kvinnor Livsstil Menopaus Molekylär epidemiologi Premenstruellt syndrom Visa alla
Anna Persson
2024-03-25