German Carrasquilla

German Carrasquilla

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Nobelsväg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 CVD-NUT-EPI Leander, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är epidemiolog och läkare som vill ta del av ett tvärvetenskapligt,
  högt kvalificerat och ambitiöst team som arbetar med epidemiologi,
  statistik, genomisk, metabolisk och hjärt-kärlsjukdomar, där jag kan
  lära, utveckla och bidra med mina kunskaper och kompetens till arbetslaget.
  * PhD, Epidemiologi, KI (2018)
  * Examen från SINGS, KI (2014)
  * MSc, Global Hälsa, KI (2012)
  * MD, Universidad del Cauca, Colombia (2011)

Forskningsbeskrivning

 • *Avhandlingstitel:* Postmenopausal hormonbehandling och kardiovaskulär risk.
  Projektet har utformats för att öka kunskapen om postmenopausal
  hormonbehandling och dess möjliga inverkan på risken för att utveckla
  hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor under klimakteriet. Projektet grundades på
  observationsdata från en fallkontrollstudie och från en gruppering av
  individuella deltagares rådata från fem kohortstudier.
  Jag arbetade i samband med forskare vid Karolinska Institutet för att
  upprätta COMPREHEND-projektdatabasen (http://ki.se/en/imm/comprehend).
  Projektet involverade samarbete över olika regioner i Sverige där
  individuell deltagardata samlades in på över 80, 000 kvinnor.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI