Karin Leander

Karin Leander

Lektor | Docent
E-postadress: karin.leander@ki.se
Telefon: +46852487498
Besöksadress: Nobelsväg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 CVD-NUT-EPI Leander, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i epidemiologi, 2012, vid KI.

  Forskargruppsledare vid Institutet för miljömedicin, KI.

  Uppdrag inom utbildning, främst för KI Läkarprogram.

  Uppdrag inom riskbedömningsverksamhet vid min institution.

  Ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi.

  2005, Filosofie doktor (PhD), KI

  1999, Magisterexamen folkhälsovetenskap, KI.

  1997, Medicine Kandidatexamen, inriktning folkhälsa, KI. Programmets namn: Preventiv Medicin.

  1992-1996 Kurser i företagsekonomi, juridik, franska och hälsoekonomi vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inom området kardiovaskulär epidemiologi, med ett generellt syfte att öka kunskapen om kardiovaskulära riskfaktorer för att förbättra den vetenskapliga grunden för primär och sekundär prevention hos kvinnor och män. I min forskargrupp har vi specifikt fokus på kardiometabolt relaterade faktorer såsom låggradig inflammation, blodfettsrubbningar, högt blodtryck och diabetes, samt på betydelsen av livsstilsfaktorer, såsom kostvanor, för den kardiovaskulära hälsan.

  Vidare har vi ett särskilt intresse för kvinnors hälsa vad gäller möjliga kardiovaskulärt relaterade hälsoeffekter av graviditetskomplikationer, premenstruella spänningar, klimakterierelaterade symptom samt hormonbehandlingar. Ett annat specifikt fokus är utforskande av möjliga interaktioner mellan genetiska faktorer och livsstilsfaktorer i relation till kardiovaskulär risk. De hjärt-kärlsjukdomar vi studerar inkluderar dödliga och icke-dödliga händelser av kranskärlssjukdom och stroke samt aortaaneurysm. Vi studerar även grad av ateroskleros i hjärtats kranskärl.

  Pågående projekt

  Som huvudsökande / huvudansvarig:
  • Vetenskapsrådet (VR): Förstärker en låg andel fleromättat fett i kosten, speglad via biomarkörer, den kardiovaskulära risken förknippad med att ha kardiovaskulär sjukdom i familjen?
  • Huvudansvarig för 60-årskohorten.
  • Huvudansvarig för Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP).
  • Huvudansvarig för den lokala substudien ”Kvinnoenkäten” inom SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary Bioimage study) vid Stockholms respektive • Linköpings SCAPIS-center.

  Som medsökande och ”Work Package”-ansvarig:
  • National Institutes of Health (NIH), USA: Studier av hur klimakteriet och östrogenreceptoraktivering inverkar på risken att utveckla Alzheimers sjukdom.

Undervisning

 • Huvudhandlett 2 doktorander till disputation och har ett pågående huvudhandledaransvar.

  Bihandledare för 4 doktorander som disputerat
 • 4 pågående ansvar som bihandledare.

  Handlett 2 postdoktorer och en biträdande lektor. Handlett ett tiotal examensarbeten på avancerad nivå.

  Medlem i Curriculumkommittén, 6-åriga läkarprogrammet vid KI, med uppdrag som samordnare för kompetensområdet ”global och jämlik vård och hälsa”.

  Kursansvar för kursen ”Hälsa i samhälle och miljö”, Termin 11, 5, 5-åriga läkarprogrammet vid KI.

  Medlem i programkollegiet, i roll som ordförande för Tema 7, 5, 5-åriga läkarprogrammet vid KI.

  Ingår i Beredningsgruppen för kursplaner, KI läkarprogram.

  Promotor för utveckling av interprofessionellt lärande vid KI.

  Examinator på kursen Examensarbete i medicin, 5, 5-åriga läkarprogrammet vid KI.

  Regelbundet kursansvarig för doktorandkursen Epidemiology II: Design of epidemiological studies, 1, 5 hp och Cardiovascular Epidemiology, 1, 5 hp, vid KI.

  Undervisat mer än 800 timmar vid KI varav cirka hälften inom forskarutbildningen och hälften inom grundutbildningen.

Artiklar

 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER. 2024;154(11):1900-1910
  Nagel G; Chen J; Jaensch A; Skodda L; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Katsouyanni K; Ketzel M; Leander K; Magnusson PKE; Pershagen G; Rizzuto D; Samoli E; Severi G; Stafoggia M; Tjønneland A; Vermeulen RCH; Wolf K; Zitt E; Brunekreef B; Hoek G; Raaschou-Nielsen O; Weinmayr G
 • Article: ENVIRONMENTAL RESEARCH. 2024;252(Pt 3):118942
  Kadelbach P; Weinmayr G; Chen J; Jaensch A; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Cesaroni G; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Katsouyanni K; Ketzel M; Leander K; Ljungman P; Magnusson PKE; Pershagen G; Rizzuto D; Samoli E; Severi G; Stafoggia M; Tjønneland A; Vermeulen R; Peters A; Wolf K; Raaschou-Nielsen O; Brunekreef B; Hoek G; Zitt E; Nagel G
 • Article: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2024;912:168789
  Weinmayr G; Chen J; Jaensch A; Skodda L; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Katsouyanni K; Ketzel M; Leander K; Magnusson PKE; Pershagen G; Rizzuto D; Samoli E; Severi G; Stafoggia M; Tjønneland A; Vermeulen R; Wolf K; Zitt E; Brunekreef B; Thurston G; Hoek G; Raaschou-Nielsen O; Nagel G
 • Article: ENVIRONMENTAL POLLUTION. 2024;343:123097
  Taj T; Chen J; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Poulsen AH; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Zitt E; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Ketzel M; Lager A; Leander K; Liu S; Ljungman P; Severi G; Besson C; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Peters A; Rizzuto D; Samoli E; Sørensen M; Stafoggia M; Tjønneland A; Weinmayr G; Wolf K; Brunekreef B; Hoek G; Raaschou-Nielsen O
 • Article: CIRCULATION. 2024;149(4):305-316
  Laguzzi F; Åkesson A; Marklund M; Qian F; Gigante B; Bartz TM; Bassett JK; Birukov A; Campos H; Hirakawa Y; Imamura F; Jäger S; Lankinen M; Murphy RA; Senn M; Tanaka T; Tintle N; Virtanen JK; Yamagishi K; Allison M; Brouwer IA; De Faire U; Eiriksdottir G; Ferrucci L; Forouhi NG; Geleijnse JM; Hodge AM; Kimura H; Laakso M; Risérus U; van Westing AC; Bandinelli S; Baylin A; Giles GG; Gudnason V; Iso H; Lemaitre RN; Ninomiya T; Post WS; Psaty BM; Salonen JT; Schulze MB; Tsai MY; Uusitupa M; Wareham NJ; Oh S-W; Wood AC; Harris WS; Siscovick D; Mozaffarian D; Leander K; Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORC
 • Article: STROKE. 2024;55(1):50-58
  O'Keefe JH; Tintle NL; Harris WS; O'Keefe EL; Sala-Vila A; Attia J; Garg GM; Hure A; Bork CS; Schmidt EB; Venø SK; Chien K-L; Chen Y-YA; Egert S; Feldreich TR; Ärnlöv J; Lind L; Forouhi NG; Geleijnse JM; Pertiwi K; Imamura F; de Mello Laaksonen V; Uusitupa WM; Tuomilehto J; Laakso M; Lankinen MA; Laurin D; Carmichael P-H; Lindsay J; Leander K; Laguzzi F; Swenson BR; Longstreth WT; Manson JE; Mora S; Cook NR; Marklund M; Melo van Lent D; Murphy R; Gudnason V; Ninomiya T; Hirakawa Y; Qian F; Sun Q; Hu F; Ardisson Korat AV; Risérus U; Lázaro I; Samieri C; Le Goff M; Helmer C; Steur M; Voortman T; Ikram MK; Tanaka T; Das JK; Ferrucci L; Bandinelli S; Tsai M; Guan W; Garg P; Verschuren WMM; Boer JMA; Biokstra A; Virtanen J; Wagner M; Westra J; Albuisson L; Yamagishi K; Siscovick DS; Lemaitre RN; Mozaffarian D
 • Article: CARDIOVASCULAR RESEARCH. 2023;119(16):2594-2606
  Chen QS; Bergman O; Ziegler L; Baldassarre D; Veglia F; Tremoli E; Strawbridge RJ; Gallo A; Pirro M; Smit AJ; Kurl S; Savonen K; Lind L; Eriksson P; Gigante B
 • Article: ENVIRONMENTAL RESEARCH. 2023;239(Pt 1):117230
  Hvidtfeldt UA; Chen J; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Forastiere F; Brynedal B; Hertel O; Hoffmann B; Katsouyanni K; Ketzel M; Leander K; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Rizzuto D; Samoli E; So R; Stafoggia M; Tjønneland A; Weinmayr G; Wolf K; Zitt E; Brunekreef B; Hoek G; Raaschou-Nielsen O
 • Article: SCIENTIFIC REPORTS. 2023;13(1):21291
  F Fernández S; Poteser M; Govarts E; Pardo O; Coscollà C; Schettgen T; Vogel N; Weber T; Murawski A; Kolossa-Gehring M; Rüther M; Schmidt P; Namorado S; Van Nieuwenhuyse A; Appenzeller B; Ólafsdóttir K; Halldorsson TI; Haug LS; Thomsen C; Barbone F; Mariuz M; Rosolen V; Rambaud L; Riou M; Göen T; Nübler S; Schäfer M; Zarrabi KHA; Sepai O; Martin LR; Schoeters G; Gilles L; Leander K; Moshammer H; Akesson A; Laguzzi F
 • Journal article: OBSTETRIC ANESTHESIA DIGEST. 2023;43(4):173
  Lawesson SS; Swahn E; Pihlsgård M; Andersson T; Angerås O; Brolin EB; Bergdahl E; Blomberg M; Christersson C; Gonçalves I; Gunnarsson OS; Jernberg T; Johnston N; Leander K; Lilliecreutz C; Pehrson M; Rosengren A; Sandström A; Sandström A; Sarno G; Själander S; Svanvik T; Thunström E; Wikström AK; Timpka S
 • Journal article: EUROPEAN HEART JOURNAL. 2023;44:ehad655.2634
  Nilsson S; Qvick A; Henriksson M; Lawesson SS; Holm ACS; Leander K
 • Article: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION. 2023;118(5):921-929
  Garg PK; Guan W; Nomura S; Weir NL; Tintle N; Virtanen JK; Hirakawa Y; Qian F; Sun Q; Rimm E; Lemaitre RN; Jensen PN; Heckbert SR; Imamura F; Steur M; Leander K; Laguzzi F; Voortman T; Ninomiya T; Mozaffarian D; Harris WS; Siscovick DS; Tsai MY; Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORC
 • Article: SCIENTIFIC REPORTS. 2023;13(1):15011
  Samal SK; Leander K; Vikström M; Griesbaum L; de Faire U; Frostegård J
 • Article: BRITISH JOURNAL OF CANCER. 2023;129(4):656-664
  Hvidtfeldt UA; Chen J; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Katsouyanni K; Ketzel M; Leander K; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Rizzuto D; Samoli E; So R; Stafoggia M; Tjønneland A; Weinmayr G; Wolf K; Zhang J; Zitt E; Brunekreef B; Hoek G; Raaschou-Nielsen O
 • Article: JAMA NETWORK OPEN. 2023;6(9):e2333347
  Donat-Vargas C; Schillemans T; Kiviranta H; Rantakokko P; de Faire U; Arrebola JP; Wolk A; Leander K; Åkesson A
 • Article: ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2023;178:108108
  Thacher JD; Oudin A; Flanagan E; Mattisson K; Albin M; Roswall N; Pyko A; Aasvang GM; Andersen ZJ; Borgquist S; Brandt J; Broberg K; Cole-Hunter T; Eriksson C; Eneroth K; Gudjonsdottir H; Helte E; Ketzel M; Lanki T; Lim Y-H; Leander K; Ljungman P; Manjer J; Männistö S; Raaschou-Nielsen O; Pershagen G; Rizzuto D; Sandsveden M; Selander J; Simonsen MK; Stucki L; Spanne M; Stockfelt L; Tjønneland A; Yli-Tuomi T; Tiittanen P; Valencia VH; Ögren M; Åkesson A; Sørensen M
 • Article: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY. 2023;82(4):336-349
  Qian F; Tintle N; Jensen PN; Lemaitre RN; Imamura F; Feldreich TR; Nomura SO; Guan W; Laguzzi F; Kim E; Virtanen JK; Steur M; Bork CS; Hirakawa Y; O'Donoghue ML; Sala-Vila A; Ardisson Korat AV; Sun Q; Rimm EB; Psaty BM; Heckbert SR; Forouhi NG; Wareham NJ; Marklund M; Risérus U; Lind L; Ärnlöv J; Garg P; Tsai MY; Pankow J; Misialek JR; Gigante B; Leander K; Pester JA; Albert CM; Kavousi M; Ikram A; Voortman T; Schmidt EB; Ninomiya T; Morrow DA; Bayés-Genís A; O'Keefe JH; Ong KL; Wu JHY; Mozaffarian D; Harris WS; Siscovick DS; Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORC
 • Article: DIABETOLOGIA. 2023;66(7):1260-1272
  Li JH; Brenner LN; Kaur V; Figueroa K; Schroeder P; Huerta-Chagoya A; MAGIC Investigators; Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group; Udler MS; Leong A; Mercader JM; Florez JC
 • Article: ENVIRONMENTAL RESEARCH. 2023;224:115454
  Roswall N; Thacher JD; Ögren M; Pyko A; Åkesson A; Oudin A; Tjønneland A; Rosengren A; Poulsen AH; Eriksson C; Segersson D; Rizzuto D; Helte E; Andersson EM; Aasvang GM; Gudjonsdottir H; Khan J; Selander J; Christensen JH; Brandt J; Leander K; Mattisson K; Eneroth K; Stucki L; Barregard L; Stockfelt L; Albin M; Simonsen MK; Spanne M; Jousilahti P; Tiittanen P; Molnàr P; Ljungman PLS; Yli-Tuomi T; Cole-Hunter T; Lanki T; Hvidtfeldt UA; Lim Y-H; Andersen ZJ; Pershagen G; Sørensen M
 • Article: CIRCULATION-GENOMIC AND PRECISION MEDICINE. 2023;16(3):236-247
  Maitusong B; Laguzzi F; Strawbridge RJ; Baldassarre D; Veglia F; Humphries SE; Savonen K; Kurl S; Pirro M; Smit AJ; Giral P; Silveira A; Tremoli E; Hamsten A; de Faire U; Gigante B; Leander K; IMPROVE Study group
 • Article: JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. 2023;329(5):393-404
  Sederholm Lawesson S; Swahn E; Pihlsgård M; Andersson T; Angerås O; Bacsovics Brolin E; Bergdahl E; Blomberg M; Christersson C; Gonçalves I; Gunnarsson OS; Jernberg T; Johnston N; Leander K; Lilliecreutz C; Pehrson M; Rosengren A; Sandström A; Sandström A; Sarno G; Själander S; Svanvik T; Thunström E; Wikström AK; Timpka S
 • Article: CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION. 2023;32(1):105-113
  Hvidtfeldt UA; Chen J; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann BH; Katsouyanni K; Ketzel M; Brynedal B; Leander K; Ljungman PLS; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Rizzuto D; Boutron-Ruault M-C; Samoli E; So R; Stafoggia M; Tjønneland A; Vermeulen R; Verschuren WMM; Weinmayr G; Wolf K; Zhang J; Zitt E; Brunekreef B; Hoek G; Raaschou-Nielsen O
 • Article: ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2023;171:107667
  Cole-Hunter T; Zhang J; So R; Samoli E; Liu S; Chen J; Strak M; Wolf K; Weinmayr G; Rodopolou S; Remfry E; de Hoogh K; Bellander T; Brandt J; Concin H; Zitt E; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Jöckel K-H; Mortensen LH; Ketzel M; Yacamán Méndez D; Leander K; Ljungman P; Faure E; Lee P-C; Elbaz A; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Peters A; Rizzuto D; Vermeulen RCH; Schramm S; Stafoggia M; Katsouyanni K; Brunekreef B; Hoek G; Lim Y-H; Andersen ZJ
 • Article: CURRENT RESEARCH IN TRANSLATIONAL MEDICINE. 2023;71(1):103374
  Velásquez IM; Malarstig A; Baldassarre D; Borne Y; de Faire U; Engström G; Eriksson P; Giral P; Humphries SE; Kurl S; Leander K; Lind L; Lindén A; Orsini N; Pirro M; Silveira A; Smit AJ; Tremoli E; Veglia F; Strawbridge RJ; Gigante B
 • Article: FRONTIERS IN GENETICS. 2023;14:1235337
  de Las Fuentes L; Schwander KL; Brown MR; Bentley AR; Winkler TW; Sung YJ; Munroe PB; Miller CL; Aschard H; Aslibekyan S; Bartz TM; Bielak LF; Chai JF; Cheng C-Y; Dorajoo R; Feitosa MF; Guo X; Hartwig FP; Horimoto A; Kolčić I; Lim E; Liu Y; Manning AK; Marten J; Musani SK; Noordam R; Padmanabhan S; Rankinen T; Richard MA; Ridker PM; Smith AV; Vojinovic D; Zonderman AB; Alver M; Boissel M; Christensen K; Freedman BI; Gao C; Giulianini F; Harris SE; He M; Hsu F-C; Kühnel B; Laguzzi F; Li X; Lyytikäinen L-P; Nolte IM; Poveda A; Rauramaa R; Riaz M; Robino A; Sofer T; Takeuchi F; Tayo BO; van der Most PJ; Verweij N; Ware EB; Weiss S; Wen W; Yanek LR; Zhan Y; Amin N; Arking DE; Ballantyne C; Boerwinkle E; Brody JA; Broeckel U; Campbell A; Canouil M; Chai X; Chen Y-DI; Chen X; Chitrala KN; Concas MP; de Faire U; de Mutsert R; de Silva HJ; de Vries PS; Do A; Faul JD; Fisher V; Floyd JS; Forrester T; Friedlander Y; Girotto G; Gu CC; Hallmans G; Heikkinen S; Heng C-K; Homuth G; Hunt S; Ikram MA; Jacobs DR; Kavousi M; Khor CC; Kilpeläinen TO; Koh W-P; Komulainen P; Langefeld CD; Liang J; Liu K; Liu J; Lohman K; Mägi R; Manichaikul AW; McKenzie CA; Meitinger T; Milaneschi Y; Nauck M; Nelson CP; O'Connell JR; Palmer ND; Pereira AC; Perls T; Peters A; Polašek O; Raitakari OT; Rice K; Rice TK; Rich SS; Sabanayagam C; Schreiner PJ; Shu X-O; Sidney S; Sims M; Smith JA; Starr JM; Strauch K; Tai ES; Taylor KD; Tsai MY; Uitterlinden AG; van Heemst D; Waldenberger M; Wang Y-X; Wei W-B; Wilson G; Xuan D; Yao J; Yu C; Yuan J-M; Zhao W; Becker DM; Bonnefond A; Bowden DW; Cooper RS; Deary IJ; Divers J; Esko T; Franks PW; Froguel P; Gieger C; Jonas JB; Kato N; Lakka TA; Leander K; Lehtimäki T; Magnusson PKE; North KE; Ntalla I; Penninx B; Samani NJ; Snieder H; Spedicati B; van der Harst P; Völzke H; Wagenknecht LE; Weir DR; Wojczynski MK; Wu T; Zheng W; Zhu X; Bouchard C; Chasman DI; Evans MK; Fox ER; Gudnason V; Hayward C; Horta BL; Kardia SLR; Krieger JE; Mook-Kanamori DO; Peyser PA; Province MM; Psaty BM; Rudan I; Sim X; Smith BH; van Dam RM; van Duijn CM; Wong TY; Arnett DK; Rao DC; Gauderman J; Liu C-T; Morrison AC; Rotter JI; Fornage M
 • Article: ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 2023;131(1):17003
  Pyko A; Roswall N; Ögren M; Oudin A; Rosengren A; Eriksson C; Segersson D; Rizzuto D; Andersson EM; Aasvang GM; Engström G; Gudjonsdottir H; Jørgensen JT; Selander J; Christensen JH; Brandt J; Leander K; Overvad K; Eneroth K; Mattisson K; Barregard L; Stockfelt L; Albin M; Simonsen MK; Tiittanen P; Molnar P; Ljungman P; Solvang Jensen S; Gustafsson S; Lanki T; Lim Y-H; Andersen ZJ; Sørensen M; Pershagen G
 • Article: ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2022;170:107581
  Andersen ZJ; Zhang J; Jørgensen JT; Samoli E; Liu S; Chen J; Strak M; Wolf K; Weinmayr G; Rodopolou S; Remfry E; de Hoogh K; Bellander T; Brandt J; Concin H; Zitt E; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Monique Verschuren WM; Jöckel K-H; So R; Cole-Hunter T; Mehta AJ; Mortensen LH; Ketzel M; Lager A; Leander K; Ljungman P; Severi G; Boutron-Ruault M-C; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Peters A; Rizzuto D; van der Schouw YT; Schramm S; Stafoggia M; Katsouyanni K; Brunekreef B; Hoek G; Lim Y-H
 • Article: ENVIRONMENTAL RESEARCH. 2022;215(Pt 2):114385
  Hvidtfeldt UA; Taj T; Chen J; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Ketzel M; Lager A; Leander K; Ljungman P; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Rizzuto D; Samoli E; So R; Stafoggia M; Tjønneland A; Vermeulen R; Weinmayr G; Wolf K; Zhang J; Zitt E; Brunekreef B; Hoek G; Raaschou-Nielsen O
 • Article: OPEN HEART. 2022;9(2):e002082
  Smedberg C; Hultgren R; Leander K; Steuer J
 • Article: OPEN HEART. 2022;9(2):e002080
  Radnahad N; Ehrlinder H; Leander K; Engdahl J; Wallén H; Gigante B
 • Article: ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2022;166:107341
  Bereziartua A; Chen J; de Hoogh K; Rodopoulou S; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Arthur Hvidtfeldt U; Verschuren WMM; Jöckel K-H; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Ketzel M; Hjertager Krog N; Brynedal B; Leander K; Liu S; Ljungman P; Faure E; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Peters A; Raaschou-Nielsen O; Renzi M; Rizzuto D; Samoli E; van der Schouw YT; Schramm S; Severi G; Stafoggia M; Strak M; Sørensen M; Tjønneland A; Weinmayr G; Wolf K; Zitt E; Brunekreef B; Hoek G
 • Article: ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. 2022;56(13):9277-9290
  Chen J; Hoek G; de Hoogh K; Rodopoulou S; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Verschuren WMM; Jöckel K-H; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Ketzel M; Méndez DY; Leander K; Liu S; Ljungman P; Faure E; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Peters A; Raaschou-Nielsen O; Rizzuto D; Samoli E; van der Schouw YT; Schramm S; Severi G; Stafoggia M; Strak M; Sørensen M; Tjønneland A; Weinmayr G; Wolf K; Zitt E; Brunekreef B; Thurston GD
 • Article: AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE. 2022;205(12):1429-1439
  Liu S; Lim Y-H; Chen J; Strak M; Wolf K; Weinmayr G; Rodopolou S; de Hoogh K; Bellander T; Brandt J; Concin H; Zitt E; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Verschuren WMM; Jöckel K-H; Jørgensen JT; So R; Amini H; Cole-Hunter T; Mehta AJ; Mortensen LH; Ketzel M; Lager A; Leander K; Ljungman P; Severi G; Boutron-Ruault M-C; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Peters A; Raaschou-Nielsen O; Rizzuto D; van der Schouw YT; Schramm S; Sørensen M; Stafoggia M; Tjønneland A; Katsouyanni K; Huang W; Samoli E; Brunekreef B; Hoek G; Andersen ZJ
 • Article: BRITISH JOURNAL OF CANCER. 2022;126(10):1499-1507
  Chen J; Rodopoulou S; Strak M; de Hoogh K; Taj T; Poulsen AH; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Zitt E; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Verschuren WMM; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Ketzel M; Lager A; Leander K; Liu S; Ljungman P; Severi G; Boutron-Ruault M-C; Magnusson PKE; Nagel G; Pershagen G; Peters A; Rizzuto D; van der Schouw YT; Samoli E; Sørensen M; Stafoggia M; Tjønneland A; Weinmayr G; Wolf K; Brunekreef B; Raaschou-Nielsen O; Hoek G
 • Article: ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 2022;130(3):37007
  Schillemans T; Donat-Vargas C; Lindh CH; de Faire U; Wolk A; Leander K; Åkesson A
 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. 2022;19(5):2630
  Kriit HK; Andersson EM; Carlsen HK; Andersson N; Ljungman PLS; Pershagen G; Segersson D; Eneroth K; Gidhagen L; Spanne M; Molnar P; Wennberg P; Rosengren A; Rizzuto D; Leander K; Yacamán-Méndez D; Magnusson PKE; Forsberg B; Stockfelt L; Sommar JN
 • Article: FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE. 2022;9:809007
  Samal SK; Panda PK; Vikström M; Leander K; de Faire U; Ahuja R; Frostegård J
 • Article: FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. 2022;13:909870
  Schillemans T; Tragante V; Maitusong B; Gigante B; Cresci S; Laguzzi F; Vikström M; Richards M; Pilbrow A; Cameron V; Foco L; Doughty RN; Kuukasjärvi P; Allayee H; Hartiala JA; Tang WHW; Lyytikäinen L-P; Nikus K; Laurikka JO; Srinivasan S; Mordi IR; Trompet S; Kraaijeveld A; van Setten J; Gijsberts CM; Maitland-van der Zee AH; Saely CH; Gong Y; Johnson JA; Cooper-DeHoff RM; Pepine CJ; Casu G; Leiherer A; Drexel H; Horne BD; van der Laan SW; Marziliano N; Hazen SL; Sinisalo J; Kähönen M; Lehtimäki T; Lang CC; Burkhardt R; Scholz M; Jukema JW; Eriksson N; Åkerblom A; James S; Held C; Hagström E; Spertus JA; Algra A; de Faire U; Åkesson A; Asselbergs FW; Patel RS; Leander K
 • Article: LANCET PLANETARY HEALTH. 2022;6(1):e9-e18
  Stafoggia M; Oftedal B; Chen J; Rodopoulou S; Renzi M; Atkinson RW; Bauwelinck M; Klompmaker JO; Mehta A; Vienneau D; Andersen ZJ; Bellander T; Brandt J; Cesaroni G; de Hoogh K; Fecht D; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Jöckel K-H; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Ketzel M; Kristoffersen DT; Lager A; Leander K; Liu S; Ljungman PLS; Nagel G; Pershagen G; Peters A; Raaschou-Nielsen O; Rizzuto D; Schramm S; Schwarze PE; Severi G; Sigsgaard T; Strak M; van der Schouw YT; Verschuren M; Weinmayr G; Wolf K; Zitt E; Samoli E; Forastiere F; Brunekreef B; Hoek G; Janssen NAH
 • Article: PLOS MEDICINE. 2021;18(12):e1003853
  Walldius G; de Faire U; Alfredsson L; Leander K; Westerholm P; Malmström H; Ivert T; Hammar N
 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER. 2021;149(11):1887-1897
  So R; Chen J; Mehta AJ; Liu S; Strak M; Wolf K; Hvidtfeldt UA; Rodopoulou S; Stafoggia M; Klompmaker JO; Samoli E; Raaschou-Nielsen O; Atkinson R; Bauwelinck M; Bellander T; Boutron-Ruault M-C; Brandt J; Brunekreef B; Cesaroni G; Concin H; Forastiere F; van Gils CH; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; de Hoogh K; Janssen N; Lim Y-H; Westendorp R; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Ketzel M; Lager A; Lang A; Ljungman PL; Magnusson PKE; Nagel G; Simonsen MK; Pershagen G; Peter RS; Peters A; Renzi M; Rizzuto D; Sigsgaard T; Vienneau D; Weinmayr G; Severi G; Fecht D; Tjønneland A; Leander K; Hoek G; Andersen ZJ
 • Article: EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY. 2021;28(12):1376-1385
  Ekblom-Bak E; Halldin M; Vikström M; Stenling A; Gigante B; de Faire U; Leander K; Hellénius M-L
 • Article: OPEN HEART. 2021;8(2):e001694
  Miri Y; Leander K; Eriksson P; Gigante B; Ziegler L
 • Article: ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 2021;129(10):107002
  Roswall N; Pyko A; Ögren M; Oudin A; Rosengren A; Lager A; Poulsen AH; Eriksson C; Segersson D; Rizzuto D; Andersson EM; Aasvang GM; Engström G; Jørgensen JT; Selander J; Christensen JH; Thacher J; Leander K; Overvad K; Eneroth K; Mattisson K; Barregård L; Stockfelt L; Albin M; Ketzel M; Simonsen MK; Spanne M; Raaschou-Nielsen O; Magnusson PKE; Tiittanen P; Molnar P; Ljungman P; Lanki T; Lim Y-H; Andersen ZJ; Pershagen G; Sørensen M
 • Article: EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY. 2021;28(11):1229-1234
  Wei D; Janszky I; Ljung R; Leander K; Chen H; Fang F; Li J; László KD
 • Article: BMJ OPEN. 2021;11(9):e046040
  Nilsson Sommar J; Andersson EM; Andersson N; Sallsten G; Stockfelt L; Ljungman PL; Segersson D; Eneroth K; Gidhagen L; Molnar P; Wennberg P; Rosengren A; Rizzuto D; Leander K; Lager A; Magnusson PK; Johansson C; Barregard L; Bellander T; Pershagen G; Forsberg B
 • Article: BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL. 2021;374:n1904
  Strak M; Weinmayr G; Rodopoulou S; Chen J; de Hoogh K; Andersen ZJ; Atkinson R; Bauwelinck M; Bekkevold T; Bellander T; Boutron-Ruault M-C; Brandt J; Cesaroni G; Concin H; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Janssen NAH; Jöckel K-H; Jørgensen JT; Ketzel M; Klompmaker JO; Lager A; Leander K; Liu S; Ljungman P; Magnusson PKE; Mehta AJ; Nagel G; Oftedal B; Pershagen G; Peters A; Raaschou-Nielsen O; Renzi M; Rizzuto D; van der Schouw YT; Schramm S; Severi G; Sigsgaard T; Sørensen M; Stafoggia M; Tjønneland A; Verschuren WMM; Vienneau D; Wolf K; Katsouyanni K; Brunekreef B; Hoek G; Samoli E
 • Journal article: ISEE CONFERENCE ABSTRACTS. 2021;2021(1)
  Donat Vargas C; Donat Vargas C; Donat Vargas C; Schillemans T; Kiviranta H; De Faire UU; Wolk A; Arrebola P; Arrebola P; Leander K; Åkesson A
 • Journal article: ISEE CONFERENCE ABSTRACTS. 2021;2021(1)
  Schillemans T; Donat Vargas C; Lindh CH; De Faire U; Wolk A; Leander K; Åkesson A
 • Article: HEART LUNG AND CIRCULATION. 2021;30(7):1050-1057
  Ivert T; Hammar N; Talbäck M; Malmström H; Leander K; Walldius G
 • Article: NATURE GENETICS. 2021;53(6):840-860
  Chen J; Spracklen CN; Marenne G; Varshney A; Corbin LJ; Luan J; Willems SM; Wu Y; Zhang X; Horikoshi M; Boutin TS; Mägi R; Waage J; Li-Gao R; Chan KHK; Yao J; Anasanti MD; Chu AY; Claringbould A; Heikkinen J; Hong J; Hottenga J-J; Huo S; Kaakinen MA; Louie T; März W; Moreno-Macias H; Ndungu A; Nelson SC; Nolte IM; North KE; Raulerson CK; Ray D; Rohde R; Rybin D; Schurmann C; Sim X; Southam L; Stewart ID; Wang CA; Wang Y; Wu P; Zhang W; Ahluwalia TS; Appel EVR; Bielak LF; Brody JA; Burtt NP; Cabrera CP; Cade BE; Chai JF; Chai X; Chang L-C; Chen C-H; Chen BH; Chitrala KN; Chiu Y-F; de Haan HG; Delgado GE; Demirkan A; Duan Q; Engmann J; Fatumo SA; Gayán J; Giulianini F; Gong JH; Gustafsson S; Hai Y; Hartwig FP; He J; Heianza Y; Huang T; Huerta-Chagoya A; Hwang MY; Jensen RA; Kawaguchi T; Kentistou KA; Kim YJ; Kleber ME; Kooner IK; Lai S; Lange LA; Langefeld CD; Lauzon M; Li M; Ligthart S; Liu J; Loh M; Long J; Lyssenko V; Mangino M; Marzi C; Montasser ME; Nag A; Nakatochi M; Noce D; Noordam R; Pistis G; Preuss M; Raffield L; Rasmussen-Torvik LJ; Rich SS; Robertson NR; Rueedi R; Ryan K; Sanna S; Saxena R; Schraut KE; Sennblad B; Setoh K; Smith AV; Sparsø T; Strawbridge RJ; Takeuchi F; Tan J; Trompet S; van den Akker E; van der Most PJ; Verweij N; Vogel M; Wang H; Wang C; Wang N; Warren HR; Wen W; Wilsgaard T; Wong A; Wood AR; Xie T; Zafarmand MH; Zhao J-H; Zhao W; Amin N; Arzumanyan Z; Astrup A; Bakker SJL; Baldassarre D; Beekman M; Bergman RN; Bertoni A; Blüher M; Bonnycastle LL; Bornstein SR; Bowden DW; Cai Q; Campbell A; Campbell H; Chang YC; de Geus EJC; Dehghan A; Du S; Eiriksdottir G; Farmaki AE; Frånberg M; Fuchsberger C; Gao Y; Gjesing AP; Goel A; Han S; Hartman CA; Herder C; Hicks AA; Hsieh C-H; Hsueh WA; Ichihara S; Igase M; Ikram MA; Johnson WC; Jørgensen ME; Joshi PK; Kalyani RR; Kandeel FR; Katsuya T; Khor CC; Kiess W; Kolcic I; Kuulasmaa T; Kuusisto J; Läll K; Lam K; Lawlor DA; Lee NR; Lemaitre RN; Li H; Lifelines Cohort Study; Lin S-Y; Lindström J; Linneberg A; Liu J; Lorenzo C; Matsubara T; Matsuda F; Mingrone G; Mooijaart S; Moon S; Nabika T; Nadkarni GN; Nadler JL; Nelis M; Neville MJ; Norris JM; Ohyagi Y; Peters A; Peyser PA; Polasek O; Qi Q; Raven D; Reilly DF; Reiner A; Rivideneira F; Roll K; Rudan I; Sabanayagam C; Sandow K; Sattar N; Schürmann A; Shi J; Stringham HM; Taylor KD; Teslovich TM; Thuesen B; Timmers PRHJ; Tremoli E; Tsai MY; Uitterlinden A; van Dam RM; van Heemst D; van Hylckama Vlieg A; van Vliet-Ostaptchouk JV; Vangipurapu J; Vestergaard H; Wang T; Willems van Dijk K; Zemunik T; Abecasis GR; Adair LS; Aguilar-Salinas CA; Alarcón-Riquelme ME; An P; Aviles-Santa L; Becker DM; Beilin LJ; Bergmann S; Bisgaard H; Black C; Boehnke M; Boerwinkle E; Böhm BO; Bønnelykke K; Boomsma DI; Bottinger EP; Buchanan TA; Canouil M; Caulfield MJ; Chambers JC; Chasman DI; Chen Y-DI; Cheng C-Y; Collins FS; Correa A; Cucca F; de Silva HJ; Dedoussis G; Elmståhl S; Evans MK; Ferrannini E; Ferrucci L; Florez JC; Franks PW; Frayling TM; Froguel P; Gigante B; Goodarzi MO; Gordon-Larsen P; Grallert H; Grarup N; Grimsgaard S; Groop L; Gudnason V; Guo X; Hamsten A; Hansen T; Hayward C; Heckbert SR; Horta BL; Huang W; Ingelsson E; James PS; Jarvelin M-R; Jonas JB; Jukema JW; Kaleebu P; Kaplan R; Kardia SLR; Kato N; Keinanen-Kiukaanniemi SM; Kim B-J; Kivimaki M; Koistinen HA; Kooner JS; Körner A; Kovacs P; Kuh D; Kumari M; Kutalik Z; Laakso M; Lakka TA; Launer LJ; Leander K; Li H; Lin X; Lind L; Lindgren C; Liu S; Loos RJF; Magnusson PKE; Mahajan A; Metspalu A; Mook-Kanamori DO; Mori TA; Munroe PB; Njølstad I; O'Connell JR; Oldehinkel AJ; Ong KK; Padmanabhan S; Palmer CNA; Palmer ND; Pedersen O; Pennell CE; Porteous DJ; Pramstaller PP; Province MA; Psaty BM; Qi L; Raffel LJ; Rauramaa R; Redline S; Ridker PM; Rosendaal FR; Saaristo TE; Sandhu M; Saramies J; Schneiderman N; Schwarz P; Scott LJ; Selvin E; Sever P; Shu X-O; Slagboom PE; Small KS; Smith BH; Snieder H; Sofer T; Sørensen TIA; Spector TD; Stanton A; Steves CJ; Stumvoll M; Sun L; Tabara Y; Tai ES; Timpson NJ; Tönjes A; Tuomilehto J; Tusie T; Uusitupa M; van der Harst P; van Duijn C; Vitart V; Vollenweider P; Vrijkotte TGM; Wagenknecht LE; Walker M; Wang YX; Wareham NJ; Watanabe RM; Watkins H; Wei WB; Wickremasinghe AR; Willemsen G; Wilson JF; Wong T-Y; Wu J-Y; Xiang AH; Yanek LR; Yengo L; Yokota M; Zeggini E; Zheng W; Zonderman AB; Rotter JI; Gloyn AL; McCarthy MI; Dupuis J; Meigs JB; Scott RA; Prokopenko I; Leong A; Liu C-T; Parker SCJ; Mohlke KL; Langenberg C; Wheeler E; Morris AP; Barroso I; Meta-Analysis of Glucose and Insulin-related Trait
 • Article: JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2021;10(11):e020419
  Mannarino MR; Pirro M; Gigante B; Savonen K; Kurl S; Giral P; Smit A; Veglia F; Tremoli E; Baldassarre D; IMPROVE study group †
 • Article: EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. 2021;57(6):2003099
  Liu S; Jørgensen JT; Ljungman P; Pershagen G; Bellander T; Leander K; Magnusson PKE; Rizzuto D; Hvidtfeldt UA; Raaschou-Nielsen O; Wolf K; Hoffmann B; Brunekreef B; Strak M; Chen J; Mehta A; Atkinson RW; Bauwelinck M; Varraso R; Boutron-Ruault M-C; Brandt J; Cesaroni G; Forastiere F; Fecht D; Gulliver J; Hertel O; de Hoogh K; Janssen NAH; Katsouyanni K; Ketzel M; Klompmaker JO; Nagel G; Oftedal B; Peters A; Tjønneland A; Rodopoulou SP; Samoli E; Kristoffersen DT; Sigsgaard T; Stafoggia M; Vienneau D; Weinmayr G; Hoek G; Andersen ZJ
 • Article: MOLECULAR PSYCHIATRY. 2021;26(6):2111-2125
  de Las Fuentes L; Sung YJ; Noordam R; Winkler T; Feitosa MF; Schwander K; Bentley AR; Brown MR; Guo X; Manning A; Chasman DI; Aschard H; Bartz TM; Bielak LF; Campbell A; Cheng C-Y; Dorajoo R; Hartwig FP; Horimoto ARVR; Li C; Li-Gao R; Liu Y; Marten J; Musani SK; Ntalla I; Rankinen T; Richard M; Sim X; Smith AV; Tajuddin SM; Tayo BO; Vojinovic D; Warren HR; Xuan D; Alver M; Boissel M; Chai J-F; Chen X; Christensen K; Divers J; Evangelou E; Gao C; Girotto G; Harris SE; He M; Hsu F-C; Kühnel B; Laguzzi F; Li X; Lyytikäinen L-P; Nolte IM; Poveda A; Rauramaa R; Riaz M; Rueedi R; Shu X-O; Snieder H; Sofer T; Takeuchi F; Verweij N; Ware EB; Weiss S; Yanek LR; Amin N; Arking DE; Arnett DK; Bergmann S; Boerwinkle E; Brody JA; Broeckel U; Brumat M; Burke G; Cabrera CP; Canouil M; Chee ML; Chen Y-DI; Cocca M; Connell J; de Silva HJ; de Vries PS; Eiriksdottir G; Faul JD; Fisher V; Forrester T; Fox EF; Friedlander Y; Gao H; Gigante B; Giulianini F; Gu CC; Gu D; Harris TB; He J; Heikkinen S; Heng C-K; Hunt S; Ikram MA; Irvin MR; Kähönen M; Kavousi M; Khor CC; Kilpeläinen TO; Koh W-P; Komulainen P; Kraja AT; Krieger JE; Langefeld CD; Li Y; Liang J; Liewald DCM; Liu C-T; Liu J; Lohman KK; Mägi R; McKenzie CA; Meitinger T; Metspalu A; Milaneschi Y; Milani L; Mook-Kanamori DO; Nalls MA; Nelson CP; Norris JM; O'Connell J; Ogunniyi A; Padmanabhan S; Palmer ND; Pedersen NL; Perls T; Peters A; Petersmann A; Peyser PA; Polasek O; Porteous DJ; Raffel LJ; Rice TK; Rotter JI; Rudan I; Rueda-Ochoa O-L; Sabanayagam C; Salako BL; Schreiner PJ; Shikany JM; Sidney SS; Sims M; Sitlani CM; Smith JA; Starr JM; Strauch K; Swertz MA; Teumer A; Tham YC; Uitterlinden AG; Vaidya D; van der Ende MY; Waldenberger M; Wang L; Wang Y-X; Wei W-B; Weir DR; Wen W; Yao J; Yu B; Yu C; Yuan J-M; Zhao W; Zonderman AB; Becker DM; Bowden DW; Deary IJ; Dörr M; Esko T; Freedman BI; Froguel P; Gasparini P; Gieger C; Jonas JB; Kammerer CM; Kato N; Lakka TA; Leander K; Lehtimäki T; Lifelines Cohort Study; Magnusson PKE; Marques-Vidal P; Penninx BWJH; Samani NJ; van der Harst P; Wagenknecht LE; Wu T; Zheng W; Zhu X; Bouchard C; Cooper RS; Correa A; Evans MK; Gudnason V; Hayward C; Horta BL; Kelly TN; Kritchevsky SB; Levy D; Palmas WR; Pereira AC; Province MM; Psaty BM; Ridker PM; Rotimi CN; Tai ES; van Dam RM; van Duijn CM; Wong TY; Rice K; Gauderman WJ; Morrison AC; North KE; Kardia SLR; Caulfield MJ; Elliott P; Munroe PB; Franks PW; Rao DC; Fornage M
 • Journal article: EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. 2021;57(6):2003099
  Liu S; Jorgensen JT; Ljungman P; Pershagen G; Bellander T; Leander K; Magnusson PKE; Rizzuto D; Hvidtfeldt UA; Nielsen OR; Wolf K; Hoffmann B; Brnekree B; Strak M; Chen J; Mehta A; Atkinson RW; Bauwelrick M; Varraso R; Boutron-Ruault M-C; Brandt J; Cesaroni G; Forastiere F; Fecht D; Gulliver J; Herte O; de Hoogh K; Janssen NAH; Katsouyanni K; Ketzel M; Klompmaker JO; Nagel G; Oftedal B; Peters A; Tjonneland A; Rodopoulou SP; Samoli E; Kristoffersen DT; Sigsgaard T; Stafoggia M; Vienneau D; Weinmayr G; Hoek G; Andersen ZJ
 • Article: NATURE COMMUNICATIONS. 2021;12(1):2329
  Harris WS; Tintle NL; Imamura F; Qian F; Korat AVA; Marklund M; Djoussé L; Bassett JK; Carmichael P-H; Chen Y-Y; Hirakawa Y; Küpers LK; Laguzzi F; Lankinen M; Murphy RA; Samieri C; Senn MK; Shi P; Virtanen JK; Brouwer IA; Chien K-L; Eiriksdottir G; Forouhi NG; Geleijnse JM; Giles GG; Gudnason V; Helmer C; Hodge A; Jackson R; Khaw K-T; Laakso M; Lai H; Laurin D; Leander K; Lindsay J; Micha R; Mursu J; Ninomiya T; Post W; Psaty BM; Risérus U; Robinson JG; Shadyab AH; Snetselaar L; Sala-Vila A; Sun Y; Steffen LM; Tsai MY; Wareham NJ; Wood AC; Wu JHY; Hu F; Sun Q; Siscovick DS; Lemaitre RN; Mozaffarian D; Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORC
 • Article: SCIENTIFIC REPORTS. 2021;11(1):7866
  Laguzzi F; Maitusong B; Strawbridge RJ; Baldassarre D; Veglia F; Humphries SE; Rauramaa R; Kurl S; Smit AJ; Giral P; Silveira A; Tremoli E; Hamsten A; de Faire U; Gigante B; Leander K; IMPROVE Study group
 • Article: ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 2021;129(4):47009
  Chen J; Rodopoulou S; de Hoogh K; Strak M; Andersen ZJ; Atkinson R; Bauwelinck M; Bellander T; Brandt J; Cesaroni G; Concin H; Fecht D; Forastiere F; Gulliver J; Hertel O; Hoffmann B; Hvidtfeldt UA; Janssen NAH; Jöckel K-H; Jørgensen J; Katsouyanni K; Ketzel M; Klompmaker JO; Lager A; Leander K; Liu S; Ljungman P; MacDonald CJ; Magnusson PKE; Mehta A; Nagel G; Oftedal B; Pershagen G; Peters A; Raaschou-Nielsen O; Renzi M; Rizzuto D; Samoli E; van der Schouw YT; Schramm S; Schwarze P; Sigsgaard T; Sørensen M; Stafoggia M; Tjønneland A; Vienneau D; Weinmayr G; Wolf K; Brunekreef B; Hoek G
 • Article: SCIENTIFIC REPORTS. 2021;11(1):5796
  Dahl M-L; Leander K; Vikström M; Frumerie C; Nordenmalm S; Möller J; Söderberg-Löfdal K
 • Article: JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2021;10(5):e019592
  Talvitie M; Stenman M; Roy J; Leander K; Hultgren R
 • Article: EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION. 2021;60(1):123-134
  Laguzzi F; Baldassarre D; Veglia F; Strawbridge RJ; Humphries SE; Rauramaa R; Smit AJ; Giral P; Silveira A; Tremoli E; Hamsten A; de Faire U; Frumento P; Leander K; IMPROVE Study group
 • Article: ENVIRONMENTAL RESEARCH. 2021;193:110568
  Hvidtfeldt UA; Chen J; Andersen ZJ; Atkinson R; Bauwelinck M; Bellander T; Brandt J; Brunekreef B; Cesaroni G; Concin H; Fecht D; Forastiere F; van Gils CH; Gulliver J; Hertel O; Hoek G; Hoffmann B; de Hoogh K; Janssen N; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Jöckel K-H; Ketzel M; Klompmaker JO; Lang A; Leander K; Liu S; Ljungman PLS; Magnusson PKE; Mehta AJ; Nagel G; Oftedal B; Pershagen G; Peter RS; Peters A; Renzi M; Rizzuto D; Rodopoulou S; Samoli E; Schwarze PE; Severi G; Sigsgaard T; Stafoggia M; Strak M; Vienneau D; Weinmayr G; Wolf K; Raaschou-Nielsen O
 • Article: ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2021;146:106267
  Liu S; Jørgensen JT; Ljungman P; Pershagen G; Bellander T; Leander K; Magnusson PKE; Rizzuto D; Hvidtfeldt UA; Raaschou-Nielsen O; Wolf K; Hoffmann B; Brunekreef B; Strak M; Chen J; Mehta A; Atkinson RW; Bauwelinck M; Varraso R; Boutron-Ruault M-C; Brandt J; Cesaroni G; Forastiere F; Fecht D; Gulliver J; Hertel O; de Hoogh K; Janssen NAH; Katsouyanni K; Ketzel M; Klompmaker JO; Nagel G; Oftedal B; Peters A; Tjønneland A; Rodopoulou SP; Samoli E; Bekkevold T; Sigsgaard T; Stafoggia M; Vienneau D; Weinmayr G; Hoek G; Andersen ZJ
 • Article: ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2021;146:106249
  Hvidtfeldt UA; Severi G; Andersen ZJ; Atkinson R; Bauwelinck M; Bellander T; Boutron-Ruault M-C; Brandt J; Brunekreef B; Cesaroni G; Chen J; Concin H; Forastiere F; van Gils CH; Gulliver J; Hertel O; Hoek G; Hoffmann B; de Hoogh K; Janssen N; Jöckel K-H; Jørgensen JT; Katsouyanni K; Ketzel M; Klompmaker JO; Krog NH; Lang A; Leander K; Liu S; Ljungman PLS; Magnusson PKE; Mehta AJ; Nagel G; Oftedal B; Pershagen G; Peter RS; Peters A; Renzi M; Rizzuto D; Rodopoulou S; Samoli E; Schwarze PE; Sigsgaard T; Simonsen MK; Stafoggia M; Strak M; Vienneau D; Weinmayr G; Wolf K; Raaschou-Nielsen O; Fecht D
 • Journal article: HEART LUNG AND CIRCULATION. 2021;30:s277
  Bhat S; Trieu K; Dai Z; Leander K; Gigante B; Qian F; Korat A; Sun Q; Pan X; Laguzzi F; Cederholm T; de Faire U; Hellénius M; Wu J; Risérus U; Marklund M
 • Article: GENES. 2020;11(11):E1243-1243
  Castaldo L; Laguzzi F; Strawbridge RJ; Baldassarre D; Veglia F; Vigo L; Tremoli E; de Faire U; Eriksson P; Smit AJ; Aubrecht J; Leander K; Pirro M; Giral P; Ritieni A; Di Minno G; Mälarstig A; Gigante B
 • Article: EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION. 2020;59(5):2089-2097
  Alsharari ZD; Leander K; Sjögren P; Carlsson A; Cederholm T; de Faire U; Hellenius M-L; Marklund M; Risérus U
 • Article: JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY. 2020;30(4):730-742
  Barrón Cuenca J; Tirado N; Vikström M; Lindh CH; Stenius U; Leander K; Berglund M; Dreij K
 • Article: BIOPRESERVATION AND BIOBANKING. 2020;18(2):122-135
  Lermen D; Gwinner F; Bartel-Steinbach M; Mueller SC; Habermann JK; Balwir M-B; Smits E; Virgolino A; Fiddicke U; Berglund M; Åkesson A; Bergstrom A; Leander K; Horvat M; Snoj Tratnik J; Posada de la Paz M; Castaño Calvo A; Esteban López M; von Briesen H; Zimmermann H; Kolossa-Gehring M
 • Article: GENES AND IMMUNITY. 2020;21(2):100-108
  Bonomi A; Veglia F; Baldassarre D; Strawbridge RJ; Golabkesh Z; Sennblad B; Leander K; Smit AJ; Giral P; Humphries SE; Tremoli E; Hamsten A; de Faire U; Gigante B; on behalf of the IMPROVE study group
 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY. 2019;48(6):2018-2025
  Sundström J; Söderholm M; Söderberg S; Alfredsson L; Andersson M; Bellocco R; Björck M; Broberg P; Eriksson M; Eriksson M; Forsberg B; Fransson EI; Giedraitis V; Theorell-Haglöw J; Hallqvist J; Hansson P-O; Heller S; Håkansson N; Ingelsson M; Janson C; Järvholm B; Khalili P; Knutsson A; Lager A; Lagerros YT; Larsson SC; Leander K; Leppert J; Lind L; Lindberg E; Magnusson C; Magnusson PKE; Malfert M; Michaëlsson K; Nilsson P; Olsson H; Pedersen NL; Pennlert J; Rosenblad A; Rosengren A; Torén K; Wanhainen A; Wolk A; Engström G; Svennblad B; Wiberg B
 • Journal article: EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. 2019;58(6):e150
  Zommorodi S; Leander K; Vikström M; Steuer J; Roy J; Hultgren R
 • Journal article: EUROPEAN HEART JOURNAL. 2019;40(Supplement_1)
  Laguzzi F; Salleber S; Gigante B; De Faire U; Hellenius ML; Leander K
 • Article: ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 2019;127(10):107012
  Ljungman PLS; Andersson N; Stockfelt L; Andersson EM; Nilsson Sommar J; Eneroth K; Gidhagen L; Johansson C; Lager A; Leander K; Molnar P; Pedersen NL; Rizzuto D; Rosengren A; Segersson D; Wennberg P; Barregard L; Forsberg B; Sallsten G; Bellander T; Pershagen G
 • Article: HUMAN MOLECULAR GENETICS. 2019;28(15):2615-2633
  Sung YJ; de Las Fuentes L; Winkler TW; Chasman DI; Bentley AR; Kraja AT; Ntalla I; Warren HR; Guo X; Schwander K; Manning AK; Brown MR; Aschard H; Feitosa MF; Franceschini N; Lu Y; Cheng C-Y; Sim X; Vojinovic D; Marten J; Musani SK; Kilpeläinen TO; Richard MA; Aslibekyan S; Bartz TM; Dorajoo R; Li C; Liu Y; Rankinen T; Smith AV; Tajuddin SM; Tayo BO; Zhao W; Zhou Y; Matoba N; Sofer T; Alver M; Amini M; Boissel M; Chai JF; Chen X; Divers J; Gandin I; Gao C; Giulianini F; Goel A; Harris SE; Hartwig FP; He M; Horimoto ARVR; Hsu F-C; Jackson AU; Kammerer CM; Kasturiratne A; Komulainen P; Kühnel B; Leander K; Lee W-J; Lin K-H; Luan J; Lyytikäinen L-P; McKenzie CA; Nelson CP; Noordam R; Scott RA; Sheu WHH; Stančáková A; Takeuchi F; van der Most PJ; Varga TV; Waken RJ; Wang H; Wang Y; Ware EB; Weiss S; Wen W; Yanek LR; Zhang W; Zhao JH; Afaq S; Alfred T; Amin N; Arking DE; Aung T; Barr RG; Bielak LF; Boerwinkle E; Bottinger EP; Braund PS; Brody JA; Broeckel U; Cade B; Campbell A; Canouil M; Chakravarti A; Cocca M; Collins FS; Connell JM; de Mutsert R; de Silva HJ; Dörr M; Duan Q; Eaton CB; Ehret G; Evangelou E; Faul JD; Forouhi NG; Franco OH; Friedlander Y; Gao H; Gigante B; Gu CC; Gupta P; Hagenaars SP; Harris TB; He J; Heikkinen S; Heng C-K; Hofman A; Howard BV; Hunt SC; Irvin MR; Jia Y; Katsuya T; Kaufman J; Kerrison ND; Khor CC; Koh W-P; Koistinen HA; Kooperberg CB; Krieger JE; Kubo M; Kutalik Z; Kuusisto J; Lakka TA; Langefeld CD; Langenberg C; Launer LJ; Lee JH; Lehne B; Levy D; Lewis CE; Li Y; Lifelines Cohort Study; Lim SH; Liu C-T; Liu J; Liu J; Liu Y; Loh M; Lohman KK; Louie T; Mägi R; Matsuda K; Meitinger T; Metspalu A; Milani L; Momozawa Y; Mosley TH; Nalls MA; Nasri U; O'Connell JR; Ogunniyi A; Palmas WR; Palmer ND; Pankow JS; Pedersen NL; Peters A; Peyser PA; Polasek O; Porteous D; Raitakari OT; Renström F; Rice TK; Ridker PM; Robino A; Robinson JG; Rose LM; Rudan I; Sabanayagam C; Salako BL; Sandow K; Schmidt CO; Schreiner PJ; Scott WR; Sever P; Sims M; Sitlani CM; Smith BH; Smith JA; Snieder H; Starr JM; Strauch K; Tang H; Taylor KD; Teo YY; Tham YC; Uitterlinden AG; Waldenberger M; Wang L; Wang YX; Wei WB; Wilson G; Wojczynski MK; Xiang Y-B; Yao J; Yuan J-M; Zonderman AB; Becker DM; Boehnke M; Bowden DW; Chambers JC; Chen Y-DI; Weir DR; de Faire U; Deary IJ; Esko T; Farrall M; Forrester T; Freedman BI; Froguel P; Gasparini P; Gieger C; Horta BL; Hung Y-J; Jonas JB; Kato N; Kooner JS; Laakso M; Lehtimäki T; Liang K-W; Magnusson PKE; Oldehinkel AJ; Pereira AC; Perls T; Rauramaa R; Redline S; Rettig R; Samani NJ; Scott J; Shu X-O; van der Harst P; Wagenknecht LE; Wareham NJ; Watkins H; Wickremasinghe AR; Wu T; Kamatani Y; Laurie CC; Bouchard C; Cooper RS; Evans MK; Gudnason V; Hixson J; Kardia SLR; Kritchevsky SB; Psaty BM; van Dam RM; Arnett DK; Mook-Kanamori DO; Fornage M; Fox ER; Hayward C; van Duijn CM; Tai ES; Wong TY; Loos RJF; Reiner AP; Rotimi CN; Bierut LJ; Zhu X; Cupples LA; Province MA; Rotter JI; Franks PW; Rice K; Elliott P; Caulfield MJ; Gauderman WJ; Munroe PB; Rao DC; Morrison AC
 • Article: AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY. 2019;188(6):1033-1054
  de Vries PS; Brown MR; Bentley AR; Sung YJ; Winkler TW; Ntalla I; Schwander K; Kraja AT; Guo X; Franceschini N; Cheng C-Y; Sim X; Vojinovic D; Huffman JE; Musani SK; Li C; Feitosa MF; Richard MA; Noordam R; Aschard H; Bartz TM; Bielak LF; Deng X; Dorajoo R; Lohman KK; Manning AK; Rankinen T; Smith AV; Tajuddin SM; Evangelou E; Graff M; Alver M; Boissel M; Chai JF; Chen X; Divers J; Gandin I; Gao C; Goel A; Hagemeijer Y; Harris SE; Hartwig FP; He M; Horimoto ARVR; Hsu F-C; Jackson AU; Kasturiratne A; Komulainen P; Kühnel B; Laguzzi F; Lee JH; Luan J; Lyytikäinen L-P; Matoba N; Nolte IM; Pietzner M; Riaz M; Said MA; Scott RA; Sofer T; Stančáková A; Takeuchi F; Tayo BO; van der Most PJ; Varga TV; Wang Y; Ware EB; Wen W; Yanek LR; Zhang W; Zhao JH; Afaq S; Amin N; Amini M; Arking DE; Aung T; Ballantyne C; Boerwinkle E; Broeckel U; Campbell A; Canouil M; Charumathi S; Chen Y-DI; Connell JM; de Faire U; de Las Fuentes L; de Mutsert R; de Silva HJ; Ding J; Dominiczak AF; Duan Q; Eaton CB; Eppinga RN; Faul JD; Fisher V; Forrester T; Franco OH; Friedlander Y; Ghanbari M; Giulianini F; Grabe HJ; Grove ML; Gu CC; Harris TB; Heikkinen S; Heng C-K; Hirata M; Hixson JE; Howard BV; Ikram MA; InterAct Consortium; Jacobs DR; Johnson C; Jonas JB; Kammerer CM; Katsuya T; Khor CC; Kilpeläinen TO; Koh W-P; Koistinen HA; Kolcic I; Kooperberg C; Krieger JE; Kritchevsky SB; Kubo M; Kuusisto J; Lakka TA; Langefeld CD; Langenberg C; Launer LJ; Lehne B; Lemaitre RN; Li Y; Liang J; Liu J; Liu K; Loh M; Louie T; Mägi R; Manichaikul AW; McKenzie CA; Meitinger T; Metspalu A; Milaneschi Y; Milani L; Mohlke KL; Mosley TH; Mukamal KJ; Nalls MA; Nauck M; Nelson CP; Sotoodehnia N; O'Connell JR; Palmer ND; Pazoki R; Pedersen NL; Peters A; Peyser PA; Polasek O; Poulter N; Raffel LJ; Raitakari OT; Reiner AP; Rice TK; Rich SS; Robino A; Robinson JG; Rose LM; Rudan I; Schmidt CO; Schreiner PJ; Scott WR; Sever P; Shi Y; Sidney S; Sims M; Smith BH; Smith JA; Snieder H; Starr JM; Strauch K; Tan N; Taylor KD; Teo YY; Tham YC; Uitterlinden AG; van Heemst D; Vuckovic D; Waldenberger M; Wang L; Wang Y; Wang Z; Wei WB; Williams C; Wilson G; Wojczynski MK; Yao J; Yu B; Yu C; Yuan J-M; Zhao W; Zonderman AB; Becker DM; Boehnke M; Bowden DW; Chambers JC; Deary IJ; Esko T; Farrall M; Franks PW; Freedman BI; Froguel P; Gasparini P; Gieger C; Horta BL; Kamatani Y; Kato N; Kooner JS; Laakso M; Leander K; Lehtimäki T; Lifelines Cohort, Groningen, The Netherlands (Life; Magnusson PKE; Penninx B; Pereira AC; Rauramaa R; Samani NJ; Scott J; Shu X-O; van der Harst P; Wagenknecht LE; Wang YX; Wareham NJ; Watkins H; Weir DR; Wickremasinghe AR; Zheng W; Elliott P; North KE; Bouchard C; Evans MK; Gudnason V; Liu C-T; Liu Y; Psaty BM; Ridker PM; van Dam RM; Kardia SLR; Zhu X; Rotimi CN; Mook-Kanamori DO; Fornage M; Kelly TN; Fox ER; Hayward C; van Duijn CM; Tai ES; Wong TY; Liu J; Rotter JI; Gauderman WJ; Province MA; Munroe PB; Rice K; Chasman DI; Cupples LA; Rao DC; Morrison AC
 • Article: CIRCULATION. 2019;139(21):2422-2436
  Marklund M; Wu JHY; Imamura F; Del Gobbo LC; Fretts A; de Goede J; Shi P; Tintle N; Wennberg M; Aslibekyan S; Chen T-A; de Oliveira Otto MC; Hirakawa Y; Eriksen HH; Kröger J; Laguzzi F; Lankinen M; Murphy RA; Prem K; Samieri C; Virtanen J; Wood AC; Wong K; Yang W-S; Zhou X; Baylin A; Boer JMA; Brouwer IA; Campos H; Chaves PHM; Chien K-L; de Faire U; Djoussé L; Eiriksdottir G; El-Abbadi N; Forouhi NG; Michael Gaziano J; Geleijnse JM; Gigante B; Giles G; Guallar E; Gudnason V; Harris T; Harris WS; Helmer C; Hellenius M-L; Hodge A; Hu FB; Jacques PF; Jansson J-H; Kalsbeek A; Khaw K-T; Koh W-P; Laakso M; Leander K; Lin H-J; Lind L; Luben R; Luo J; McKnight B; Mursu J; Ninomiya T; Overvad K; Psaty BM; Rimm E; Schulze MB; Siscovick D; Skjelbo Nielsen M; Smith AV; Steffen BT; Steffen L; Sun Q; Sundström J; Tsai MY; Tunstall-Pedoe H; Uusitupa MIJ; van Dam RM; Veenstra J; Monique Verschuren WM; Wareham N; Willett W; Woodward M; Yuan J-M; Micha R; Lemaitre RN; Mozaffarian D; Risérus U; Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Ep
 • Article: NATURE GENETICS. 2019;51(4):636-648
  Bentley AR; Sung YJ; Brown MR; Winkler TW; Kraja AT; Ntalla I; Schwander K; Chasman DI; Lim E; Deng X; Guo X; Liu J; Lu Y; Cheng C-Y; Sim X; Vojinovic D; Huffman JE; Musani SK; Li C; Feitosa MF; Richard MA; Noordam R; Baker J; Chen G; Aschard H; Bartz TM; Ding J; Dorajoo R; Manning AK; Rankinen T; Smith AV; Tajuddin SM; Zhao W; Graff M; Alver M; Boissel M; Chai JF; Chen X; Divers J; Evangelou E; Gao C; Goel A; Hagemeijer Y; Harris SE; Hartwig FP; He M; Horimoto ARVR; Hsu F-C; Hung Y-J; Jackson AU; Kasturiratne A; Komulainen P; Kühnel B; Leander K; Lin K-H; Luan J; Lyytikäinen L-P; Matoba N; Nolte IM; Pietzner M; Prins B; Riaz M; Robino A; Said MA; Schupf N; Scott RA; Sofer T; Stancáková A; Takeuchi F; Tayo BO; van der Most PJ; Varga TV; Wang T-D; Wang Y; Ware EB; Wen W; Xiang Y-B; Yanek LR; Zhang W; Zhao JH; Adeyemo A; Afaq S; Amin N; Amini M; Arking DE; Arzumanyan Z; Aung T; Ballantyne C; Barr RG; Bielak LF; Boerwinkle E; Bottinger EP; Broeckel U; Brown M; Cade BE; Campbell A; Canouil M; Charumathi S; Chen Y-DI; Christensen K; COGENT-Kidney Consortium; Concas MP; Connell JM; de Las Fuentes L; de Silva HJ; de Vries PS; Doumatey A; Duan Q; Eaton CB; Eppinga RN; Faul JD; Floyd JS; Forouhi NG; Forrester T; Friedlander Y; Gandin I; Gao H; Ghanbari M; Gharib SA; Gigante B; Giulianini F; Grabe HJ; Gu CC; Harris TB; Heikkinen S; Heng C-K; Hirata M; Hixson JE; Ikram MA; EPIC-InterAct Consortium; Jia Y; Joehanes R; Johnson C; Jonas JB; Justice AE; Katsuya T; Khor CC; Kilpeläinen TO; Koh W-P; Kolcic I; Kooperberg C; Krieger JE; Kritchevsky SB; Kubo M; Kuusisto J; Lakka TA; Langefeld CD; Langenberg C; Launer LJ; Lehne B; Lewis CE; Li Y; Liang J; Lin S; Liu C-T; Liu J; Liu K; Loh M; Lohman KK; Louie T; Luzzi A; Mägi R; Mahajan A; Manichaikul AW; McKenzie CA; Meitinger T; Metspalu A; Milaneschi Y; Milani L; Mohlke KL; Momozawa Y; Morris AP; Murray AD; Nalls MA; Nauck M; Nelson CP; North KE; O'Connell JR; Palmer ND; Papanicolau GJ; Pedersen NL; Peters A; Peyser PA; Polasek O; Poulter N; Raitakari OT; Reiner AP; Renström F; Rice TK; Rich SS; Robinson JG; Rose LM; Rosendaal FR; Rudan I; Schmidt CO; Schreiner PJ; Scott WR; Sever P; Shi Y; Sidney S; Sims M; Smith JA; Snieder H; Starr JM; Strauch K; Stringham HM; Tan NYQ; Tang H; Taylor KD; Teo YY; Tham YC; Tiemeier H; Turner ST; Uitterlinden AG; Understanding Society Scientific Group; van Heemst D; Waldenberger M; Wang H; Wang L; Wang L; Wei WB; Williams CA; Wilson G; Wojczynski MK; Yao J; Young K; Yu C; Yuan J-M; Zhou J; Zonderman AB; Becker DM; Boehnke M; Bowden DW; Chambers JC; Cooper RS; de Faire U; Deary IJ; Elliott P; Esko T; Farrall M; Franks PW; Freedman BI; Froguel P; Gasparini P; Gieger C; Horta BL; Juang J-MJ; Kamatani Y; Kammerer CM; Kato N; Kooner JS; Laakso M; Laurie CC; Lee I-T; Lehtimäki T; Lifelines Cohort; Magnusson PKE; Oldehinkel AJ; Penninx BWJH; Pereira AC; Rauramaa R; Redline S; Samani NJ; Scott J; Shu X-O; van der Harst P; Wagenknecht LE; Wang J-S; Wang YX; Wareham NJ; Watkins H; Weir DR; Wickremasinghe AR; Wu T; Zeggini E; Zheng W; Bouchard C; Evans MK; Gudnason V; Kardia SLR; Liu Y; Psaty BM; Ridker PM; van Dam RM; Mook-Kanamori DO; Fornage M; Province MA; Kelly TN; Fox ER; Hayward C; van Duijn CM; Tai ES; Wong TY; Loos RJF; Franceschini N; Rotter JI; Zhu X; Bierut LJ; Gauderman WJ; Rice K; Munroe PB; Morrison AC; Rao DC; Rotimi CN; Cupples LA
 • Article: CIRCULATION-GENOMIC AND PRECISION MEDICINE. 2019;12(4):e002471
  Patel RS; Schmidt AF; Tragante V; McCubrey RO; Holmes MV; Howe LJ; Direk K; Åkerblom A; Leander K; Virani SS; Kaminski KA; Muehlschlegel JD; Dubé M-P; Allayee H; Almgren P; Alver M; Baranova EV; Behlouli H; Boeckx B; Braund PS; Breitling LP; Delgado G; Duarte NE; Dufresne L; Eriksson N; Foco L; Gijsberts CM; Gong Y; Hartiala J; Heydarpour M; Hubacek JA; Kleber M; Kofink D; Kuukasjärvi P; Lee V-V; Leiherer A; Lenzini PA; Levin D; Lyytikäinen L-P; Martinelli N; Mons U; Nelson CP; Nikus K; Pilbrow AP; Ploski R; Sun YV; Tanck MWT; Tang WHW; Trompet S; van der Laan SW; van Setten J; Vilmundarson RO; Viviani Anselmi C; Vlachopoulou E; Boerwinkle E; Briguori C; Carlquist JF; Carruthers KF; Casu G; Deanfield J; Deloukas P; Dudbridge F; Fitzpatrick N; Gigante B; James S; Lokki M-L; Lotufo PA; Marziliano N; Mordi IR; Muhlestein JB; Newton Cheh C; Pitha J; Saely CH; Samman-Tahhan A; Sandesara PB; Teren A; Timmis A; Van de Werf F; Wauters E; Wilde AAM; Ford I; Stott DJ; Algra A; Andreassi MG; Ardissino D; Arsenault BJ; Ballantyne CM; Bergmeijer TO; Bezzina CR; Body SC; Bogaty P; de Borst GJ; Brenner H; Burkhardt R; Carpeggiani C; Condorelli G; Cooper-DeHoff RM; Cresci S; de Faire U; Doughty RN; Drexel H; Engert JC; Fox KAA; Girelli D; Hagström E; Hazen SL; Held C; Hemingway H; Hoefer IE; Hovingh GK; Johnson JA; de Jong PA; Jukema JW; Kaczor MP; Kähönen M; Kettner J; Kiliszek M; Klungel OH; Lagerqvist B; Lambrechts D; Laurikka JO; Lehtimäki T; Lindholm D; Mahmoodi BK; Maitland-van der Zee AH; McPherson R; Melander O; Metspalu A; Pepinski W; Olivieri O; Opolski G; Palmer CN; Pasterkamp G; Pepine CJ; Pereira AC; Pilote L; Quyyumi AA; Richards AM; Sanak M; Scholz M; Siegbahn A; Sinisalo J; Smith JG; Spertus JA; Stewart AFR; Szczeklik W; Szpakowicz A; Ten Berg JM; Thanassoulis G; Thiery J; van der Graaf Y; Visseren FLJ; Waltenberger J; CARDIoGRAMPlusC4D Consortium; Van der Harst P; Tardif J-C; Sattar N; Lang CC; Pare G; Brophy JM; Anderson JL; März W; Wallentin L; Cameron VA; Horne BD; Samani NJ; Hingorani AD; Asselbergs FW
 • Article: CIRCULATION-GENOMIC AND PRECISION MEDICINE. 2019;12(4):e002470
  Patel RS; Tragante V; Schmidt AF; McCubrey RO; Holmes MV; Howe LJ; Direk K; Åkerblom A; Leander K; Virani SS; Kaminski KA; Muehlschlegel JD; Allayee H; Almgren P; Alver M; Baranova EV; Behloui H; Boeckx B; Braund PS; Breitling LP; Delgado G; Duarte NE; Dubé M-P; Dufresne L; Eriksson N; Foco L; Scholz M; Gijsberts CM; Glinge C; Gong Y; Hartiala J; Heydarpour M; Hubacek JA; Kleber M; Kofink D; Kotti S; Kuukasjärvi P; Lee V-V; Leiherer A; Lenzini PA; Levin D; Lyytikäinen L-P; Martinelli N; Mons U; Nelson CP; Nikus K; Pilbrow AP; Ploski R; Sun YV; Tanck MWT; Tang WHW; Trompet S; van der Laan SW; Van Setten J; Vilmundarson RO; Viviani Anselmi C; Vlachopoulou E; Al Ali L; Boerwinkle E; Briguori C; Carlquist JF; Carruthers KF; Casu G; Deanfield J; Deloukas P; Dudbridge F; Engstrøm T; Fitzpatrick N; Fox K; Gigante B; James S; Lokki M-L; Lotufo PA; Marziliano N; Mordi IR; Muhlestein JB; Newton-Cheh C; Pitha J; Saely CH; Samman-Tahhan A; Sandesara PB; Teren A; Timmis A; Van de Werf F; Wauters E; Wilde AAM; Ford I; Stott DJ; Algra A; Andreassi MG; Ardissino D; Arsenault BJ; Ballantyne CM; Bergmeijer TO; Bezzina CR; Body SC; Boersma EH; Bogaty P; Bots ML; Brenner H; Brugts JJ; Burkhardt R; Carpeggiani C; Condorelli G; Cooper-DeHoff RM; Cresci S; Danchin N; de Faire U; Doughty RN; Drexel H; Engert JC; Fox KAA; Girelli D; Grobbee DE; Hagström E; Hazen SL; Held C; Hemingway H; Hoefer IE; Hovingh GK; Jabbari R; Johnson JA; Jukema JW; Kaczor MP; Kähönen M; Kettner J; Kiliszek M; Klungel OH; Lagerqvist B; Lambrechts D; Laurikka JO; Lehtimäki T; Lindholm D; Mahmoodi BK; Maitland-van der Zee AH; McPherson R; Melander O; Metspalu A; Niemcunowicz-Janica A; Olivieri O; Opolski G; Palmer CN; Pasterkamp G; Pepine CJ; Pereira AC; Pilote L; Quyyumi AA; Richards AM; Sanak M; Siegbahn A; Simon T; Sinisalo J; Smith JG; Spertus JA; Stender S; Stewart AFR; Szczeklik W; Szpakowicz A; Tardif J-C; Ten Berg JM; Tfelt-Hansen J; Thanassoulis G; Thiery J; Torp-Pedersen C; van der Graaf Y; Visseren FLJ; Waltenberger J; Weeke PE; Van der Harst P; Lang CC; Sattar N; Cameron VA; Anderson JL; Brophy JM; Pare G; Horne BD; März W; Wallentin L; Samani NJ; Hingorani AD; Asselbergs FW
 • Article: BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS. 2019;19(1):34
  Moreno Velásquez I; Gajulapuri A; Leander K; Berglund A; de Faire U; Gigante B
 • Article: NATURE COMMUNICATIONS. 2019;10(1):376
  Kilpeläinen TO; Bentley AR; Noordam R; Sung YJ; Schwander K; Winkler TW; Jakupović H; Chasman DI; Manning A; Ntalla I; Aschard H; Brown MR; de Las Fuentes L; Franceschini N; Guo X; Vojinovic D; Aslibekyan S; Feitosa MF; Kho M; Musani SK; Richard M; Wang H; Wang Z; Bartz TM; Bielak LF; Campbell A; Dorajoo R; Fisher V; Hartwig FP; Horimoto ARVR; Li C; Lohman KK; Marten J; Sim X; Smith AV; Tajuddin SM; Alver M; Amini M; Boissel M; Chai JF; Chen X; Divers J; Evangelou E; Gao C; Graff M; Harris SE; He M; Hsu F-C; Jackson AU; Zhao JH; Kraja AT; Kühnel B; Laguzzi F; Lyytikäinen L-P; Nolte IM; Rauramaa R; Riaz M; Robino A; Rueedi R; Stringham HM; Takeuchi F; van der Most PJ; Varga TV; Verweij N; Ware EB; Wen W; Li X; Yanek LR; Amin N; Arnett DK; Boerwinkle E; Brumat M; Cade B; Canouil M; Chen Y-DI; Concas MP; Connell J; de Mutsert R; de Silva HJ; de Vries PS; Demirkan A; Ding J; Eaton CB; Faul JD; Friedlander Y; Gabriel KP; Ghanbari M; Giulianini F; Gu CC; Gu D; Harris TB; He J; Heikkinen S; Heng C-K; Hunt SC; Ikram MA; Jonas JB; Koh W-P; Komulainen P; Krieger JE; Kritchevsky SB; Kutalik Z; Kuusisto J; Langefeld CD; Langenberg C; Launer LJ; Leander K; Lemaitre RN; Lewis CE; Liang J; Lifelines Cohort Study; Liu J; Mägi R; Manichaikul A; Meitinger T; Metspalu A; Milaneschi Y; Mohlke KL; Mosley TH; Murray AD; Nalls MA; Nang E-EK; Nelson CP; Nona S; Norris JM; Nwuba CV; O'Connell J; Palmer ND; Papanicolau GJ; Pazoki R; Pedersen NL; Peters A; Peyser PA; Polasek O; Porteous DJ; Poveda A; Raitakari OT; Rich SS; Risch N; Robinson JG; Rose LM; Rudan I; Schreiner PJ; Scott RA; Sidney SS; Sims M; Smith JA; Snieder H; Sofer T; Starr JM; Sternfeld B; Strauch K; Tang H; Taylor KD; Tsai MY; Tuomilehto J; Uitterlinden AG; van der Ende MY; van Heemst D; Voortman T; Waldenberger M; Wennberg P; Wilson G; Xiang Y-B; Yao J; Yu C; Yuan J-M; Zhao W; Zonderman AB; Becker DM; Boehnke M; Bowden DW; de Faire U; Deary IJ; Elliott P; Esko T; Freedman BI; Froguel P; Gasparini P; Gieger C; Kato N; Laakso M; Lakka TA; Lehtimäki T; Magnusson PKE; Oldehinkel AJ; Penninx BWJH; Samani NJ; Shu X-O; van der Harst P; Van Vliet-Ostaptchouk JV; Vollenweider P; Wagenknecht LE; Wang YX; Wareham NJ; Weir DR; Wu T; Zheng W; Zhu X; Evans MK; Franks PW; Gudnason V; Hayward C; Horta BL; Kelly TN; Liu Y; North KE; Pereira AC; Ridker PM; Tai ES; van Dam RM; Fox ER; Kardia SLR; Liu C-T; Mook-Kanamori DO; Province MA; Redline S; van Duijn CM; Rotter JI; Kooperberg CB; Gauderman WJ; Psaty BM; Rice K; Munroe PB; Fornage M; Cupples LA; Rotimi CN; Morrison AC; Rao DC; Loos RJF
 • Article: CLINICAL NUTRITION. 2018;37(6 Pt A):2001-2010
  Laguzzi F; Risérus U; Marklund M; Vikström M; Sjögren P; Gigante B; Alsharari ZD; Hellénius M-L; Cederholm T; Frumento P; de Faire U; Leander K
 • Article: JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH. 2018;72(10):904-910
  Zommorodi S; Leander K; Roy J; Steuer J; Hultgren R
 • Journal article: EUROPEAN HEART JOURNAL. 2018;39(suppl_1):ehy563.p3645
  Velasquez IM; Malarstig A; Baldassarre D; Silveira A; Veglia F; Leander K; Tremoli E; Humphries S; Linden A; Hamsten A; De Faire U; Strawbridge RJ; Gigante B; IMPROVE
 • Article: AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS. 2018;102(3):375-400
  Sung YJ; Winkler TW; de Las Fuentes L; Bentley AR; Brown MR; Kraja AT; Schwander K; Ntalla I; Guo X; Franceschini N; Lu Y; Cheng C-Y; Sim X; Vojinovic D; Marten J; Musani SK; Li C; Feitosa MF; Kilpeläinen TO; Richard MA; Noordam R; Aslibekyan S; Aschard H; Bartz TM; Dorajoo R; Liu Y; Manning AK; Rankinen T; Smith AV; Tajuddin SM; Tayo BO; Warren HR; Zhao W; Zhou Y; Matoba N; Sofer T; Alver M; Amini M; Boissel M; Chai JF; Chen X; Divers J; Gandin I; Gao C; Giulianini F; Goel A; Harris SE; Hartwig FP; Horimoto ARVR; Hsu F-C; Jackson AU; Kähönen M; Kasturiratne A; Kühnel B; Leander K; Lee W-J; Lin K-H; 'an Luan J; McKenzie CA; Meian H; Nelson CP; Rauramaa R; Schupf N; Scott RA; Sheu WHH; Stančáková A; Takeuchi F; van der Most PJ; Varga TV; Wang H; Wang Y; Ware EB; Weiss S; Wen W; Yanek LR; Zhang W; Zhao JH; Afaq S; Alfred T; Amin N; Arking D; Aung T; Barr RG; Bielak LF; Boerwinkle E; Bottinger EP; Braund PS; Brody JA; Broeckel U; Cabrera CP; Cade B; Caizheng Y; Campbell A; Canouil M; Chakravarti A; CHARGE Neurology Working Group; Chauhan G; Christensen K; Cocca M; COGENT-Kidney Consortium; Collins FS; Connell JM; de Mutsert R; de Silva HJ; Debette S; Dörr M; Duan Q; Eaton CB; Ehret G; Evangelou E; Faul JD; Fisher VA; Forouhi NG; Franco OH; Friedlander Y; Gao H; GIANT Consortium; Gigante B; Graff M; Gu CC; Gu D; Gupta P; Hagenaars SP; Harris TB; He J; Heikkinen S; Heng C-K; Hirata M; Hofman A; Howard BV; Hunt S; Irvin MR; Jia Y; Joehanes R; Justice AE; Katsuya T; Kaufman J; Kerrison ND; Khor CC; Koh W-P; Koistinen HA; Komulainen P; Kooperberg C; Krieger JE; Kubo M; Kuusisto J; Langefeld CD; Langenberg C; Launer LJ; Lehne B; Lewis CE; Li Y; Lifelines Cohort Study; Lim SH; Lin S; Liu C-T; Liu J; Liu J; Liu K; Liu Y; Loh M; Lohman KK; Long J; Louie T; Mägi R; Mahajan A; Meitinger T; Metspalu A; Milani L; Momozawa Y; Morris AP; Mosley TH; Munson P; Murray AD; Nalls MA; Nasri U; Norris JM; North K; Ogunniyi A; Padmanabhan S; Palmas WR; Palmer ND; Pankow JS; Pedersen NL; Peters A; Peyser PA; Polasek O; Raitakari OT; Renström F; Rice TK; Ridker PM; Robino A; Robinson JG; Rose LM; Rudan I; Sabanayagam C; Salako BL; Sandow K; Schmidt CO; Schreiner PJ; Scott WR; Seshadri S; Sever P; Sitlani CM; Smith JA; Snieder H; Starr JM; Strauch K; Tang H; Taylor KD; Teo YY; Tham YC; Uitterlinden AG; Waldenberger M; Wang L; Wang YX; Wei WB; Williams C; Wilson G; Wojczynski MK; Yao J; Yuan J-M; Zonderman AB; Becker DM; Boehnke M; Bowden DW; Chambers JC; Chen Y-DI; de Faire U; Deary IJ; Esko T; Farrall M; Forrester T; Franks PW; Freedman BI; Froguel P; Gasparini P; Gieger C; Horta BL; Hung Y-J; Jonas JB; Kato N; Kooner JS; Laakso M; Lehtimäki T; Liang K-W; Magnusson PKE; Newman AB; Oldehinkel AJ; Pereira AC; Redline S; Rettig R; Samani NJ; Scott J; Shu X-O; van der Harst P; Wagenknecht LE; Wareham NJ; Watkins H; Weir DR; Wickremasinghe AR; Wu T; Zheng W; Kamatani Y; Laurie CC; Bouchard C; Cooper RS; Evans MK; Gudnason V; Kardia SLR; Kritchevsky SB; Levy D; O'Connell JR; Psaty BM; van Dam RM; Sims M; Arnett DK; Mook-Kanamori DO; Kelly TN; Fox ER; Hayward C; Fornage M; Rotimi CN; Province MA; van Duijn CM; Tai ES; Wong TY; Loos RJF; Reiner AP; Rotter JI; Zhu X; Bierut LJ; Gauderman WJ; Caulfield MJ; Elliott P; Rice K; Munroe PB; Morrison AC; Cupples LA; Rao DC; Chasman DI
 • Article: CARDIOVASCULAR PATHOLOGY. 2018;32:32-37
  Quintana HK; Janszky I; Kanar A; Gigante B; Druid H; Ahlbom A; de Faire U; Hallqvist J; Leander K
 • Journal article: PROCEEDINGS FOR ANNUAL MEETING OF THE JAPANESE PHARMACOLOGICAL SOCIETY. 2018;WCP2018(0):po3-14-11
  Soderberg-Lofdal K; Vikstrom M; Leander K; Dahl M-L
 • Article: PLOS ONE. 2018;13(6):e0198166
  Feitosa MF; Kraja AT; Chasman DI; Sung YJ; Winkler TW; Ntalla I; Guo X; Franceschini N; Cheng C-Y; Sim X; Vojinovic D; Marten J; Musani SK; Li C; Bentley AR; Brown MR; Schwander K; Richard MA; Noordam R; Aschard H; Bartz TM; Bielak LF; Dorajoo R; Fisher V; Hartwig FP; Horimoto ARVR; Lohman KK; Manning AK; Rankinen T; Smith AV; Tajuddin SM; Wojczynski MK; Alver M; Boissel M; Cai Q; Campbell A; Chai JF; Chen X; Divers J; Gao C; Goel A; Hagemeijer Y; Harris SE; He M; Hsu F-C; Jackson AU; Kähönen M; Kasturiratne A; Komulainen P; Kühnel B; Laguzzi F; Luan J; Matoba N; Nolte IM; Padmanabhan S; Riaz M; Rueedi R; Robino A; Said MA; Scott RA; Sofer T; Stančáková A; Takeuchi F; Tayo BO; van der Most PJ; Varga TV; Vitart V; Wang Y; Ware EB; Warren HR; Weiss S; Wen W; Yanek LR; Zhang W; Zhao JH; Afaq S; Amin N; Amini M; Arking DE; Aung T; Boerwinkle E; Borecki I; Broeckel U; Brown M; Brumat M; Burke GL; Canouil M; Chakravarti A; Charumathi S; Ida Chen Y-D; Connell JM; Correa A; de Las Fuentes L; de Mutsert R; de Silva HJ; Deng X; Ding J; Duan Q; Eaton CB; Ehret G; Eppinga RN; Evangelou E; Faul JD; Felix SB; Forouhi NG; Forrester T; Franco OH; Friedlander Y; Gandin I; Gao H; Ghanbari M; Gigante B; Gu CC; Gu D; Hagenaars SP; Hallmans G; Harris TB; He J; Heikkinen S; Heng C-K; Hirata M; Howard BV; Ikram MA; InterAct Consortium; John U; Katsuya T; Khor CC; Kilpeläinen TO; Koh W-P; Krieger JE; Kritchevsky SB; Kubo M; Kuusisto J; Lakka TA; Langefeld CD; Langenberg C; Launer LJ; Lehne B; Lewis CE; Li Y; Lin S; Liu J; Liu J; Loh M; Louie T; Mägi R; McKenzie CA; Meitinger T; Metspalu A; Milaneschi Y; Milani L; Mohlke KL; Momozawa Y; Nalls MA; Nelson CP; Sotoodehnia N; Norris JM; O'Connell JR; Palmer ND; Perls T; Pedersen NL; Peters A; Peyser PA; Poulter N; Raffel LJ; Raitakari OT; Roll K; Rose LM; Rosendaal FR; Rotter JI; Schmidt CO; Schreiner PJ; Schupf N; Scott WR; Sever PS; Shi Y; Sidney S; Sims M; Sitlani CM; Smith JA; Snieder H; Starr JM; Strauch K; Stringham HM; Tan NYQ; Tang H; Taylor KD; Teo YY; Tham YC; Turner ST; Uitterlinden AG; Vollenweider P; Waldenberger M; Wang L; Wang YX; Wei WB; Williams C; Yao J; Yu C; Yuan J-M; Zhao W; Zonderman AB; Becker DM; Boehnke M; Bowden DW; Chambers JC; Deary IJ; Esko T; Farrall M; Franks PW; Freedman BI; Froguel P; Gasparini P; Gieger C; Jonas JB; Kamatani Y; Kato N; Kooner JS; Kutalik Z; Laakso M; Laurie CC; Leander K; Lehtimäki T; Study LC; Magnusson PKE; Oldehinkel AJ; Penninx BWJH; Polasek O; Porteous DJ; Rauramaa R; Samani NJ; Scott J; Shu X-O; van der Harst P; Wagenknecht LE; Wareham NJ; Watkins H; Weir DR; Wickremasinghe AR; Wu T; Zheng W; Bouchard C; Christensen K; Evans MK; Gudnason V; Horta BL; Kardia SLR; Liu Y; Pereira AC; Psaty BM; Ridker PM; van Dam RM; Gauderman WJ; Zhu X; Mook-Kanamori DO; Fornage M; Rotimi CN; Cupples LA; Kelly TN; Fox ER; Hayward C; van Duijn CM; Tai ES; Wong TY; Kooperberg C; Palmas W; Rice K; Morrison AC; Elliott P; Caulfield MJ; Munroe PB; Rao DC; Province MA; Levy D
 • Article: PLOS MEDICINE. 2017;14(11):e1002445
  Carrasquilla GD; Frumento P; Berglund A; Borgfeldt C; Bottai M; Chiavenna C; Eliasson M; Engström G; Hallmans G; Jansson J-H; Magnusson PK; Nilsson PM; Pedersen NL; Wolk A; Leander K
 • Article: DIABETES. 2017;66(11):db161253-2902
  Scott RA; Scott LJ; Mägi R; Marullo L; Gaulton KJ; Kaakinen M; Pervjakova N; Pers TH; Johnson AD; Eicher JD; Jackson AU; Ferreira T; Lee Y; Ma C; Steinthorsdottir V; Thorleifsson G; Qi L; Van Zuydam NR; Mahajan A; Chen H; Almgren P; Voight BF; Grallert H; Müller-Nurasyid M; Ried JS; Rayner NW; Robertson N; Karssen LC; van Leeuwen EM; Willems SM; Fuchsberger C; Kwan P; Teslovich TM; Chanda P; Li M; Lu Y; Dina C; Thuillier D; Yengo L; Jiang L; Sparso T; Kestler HA; Chheda H; Eisele L; Gustafsson S; Frånberg M; Strawbridge RJ; Benediktsson R; Hreidarsson AB; Kong A; Sigurðsson G; Kerrison ND; Luan J; Liang L; Meitinger T; Roden M; Thorand B; Esko T; Mihailov E; Fox C; Liu C-T; Rybin D; Isomaa B; Lyssenko V; Tuomi T; Couper DJ; Pankow JS; Grarup N; Have CT; Jørgensen ME; Jørgensen T; Linneberg A; Cornelis MC; van Dam RM; Hunter DJ; Kraft P; Sun Q; Edkins S; Owen KR; Perry JRB; Wood AR; Zeggini E; Tajes-Fernandes J; Abecasis GR; Bonnycastle LL; Chines PS; Stringham HM; Koistinen HA; Kinnunen L; Sennblad B; Mühleisen TW; Nöthen MM; Pechlivanis S; Baldassarre D; Gertow K; Humphries SE; Tremoli E; Klopp N; Meyer J; Steinbach G; Wennauer R; Eriksson JG; Mӓnnistö S; Peltonen L; Tikkanen E; Charpentier G; Eury E; Lobbens S; Gigante B; Leander K; McLeod O; Bottinger EP; Gottesman O; Ruderfer D; Blüher M; Kovacs P; Tonjes A; Maruthur NM; Scapoli C; Erbel R; Jöckel K-H; Moebus S; de Faire U; Hamsten A; Stumvoll M; Deloukas P; Donnelly PJ; Frayling TM; Hattersley AT; Ripatti S; Salomaa V; Pedersen NL; Boehm BO; Bergman RN; Collins FS; Mohlke KL; Tuomilehto J; Hansen T; Pedersen O; Barroso I; Lannfelt L; Ingelsson E; Lind L; Lindgren CM; Cauchi S; Froguel P; Loos RJF; Balkau B; Boeing H; Franks PW; Barricarte Gurrea A; Palli D; van der Schouw YT; Altshuler D; Groop LC; Langenberg C; Wareham NJ; Sijbrands E; van Duijn CM; Florez JC; Meigs JB; Boerwinkle E; Gieger C; Strauch K; Metspalu A; Morris AD; Palmer CNA; Hu FB; Thorsteinsdottir U; Stefansson K; Dupuis J; Morris AP; Boehnke M; McCarthy MI; Prokopenko I; DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis (D
 • Journal article: CLINICAL NUTRITION. 2017;36:s55-s56
  Alsharari Z; Leander K; Sjögren P; Carlsson A; Cederholm T; De Faire U; Hellenius M-L; Marklund M; Risérus U
 • Article: SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL. 2017;51(3):167-171
  Linné A; Forsberg J; Leander K; Hultgren R
 • Journal article: ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY. 2017;37(suppl_1)
  Bäcklund A; Gertow K; Jin H; Olsson L; Gonzalez-Diez M; Sabater-Lleal M; Strawbridge RJ; Sennblad B; Öhrvik J; Zabaneh D; Shah S; Veglia F; Folkersen L; Gigante B; Leander K; Vikström M; Silveira A; Colombo GI; Gabrielsen A; Hedin U; Franco-Cereceda A; Paulsson-Berne G; Nyyssönen K; Tuomainen T-P; Savonen K; Rauramaa R; Smit AJ; Giral P; Mannarino E; van der Laan SW; Pasterkamp G; Hansson GK; Eriksson P; Baldassarre D; Tremoli E; de Faire U; Humphries SE; Hamsten A; Holmdahl R; Maegdefessel L
 • Article: NATURE COMMUNICATIONS. 2017;8:14977
  Justice AE; Winkler TW; Feitosa MF; Graff M; Fisher VA; Young K; Barata L; Deng X; Czajkowski J; Hadley D; Ngwa JS; Ahluwalia TS; Chu AY; Heard-Costa NL; Lim E; Perez J; Eicher JD; Kutalik Z; Xue L; Mahajan A; Renström F; Wu J; Qi Q; Ahmad S; Alfred T; Amin N; Bielak LF; Bonnefond A; Bragg J; Cadby G; Chittani M; Coggeshall S; Corre T; Direk N; Eriksson J; Fischer K; Gorski M; Neergaard Harder M; Horikoshi M; Huang T; Huffman JE; Jackson AU; Justesen JM; Kanoni S; Kinnunen L; Kleber ME; Komulainen P; Kumari M; Lim U; Luan J; Lyytikäinen L-P; Mangino M; Manichaikul A; Marten J; Middelberg RPS; Müller-Nurasyid M; Navarro P; Pérusse L; Pervjakova N; Sarti C; Smith AV; Smith JA; Stančáková A; Strawbridge RJ; Stringham HM; Sung YJ; Tanaka T; Teumer A; Trompet S; van der Laan SW; van der Most PJ; Van Vliet-Ostaptchouk JV; Vedantam SL; Verweij N; Vink JM; Vitart V; Wu Y; Yengo L; Zhang W; Hua Zhao J; Zimmermann ME; Zubair N; Abecasis GR; Adair LS; Afaq S; Afzal U; Bakker SJL; Bartz TM; Beilby J; Bergman RN; Bergmann S; Biffar R; Blangero J; Boerwinkle E; Bonnycastle LL; Bottinger E; Braga D; Buckley BM; Buyske S; Campbell H; Chambers JC; Collins FS; Curran JE; de Borst GJ; de Craen AJM; de Geus EJC; Dedoussis G; Delgado GE; den Ruijter HM; Eiriksdottir G; Eriksson AL; Esko T; Faul JD; Ford I; Forrester T; Gertow K; Gigante B; Glorioso N; Gong J; Grallert H; Grammer TB; Grarup N; Haitjema S; Hallmans G; Hamsten A; Hansen T; Harris TB; Hartman CA; Hassinen M; Hastie ND; Heath AC; Hernandez D; Hindorff L; Hocking LJ; Hollensted M; Holmen OL; Homuth G; Jan Hottenga J; Huang J; Hung J; Hutri-Kähönen N; Ingelsson E; James AL; Jansson J-O; Jarvelin M-R; Jhun MA; Jørgensen ME; Juonala M; Kähönen M; Karlsson M; Koistinen HA; Kolcic I; Kolovou G; Kooperberg C; Krämer BK; Kuusisto J; Kvaløy K; Lakka TA; Langenberg C; Launer LJ; Leander K; Lee NR; Lind L; Lindgren CM; Linneberg A; Lobbens S; Loh M; Lorentzon M; Luben R; Lubke G; Ludolph-Donislawski A; Lupoli S; Madden PAF; Männikkö R; Marques-Vidal P; Martin NG; McKenzie CA; McKnight B; Mellström D; Menni C; Montgomery GW; Musk AB; Narisu N; Nauck M; Nolte IM; Oldehinkel AJ; Olden M; Ong KK; Padmanabhan S; Peyser PA; Pisinger C; Porteous DJ; Raitakari OT; Rankinen T; Rao DC; Rasmussen-Torvik LJ; Rawal R; Rice T; Ridker PM; Rose LM; Bien SA; Rudan I; Sanna S; Sarzynski MA; Sattar N; Savonen K; Schlessinger D; Scholtens S; Schurmann C; Scott RA; Sennblad B; Siemelink MA; Silbernagel G; Slagboom PE; Snieder H; Staessen JA; Stott DJ; Swertz MA; Swift AJ; Taylor KD; Tayo BO; Thorand B; Thuillier D; Tuomilehto J; Uitterlinden AG; Vandenput L; Vohl M-C; Völzke H; Vonk JM; Waeber G; Waldenberger M; Westendorp RGJ; Wild S; Willemsen G; Wolffenbuttel BHR; Wong A; Wright AF; Zhao W; Zillikens MC; Baldassarre D; Balkau B; Bandinelli S; Böger CA; Boomsma DI; Bouchard C; Bruinenberg M; Chasman DI; Chen Y-D; Chines PS; Cooper RS; Cucca F; Cusi D; Faire UD; Ferrucci L; Franks PW; Froguel P; Gordon-Larsen P; Grabe H-J; Gudnason V; Haiman CA; Hayward C; Hveem K; Johnson AD; Wouter Jukema J; Kardia SLR; Kivimaki M; Kooner JS; Kuh D; Laakso M; Lehtimäki T; Marchand LL; März W; McCarthy MI; Metspalu A; Morris AP; Ohlsson C; Palmer LJ; Pasterkamp G; Pedersen O; Peters A; Peters U; Polasek O; Psaty BM; Qi L; Rauramaa R; Smith BH; Sørensen TIA; Strauch K; Tiemeier H; Tremoli E; van der Harst P; Vestergaard H; Vollenweider P; Wareham NJ; Weir DR; Whitfield JB; Wilson JF; Tyrrell J; Frayling TM; Barroso I; Boehnke M; Deloukas P; Fox CS; Hirschhorn JN; Hunter DJ; Spector TD; Strachan DP; van Duijn CM; Heid IM; Mohlke KL; Marchini J; Loos RJF; Kilpeläinen TO; Liu C-T; Borecki IB; North KE; Cupples LA
 • Article: PLOS ONE. 2017;12(4):e0171195
  Frostegård J; Su J; Sing S; Hua X; Vikström M; Leander K; Gigante B; de Faire U; Frostegård AG
 • Article: PLOS ONE. 2017;12(1):e0170684
  Alsharari ZD; Risérus U; Leander K; Sjögren P; Carlsson AC; Vikström M; Laguzzi F; Gigante B; Cederholm T; De Faire U; Hellénius M-L; Marklund M
 • Article: JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2016;5(12):e004415
  Thiagarajan D; Frostegård AG; Singh S; Rahman M; Liu A; Vikström M; Leander K; Gigante B; Hellenius M-L; Zhang B; Zubarev RA; de Faire U; Lundström SL; Frostegård J
 • Journal article: IJC METABOLIC AND ENDOCRINE. 2016;12:30-35
  Quintana HK; Janszky I; Gigante B; Druid H; Ahlbom A; Hallqvist J; de Faire U; Leander K
 • Article: JOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS. 2016;29(3):325-337
  Laguzzi F; Alsharari Z; Risérus U; Vikström M; Sjögren P; Gigante B; Hellénius M-L; Cederholm T; Bottai M; de Faire U; Leander K
 • Journal article: EFSA SUPPORTING PUBLICATIONS. 2016;13(5)
  Beausoleil C; Beronius A; Bodin L; Bokkers BGH; Boon PE; Burger M; Cao Y; De Wit L; Fischer A; Hanberg A; Leander K; Litens‐Karlsson S; Rousselle C; Slob W; Varret C; Wolterink G; Zilliacus J
 • Article: CIRCULATION. 2016;133(13):1230-1239
  Leander K; Mälarstig A; Van't Hooft FM; Hyde C; Hellénius M-L; Troutt JS; Konrad RJ; Öhrvik J; Hamsten A; de Faire U
 • Article: EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION. 2016;55(1):247-255
  Gustavsson J; Mehlig K; Leander K; Berg C; Tognon G; Strandhagen E; Björck L; Rosengren A; Lissner L; Nyberg F
 • Article: NATURE GENETICS. 2015;47(12):1415-1425
  Gaulton KJ; Ferreira T; Lee Y; Raimondo A; Mägi R; Reschen ME; Mahajan A; Locke A; Rayner NW; Robertson N; Scott RA; Prokopenko I; Scott LJ; Green T; Sparso T; Thuillier D; Yengo L; Grallert H; Wahl S; Frånberg M; Strawbridge RJ; Kestler H; Chheda H; Eisele L; Gustafsson S; Steinthorsdottir V; Thorleifsson G; Qi L; Karssen LC; van Leeuwen EM; Willems SM; Li M; Chen H; Fuchsberger C; Kwan P; Ma C; Linderman M; Lu Y; Thomsen SK; Rundle JK; Beer NL; van de Bunt M; Chalisey A; Kang HM; Voight BF; Abecasis GR; Almgren P; Baldassarre D; Balkau B; Benediktsson R; Blüher M; Boeing H; Bonnycastle LL; Bottinger EP; Burtt NP; Carey J; Charpentier G; Chines PS; Cornelis MC; Couper DJ; Crenshaw AT; van Dam RM; Doney ASF; Dorkhan M; Edkins S; Eriksson JG; Esko T; Eury E; Fadista J; Flannick J; Fontanillas P; Fox C; Franks PW; Gertow K; Gieger C; Gigante B; Gottesman O; Grant GB; Grarup N; Groves CJ; Hassinen M; Have CT; Herder C; Holmen OL; Hreidarsson AB; Humphries SE; Hunter DJ; Jackson AU; Jonsson A; Jørgensen ME; Jørgensen T; Kao W-HL; Kerrison ND; Kinnunen L; Klopp N; Kong A; Kovacs P; Kraft P; Kravic J; Langford C; Leander K; Liang L; Lichtner P; Lindgren CM; Lindholm E; Linneberg A; Liu C-T; Lobbens S; Luan J; Lyssenko V; Männistö S; McLeod O; Meyer J; Mihailov E; Mirza G; Mühleisen TW; Müller-Nurasyid M; Navarro C; Nöthen MM; Oskolkov NN; Owen KR; Palli D; Pechlivanis S; Peltonen L; Perry JRB; Platou CGP; Roden M; Ruderfer D; Rybin D; van der Schouw YT; Sennblad B; Sigurðsson G; Stančáková A; Steinbach G; Storm P; Strauch K; Stringham HM; Sun Q; Thorand B; Tikkanen E; Tonjes A; Trakalo J; Tremoli E; Tuomi T; Wennauer R; Wiltshire S; Wood AR; Zeggini E; Dunham I; Birney E; Pasquali L; Ferrer J; Loos RJF; Dupuis J; Florez JC; Boerwinkle E; Pankow JS; van Duijn C; Sijbrands E; Meigs JB; Hu FB; Thorsteinsdottir U; Stefansson K; Lakka TA; Rauramaa R; Stumvoll M; Pedersen NL; Lind L; Keinanen-Kiukaanniemi SM; Korpi-Hyövälti E; Saaristo TE; Saltevo J; Kuusisto J; Laakso M; Metspalu A; Erbel R; Jöcke K-H; Moebus S; Ripatti S; Salomaa V; Ingelsson E; Boehm BO; Bergman RN; Collins FS; Mohlke KL; Koistinen H; Tuomilehto J; Hveem K; Njølstad I; Deloukas P; Donnelly PJ; Frayling TM; Hattersley AT; de Faire U; Hamsten A; Illig T; Peters A; Cauchi S; Sladek R; Froguel P; Hansen T; Pedersen O; Morris AD; Palmer CNA; Kathiresan S; Melander O; Nilsson PM; Groop LC; Barroso I; Langenberg C; Wareham NJ; O'Callaghan CA; Gloyn AL; Altshuler D; Boehnke M; Teslovich TM; McCarthy MI; Morris AP; DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis (D
 • Article: ANNALS OF MEDICINE. 2015;47(8):679-686
  Miedel C; Leander K; de Faire U; Gigante B
 • Article: PLOS GENETICS. 2015;11(10):e1005378
  Winkler TW; Justice AE; Graff M; Barata L; Feitosa MF; Chu S; Czajkowski J; Esko T; Fall T; Kilpeläinen TO; Lu Y; Mägi R; Mihailov E; Pers TH; Rüeger S; Teumer A; Ehret GB; Ferreira T; Heard-Costa NL; Karjalainen J; Lagou V; Mahajan A; Neinast MD; Prokopenko I; Simino J; Teslovich TM; Jansen R; Westra H-J; White CC; Absher D; Ahluwalia TS; Ahmad S; Albrecht E; Alves AC; Bragg-Gresham JL; de Craen AJM; Bis JC; Bonnefond A; Boucher G; Cadby G; Cheng Y-C; Chiang CWK; Delgado G; Demirkan A; Dueker N; Eklund N; Eiriksdottir G; Eriksson J; Feenstra B; Fischer K; Frau F; Galesloot TE; Geller F; Goel A; Gorski M; Grammer TB; Gustafsson S; Haitjema S; Hottenga J-J; Huffman JE; Jackson AU; Jacobs KB; Johansson Å; Kaakinen M; Kleber ME; Lahti J; Mateo Leach I; Lehne B; Liu Y; Lo KS; Lorentzon M; Luan J; Madden PAF; Mangino M; McKnight B; Medina-Gomez C; Monda KL; Montasser ME; Müller G; Müller-Nurasyid M; Nolte IM; Panoutsopoulou K; Pascoe L; Paternoster L; Rayner NW; Renström F; Rizzi F; Rose LM; Ryan KA; Salo P; Sanna S; Scharnagl H; Shi J; Smith AV; Southam L; Stančáková A; Steinthorsdottir V; Strawbridge RJ; Sung YJ; Tachmazidou I; Tanaka T; Thorleifsson G; Trompet S; Pervjakova N; Tyrer JP; Vandenput L; van der Laan SW; van der Velde N; van Setten J; van Vliet-Ostaptchouk JV; Verweij N; Vlachopoulou E; Waite LL; Wang SR; Wang Z; Wild SH; Willenborg C; Wilson JF; Wong A; Yang J; Yengo L; Yerges-Armstrong LM; Yu L; Zhang W; Zhao JH; Andersson EA; Bakker SJL; Baldassarre D; Banasik K; Barcella M; Barlassina C; Bellis C; Benaglio P; Blangero J; Blüher M; Bonnet F; Bonnycastle LL; Boyd HA; Bruinenberg M; Buchman AS; Campbell H; Chen Y-DI; Chines PS; Claudi-Boehm S; Cole J; Collins FS; de Geus EJC; de Groot LCPGM; Dimitriou M; Duan J; Enroth S; Eury E; Farmaki A-E; Forouhi NG; Friedrich N; Gejman PV; Gigante B; Glorioso N; Go AS; Gottesman O; Gräßler J; Grallert H; Grarup N; Gu Y-M; Broer L; Ham AC; Hansen T; Harris TB; Hartman CA; Hassinen M; Hastie N; Hattersley AT; Heath AC; Henders AK; Hernandez D; Hillege H; Holmen O; Hovingh KG; Hui J; Husemoen LL; Hutri-Kähönen N; Hysi PG; Illig T; De Jager PL; Jalilzadeh S; Jørgensen T; Jukema JW; Juonala M; Kanoni S; Karaleftheri M; Khaw KT; Kinnunen L; Kittner SJ; Koenig W; Kolcic I; Kovacs P; Krarup NT; Kratzer W; Krüger J; Kuh D; Kumari M; Kyriakou T; Langenberg C; Lannfelt L; Lanzani C; Lotay V; Launer LJ; Leander K; Lindström J; Linneberg A; Liu Y-P; Lobbens S; Luben R; Lyssenko V; Männistö S; Magnusson PK; McArdle WL; Menni C; Merger S; Milani L; Montgomery GW; Morris AP; Narisu N; Nelis M; Ong KK; Palotie A; Pérusse L; Pichler I; Pilia MG; Pouta A; Rheinberger M; Ribel-Madsen R; Richards M; Rice KM; Rice TK; Rivolta C; Salomaa V; Sanders AR; Sarzynski MA; Scholtens S; Scott RA; Scott WR; Sebert S; Sengupta S; Sennblad B; Seufferlein T; Silveira A; Slagboom PE; Smit JH; Sparsø TH; Stirrups K; Stolk RP; Stringham HM; Swertz MA; Swift AJ; Syvänen A-C; Tan S-T; Thorand B; Tönjes A; Tremblay A; Tsafantakis E; van der Most PJ; Völker U; Vohl M-C; Vonk JM; Waldenberger M; Walker RW; Wennauer R; Widén E; Willemsen G; Wilsgaard T; Wright AF; Zillikens MC; van Dijk SC; van Schoor NM; Asselbergs FW; de Bakker PIW; Beckmann JS; Beilby J; Bennett DA; Bergman RN; Bergmann S; Böger CA; Boehm BO; Boerwinkle E; Boomsma DI; Bornstein SR; Bottinger EP; Bouchard C; Chambers JC; Chanock SJ; Chasman DI; Cucca F; Cusi D; Dedoussis G; Erdmann J; Eriksson JG; Evans DA; de Faire U; Farrall M; Ferrucci L; Ford I; Franke L; Franks PW; Froguel P; Gansevoort RT; Gieger C; Grönberg H; Gudnason V; Gyllensten U; Hall P; Hamsten A; van der Harst P; Hayward C; Heliövaara M; Hengstenberg C; Hicks AA; Hingorani A; Hofman A; Hu F; Huikuri HV; Hveem K; James AL; Jordan JM; Jula A; Kähönen M; Kajantie E; Kathiresan S; Kiemeney LALM; Kivimaki M; Knekt PB; Koistinen HA; Kooner JS; Koskinen S; Kuusisto J; Maerz W; Martin NG; Laakso M; Lakka TA; Lehtimäki T; Lettre G; Levinson DF; Lind L; Lokki M-L; Mäntyselkä P; Melbye M; Metspalu A; Mitchell BD; Moll FL; Murray JC; Musk AW; Nieminen MS; Njølstad I; Ohlsson C; Oldehinkel AJ; Oostra BA; Palmer LJ; Pankow JS; Pasterkamp G; Pedersen NL; Pedersen O; Penninx BW; Perola M; Peters A; Polašek O; Pramstaller PP; Psaty BM; Qi L; Quertermous T; Raitakari OT; Rankinen T; Rauramaa R; Ridker PM; Rioux JD; Rivadeneira F; Rotter JI; Rudan I; den Ruijter HM; Saltevo J; Sattar N; Schunkert H; Schwarz PEH; Shuldiner AR; Sinisalo J; Snieder H; Sørensen TIA; Spector TD; Staessen JA; Stefania B; Thorsteinsdottir U; Stumvoll M; Tardif J-C; Tremoli E; Tuomilehto J; Uitterlinden AG; Uusitupa M; Verbeek ALM; Vermeulen SH; Viikari JS; Vitart V; Völzke H; Vollenweider P; Waeber G; Walker M; Wallaschofski H; Wareham NJ; Watkins H; Zeggini E; CHARGE Consortium; DIAGRAM Consortium; GLGC Consortium; Global-BPGen Consortium; ICBP Consortium; MAGIC Consortium; Chakravarti A; Clegg DJ; Cupples LA; Gordon-Larsen P; Jaquish CE; Rao DC; Abecasis GR; Assimes TL; Barroso I; Berndt SI; Boehnke M; Deloukas P; Fox CS; Groop LC; Hunter DJ; Ingelsson E; Kaplan RC; McCarthy MI; Mohlke KL; O'Connell JR; Schlessinger D; Strachan DP; Stefansson K; van Duijn CM; Hirschhorn JN; Lindgren CM; Heid IM; North KE; Borecki IB; Kutalik Z; Loos RJF
 • Journal article: CLINICAL NUTRITION. 2015;34:s216
  Alsharari Z; Riserus U; Leander K; Sjögren P; Vikström M; Laguzzi F; Gigante B; Cederholm T; De Faire U; Hellenius M-L; Marklund M
 • Article: ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2015;82:76-84
  Hampel R; Peters A; Beelen R; Brunekreef B; Cyrys J; de Faire U; de Hoogh K; Fuks K; Hoffmann B; Hüls A; Imboden M; Jedynska A; Kooter I; Koenig W; Künzli N; Leander K; Magnusson P; Männistö S; Penell J; Pershagen G; Phuleria H; Probst-Hensch N; Pundt N; Schaffner E; Schikowski T; Sugiri D; Tiittanen P; Tsai M-Y; Wang M; Wolf K; Lanki T; ESCAPE TRANSPHORM study groups
 • Article: JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY. 2015;25(5):517-523
  Korek MJ; Bellander TD; Lind T; Bottai M; Eneroth KM; Caracciolo B; de Faire UH; Fratiglioni L; Hilding A; Leander K; Magnusson PKE; Pedersen NL; Östenson C-G; Pershagen G; Penell JC
 • Article: CIRCULATION. 2015;132(7):586-594
  Marklund M; Leander K; Vikström M; Laguzzi F; Gigante B; Sjögren P; Cederholm T; de Faire U; Hellénius M-L; Risérus U
 • Article: JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2015;4(8):e001853
  Persson J; Strawbridge RJ; McLeod O; Gertow K; Silveira A; Baldassarre D; Van Zuydam N; Shah S; Fava C; Gustafsson S; Veglia F; Sennblad B; Larsson M; Sabater-Lleal M; Leander K; Gigante B; Tabak A; Kivimaki M; Kauhanen J; Rauramaa R; Smit AJ; Mannarino E; Giral P; Humphries SE; Tremoli E; de Faire U; Lind L; Ingelsson E; Hedblad B; Melander O; Kumari M; Hingorani A; Morris AD; Palmer CNA; Lundman P; Öhrvik J; Söderberg S; Hamsten A; IMPROVE Study Group
 • Article: MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY. 2015;22(6):598-606
  Carrasquilla GD; Berglund A; Gigante B; Landgren B-M; de Faire U; Hallqvist J; Leander K
 • Article: ATHEROSCLEROSIS. 2015;240(2):477-481
  Moreno Velásquez I; Golabkesh Z; Källberg H; Leander K; de Faire U; Gigante B
 • Article: DIABETOLOGIA. 2015;58(6):1363-1371
  Looker HC; Colombo M; Agakov F; Zeller T; Groop L; Thorand B; Palmer CN; Hamsten A; de Faire U; Nogoceke E; Livingstone SJ; Salomaa V; Leander K; Barbarini N; Bellazzi R; van Zuydam N; McKeigue PM; Colhoun HM; SUMMIT Investigators
 • Article: OBESITY REVIEWS. 2015;16(4):327-340
  Zimmermann E; Ängquist LH; Mirza SS; Zhao JH; Chasman DI; Fischer K; Qi Q; Smith AV; Thinggaard M; Jarczok MN; Nalls MA; Trompet S; Timpson NJ; Schmidt B; Jackson AU; Lyytikäinen LP; Verweij N; Mueller-Nurasyid M; Vikström M; Marques-Vidal P; Wong A; Meidtner K; Middelberg RP; Strawbridge RJ; Christiansen L; FTO-Mortality Collaborating Group; Kyvik KO; Hamsten A; Jääskeläinen T; Tjønneland A; Eriksson JG; Whitfield JB; Boeing H; Hardy R; Vollenweider P; Leander K; Peters A; van der Harst P; Kumari M; Lehtimäki T; Meirhaeghe A; Tuomilehto J; Jöckel K-H; Ben-Shlomo Y; Sattar N; Baumeister SE; Smith GD; Casas JP; Houston DK; März W; Christensen K; Gudnason V; Hu FB; Metspalu A; Ridker PM; Wareham NJ; Loos RJF; Tiemeier H; Sonestedt E; Sørensen TIA
 • Article: CYTOKINE. 2015;72(2):178-184
  Moreno Velásquez I; Kumar J; Björkbacka H; Nilsson J; Silveira A; Leander K; Berglund A; Strawbridge RJ; Ärnlöv J; Melander O; Almgren P; Lind L; Hamsten A; de Faire U; Gigante B
 • Article: ATHEROSCLEROSIS. 2015;239(1):125-130
  Silveira A; McLeod O; Strawbridge RJ; Gertow K; Sennblad B; Baldassarre D; Veglia F; Deleskog A; Persson J; Leander K; Gigante B; Kauhanen J; Rauramaa R; Smit AJ; Mannarino E; Giral P; Gustafsson S; Söderberg S; Öhrvik J; Humphries SE; Tremoli E; de Faire U; Hamsten A
 • Article: NATURE. 2015;518(7538):197-206
  Locke AE; Kahali B; Berndt SI; Justice AE; Pers TH; Day FR; Powell C; Vedantam S; Buchkovich ML; Yang J; Croteau-Chonka DC; Esko T; Fall T; Ferreira T; Gustafsson S; Kutalik Z; Luan J; Mägi R; Randall JC; Winkler TW; Wood AR; Workalemahu T; Faul JD; Smith JA; Zhao JH; Zhao W; Chen J; Fehrmann R; Hedman ÅK; Karjalainen J; Schmidt EM; Absher D; Amin N; Anderson D; Beekman M; Bolton JL; Bragg-Gresham JL; Buyske S; Demirkan A; Deng G; Ehret GB; Feenstra B; Feitosa MF; Fischer K; Goel A; Gong J; Jackson AU; Kanoni S; Kleber ME; Kristiansson K; Lim U; Lotay V; Mangino M; Leach IM; Medina-Gomez C; Medland SE; Nalls MA; Palmer CD; Pasko D; Pechlivanis S; Peters MJ; Prokopenko I; Shungin D; Stančáková A; Strawbridge RJ; Sung YJ; Tanaka T; Teumer A; Trompet S; van der Laan SW; van Setten J; Van Vliet-Ostaptchouk JV; Wang Z; Yengo L; Zhang W; Isaacs A; Albrecht E; Ärnlöv J; Arscott GM; Attwood AP; Bandinelli S; Barrett A; Bas IN; Bellis C; Bennett AJ; Berne C; Blagieva R; Blüher M; Böhringer S; Bonnycastle LL; Böttcher Y; Boyd HA; Bruinenberg M; Caspersen IH; Chen Y-DI; Clarke R; Daw EW; de Craen AJM; Delgado G; Dimitriou M; Doney ASF; Eklund N; Estrada K; Eury E; Folkersen L; Fraser RM; Garcia ME; Geller F; Giedraitis V; Gigante B; Go AS; Golay A; Goodall AH; Gordon SD; Gorski M; Grabe H-J; Grallert H; Grammer TB; Gräßler J; Grönberg H; Groves CJ; Gusto G; Haessler J; Hall P; Haller T; Hallmans G; Hartman CA; Hassinen M; Hayward C; Heard-Costa NL; Helmer Q; Hengstenberg C; Holmen O; Hottenga J-J; James AL; Jeff JM; Johansson Å; Jolley J; Juliusdottir T; Kinnunen L; Koenig W; Koskenvuo M; Kratzer W; Laitinen J; Lamina C; Leander K; Lee NR; Lichtner P; Lind L; Lindström J; Lo KS; Lobbens S; Lorbeer R; Lu Y; Mach F; Magnusson PKE; Mahajan A; McArdle WL; McLachlan S; Menni C; Merger S; Mihailov E; Milani L; Moayyeri A; Monda KL; Morken MA; Mulas A; Müller G; Müller-Nurasyid M; Musk AW; Nagaraja R; Nöthen MM; Nolte IM; Pilz S; Rayner NW; Renstrom F; Rettig R; Ried JS; Ripke S; Robertson NR; Rose LM; Sanna S; Scharnagl H; Scholtens S; Schumacher FR; Scott WR; Seufferlein T; Shi J; Smith AV; Smolonska J; Stanton AV; Steinthorsdottir V; Stirrups K; Stringham HM; Sundström J; Swertz MA; Swift AJ; Syvänen A-C; Tan S-T; Tayo BO; Thorand B; Thorleifsson G; Tyrer JP; Uh H-W; Vandenput L; Verhulst FC; Vermeulen SH; Verweij N; Vonk JM; Waite LL; Warren HR; Waterworth D; Weedon MN; Wilkens LR; Willenborg C; Wilsgaard T; Wojczynski MK; Wong A; Wright AF; Zhang Q; LifeLines Cohort Study; Brennan EP; Choi M; Dastani Z; Drong AW; Eriksson P; Franco-Cereceda A; Gådin JR; Gharavi AG; Goddard ME; Handsaker RE; Huang J; Karpe F; Kathiresan S; Keildson S; Kiryluk K; Kubo M; Lee J-Y; Liang L; Lifton RP; Ma B; McCarroll SA; McKnight AJ; Min JL; Moffatt MF; Montgomery GW; Murabito JM; Nicholson G; Nyholt DR; Okada Y; Perry JRB; Dorajoo R; Reinmaa E; Salem RM; Sandholm N; Scott RA; Stolk L; Takahashi A; Tanaka T; van 't Hooft FM; Vinkhuyzen AAE; Westra H-J; Zheng W; Zondervan KT; ADIPOGen Consortium; AGEN-BMI Working Group; CARDIOGRAMplusC4D Consortium; CKDGen Consortium; GLGC; ICBP; MAGIC Investigators; MuTHER Consortium; MIGen Consortium; PAGE Consortium; ReproGen Consortium; GENIE Consortium; International Endogene Consortium; Heath AC; Arveiler D; Bakker SJL; Beilby J; Bergman RN; Blangero J; Bovet P; Campbell H; Caulfield MJ; Cesana G; Chakravarti A; Chasman DI; Chines PS; Collins FS; Crawford DC; Cupples LA; Cusi D; Danesh J; de Faire U; den Ruijter HM; Dominiczak AF; Erbel R; Erdmann J; Eriksson JG; Farrall M; Felix SB; Ferrannini E; Ferrières J; Ford I; Forouhi NG; Forrester T; Franco OH; Gansevoort RT; Gejman PV; Gieger C; Gottesman O; Gudnason V; Gyllensten U; Hall AS; Harris TB; Hattersley AT; Hicks AA; Hindorff LA; Hingorani AD; Hofman A; Homuth G; Hovingh GK; Humphries SE; Hunt SC; Hyppönen E; Illig T; Jacobs KB; Jarvelin M-R; Jöckel K-H; Johansen B; Jousilahti P; Jukema JW; Jula AM; Kaprio J; Kastelein JJP; Keinanen-Kiukaanniemi SM; Kiemeney LA; Knekt P; Kooner JS; Kooperberg C; Kovacs P; Kraja AT; Kumari M; Kuusisto J; Lakka TA; Langenberg C; Marchand LL; Lehtimäki T; Lyssenko V; Männistö S; Marette A; Matise TC; McKenzie CA; McKnight B; Moll FL; Morris AD; Morris AP; Murray JC; Nelis M; Ohlsson C; Oldehinkel AJ; Ong KK; Madden PAF; Pasterkamp G; Peden JF; Peters A; Postma DS; Pramstaller PP; Price JF; Qi L; Raitakari OT; Rankinen T; Rao DC; Rice TK; Ridker PM; Rioux JD; Ritchie MD; Rudan I; Salomaa V; Samani NJ; Saramies J; Sarzynski MA; Schunkert H; Schwarz PEH; Sever P; Shuldiner AR; Sinisalo J; Stolk RP; Strauch K; Tönjes A; Trégouët D-A; Tremblay A; Tremoli E; Virtamo J; Vohl M-C; Völker U; Waeber G; Willemsen G; Witteman JC; Zillikens MC; Adair LS; Amouyel P; Asselbergs FW; Assimes TL; Bochud M; Boehm BO; Boerwinkle E; Bornstein SR; Bottinger EP; Bouchard C; Cauchi S; Chambers JC; Chanock SJ; Cooper RS; de Bakker PIW; Dedoussis G; Ferrucci L; Franks PW; Froguel P; Groop LC; Haiman CA; Hamsten A; Hui J; Hunter DJ; Hveem K; Kaplan RC; Kivimaki M; Kuh D; Laakso M; Liu Y; Martin NG; März W; Melbye M; Metspalu A; Moebus S; Munroe PB; Njølstad I; Oostra BA; Palmer CNA; Pedersen NL; Perola M; Pérusse L; Peters U; Power C; Quertermous T; Rauramaa R; Rivadeneira F; Saaristo TE; Saleheen D; Sattar N; Schadt EE; Schlessinger D; Slagboom PE; Snieder H; Spector TD; Thorsteinsdottir U; Stumvoll M; Tuomilehto J; Uitterlinden AG; Uusitupa M; van der Harst P; Walker M; Wallaschofski H; Wareham NJ; Watkins H; Weir DR; Wichmann H-E; Wilson JF; Zanen P; Borecki IB; Deloukas P; Fox CS; Heid IM; O'Connell JR; Strachan DP; Stefansson K; van Duijn CM; Abecasis GR; Franke L; Frayling TM; McCarthy MI; Visscher PM; Scherag A; Willer CJ; Boehnke M; Mohlke KL; Lindgren CM; Beckmann JS; Barroso I; North KE; Ingelsson E; Hirschhorn JN; Loos RJF; Speliotes EK
 • Article: NATURE. 2015;518(7538):187-U378
  Shungin D; Winkler TW; Croteau-Chonka DC; Ferreira T; Locke AE; Mägi R; Strawbridge RJ; Pers TH; Fischer K; Justice AE; Workalemahu T; Wu JMW; Buchkovich ML; Heard-Costa NL; Roman TS; Drong AW; Song C; Gustafsson S; Day FR; Esko T; Fall T; Kutalik Z; Luan J; Randall JC; Scherag A; Vedantam S; Wood AR; Chen J; Fehrmann R; Karjalainen J; Kahali B; Liu C-T; Schmidt EM; Absher D; Amin N; Anderson D; Beekman M; Bragg-Gresham JL; Buyske S; Demirkan A; Ehret GB; Feitosa MF; Goel A; Jackson AU; Johnson T; Kleber ME; Kristiansson K; Mangino M; Leach IM; Medina-Gomez C; Palmer CD; Pasko D; Pechlivanis S; Peters MJ; Prokopenko I; Stančáková A; Sung YJ; Tanaka T; Teumer A; Van Vliet-Ostaptchouk JV; Yengo L; Zhang W; Albrecht E; Ärnlöv J; Arscott GM; Bandinelli S; Barrett A; Bellis C; Bennett AJ; Berne C; Blüher M; Böhringer S; Bonnet F; Böttcher Y; Bruinenberg M; Carba DB; Caspersen IH; Clarke R; Daw EW; Deelen J; Deelman E; Delgado G; Doney AS; Eklund N; Erdos MR; Estrada K; Eury E; Friedrich N; Garcia ME; Giedraitis V; Gigante B; Go AS; Golay A; Grallert H; Grammer TB; Gräßler J; Grewal J; Groves CJ; Haller T; Hallmans G; Hartman CA; Hassinen M; Hayward C; Heikkilä K; Herzig K-H; Helmer Q; Hillege HL; Holmen O; Hunt SC; Isaacs A; Ittermann T; James AL; Johansson I; Juliusdottir T; Kalafati I-P; Kinnunen L; Koenig W; Kooner IK; Kratzer W; Lamina C; Leander K; Lee NR; Lichtner P; Lind L; Lindström J; Lobbens S; Lorentzon M; Mach F; Magnusson PK; Mahajan A; McArdle WL; Menni C; Merger S; Mihailov E; Milani L; Mills R; Moayyeri A; Monda KL; Mooijaart SP; Mühleisen TW; Mulas A; Müller G; Müller-Nurasyid M; Nagaraja R; Nalls MA; Narisu N; Glorioso N; Nolte IM; Olden M; Rayner NW; Renstrom F; Ried JS; Robertson NR; Rose LM; Sanna S; Scharnagl H; Scholtens S; Sennblad B; Seufferlein T; Sitlani CM; Smith AV; Stirrups K; Stringham HM; Sundström J; Swertz MA; Swift AJ; Syvänen A-C; Tayo BO; Thorand B; Thorleifsson G; Tomaschitz A; Troffa C; van Oort FV; Verweij N; Vonk JM; Waite LL; Wennauer R; Wilsgaard T; Wojczynski MK; Wong A; Zhang Q; Zhao JH; Brennan EP; Choi M; Eriksson P; Folkersen L; Franco-Cereceda A; Gharavi AG; Hedman ÅK; Hivert M-F; Huang J; Kanoni S; Karpe F; Keildson S; Kiryluk K; Liang L; Lifton RP; Ma B; McKnight AJ; McPherson R; Metspalu A; Min JL; Moffatt MF; Montgomery GW; Murabito JM; Nicholson G; Nyholt DR; Olsson C; Perry JR; Reinmaa E; Salem RM; Sandholm N; Schadt EE; Scott RA; Stolk L; Vallejo EE; Westra H-J; Zondervan KT; ADIPOGen Consortium; CARDIOGRAMplusC4D Consortium; CKDGen Consortium; GEFOS Consortium; GENIE Consortium; GLGC; ICBP; International Endogene Consortium; LifeLines Cohort Study; MAGIC Investigators; MuTHER Consortium; PAGE Consortium; ReproGen Consortium; Amouyel P; Arveiler D; Bakker SJ; Beilby J; Bergman RN; Blangero J; Brown MJ; Burnier M; Campbell H; Chakravarti A; Chines PS; Claudi-Boehm S; Collins FS; Crawford DC; Danesh J; de Faire U; de Geus EJ; Dörr M; Erbel R; Eriksson JG; Farrall M; Ferrannini E; Ferrières J; Forouhi NG; Forrester T; Franco OH; Gansevoort RT; Gieger C; Gudnason V; Haiman CA; Harris TB; Hattersley AT; Heliövaara M; Hicks AA; Hingorani AD; Hoffmann W; Hofman A; Homuth G; Humphries SE; Hyppönen E; Illig T; Jarvelin M-R; Johansen B; Jousilahti P; Jula AM; Kaprio J; Kee F; Keinanen-Kiukaanniemi SM; Kooner JS; Kooperberg C; Kovacs P; Kraja AT; Kumari M; Kuulasmaa K; Kuusisto J; Lakka TA; Langenberg C; Le Marchand L; Lehtimäki T; Lyssenko V; Männistö S; Marette A; Matise TC; McKenzie CA; McKnight B; Musk AW; Möhlenkamp S; Morris AD; Nelis M; Ohlsson C; Oldehinkel AJ; Ong KK; Palmer LJ; Penninx BW; Peters A; Pramstaller PP; Raitakari OT; Rankinen T; Rao DC; Rice TK; Ridker PM; Ritchie MD; Rudan I; Salomaa V; Samani NJ; Saramies J; Sarzynski MA; Schwarz PE; Shuldiner AR; Staessen JA; Steinthorsdottir V; Stolk RP; Strauch K; Tönjes A; Tremblay A; Tremoli E; Vohl M-C; Völker U; Vollenweider P; Wilson JF; Witteman JC; Adair LS; Bochud M; Boehm BO; Bornstein SR; Bouchard C; Cauchi S; Caulfield MJ; Chambers JC; Chasman DI; Cooper RS; Dedoussis G; Ferrucci L; Froguel P; Grabe H-J; Hamsten A; Hui J; Hveem K; Jöckel K-H; Kivimaki M; Kuh D; Laakso M; Liu Y; März W; Munroe PB; Njølstad I; Oostra BA; Palmer CN; Pedersen NL; Perola M; Pérusse L; Peters U; Power C; Quertermous T; Rauramaa R; Rivadeneira F; Saaristo TE; Saleheen D; Sinisalo J; Slagboom PE; Snieder H; Spector TD; Stefansson K; Stumvoll M; Tuomilehto J; Uitterlinden AG; Uusitupa M; van der Harst P; Veronesi G; Walker M; Wareham NJ; Watkins H; Wichmann H-E; Abecasis GR; Assimes TL; Berndt SI; Boehnke M; Borecki IB; Deloukas P; Franke L; Frayling TM; Groop LC; Hunter DJ; Kaplan RC; O'Connell JR; Qi L; Schlessinger D; Strachan DP; Thorsteinsdottir U; van Duijn CM; Willer CJ; Visscher PM; Yang J; Hirschhorn JN; Zillikens MC; McCarthy MI; Speliotes EK; North KE; Fox CS; Barroso I; Franks PW; Ingelsson E; Heid IM; Loos RJ; Cupples LA; Morris AP; Lindgren CM; Mohlke KL
 • Article: ANNALS OF MEDICINE. 2015;47(1):28-33
  Moreno Velásquez I; Ärnlöv J; Leander K; Lind L; Gigante B; Carlsson AC
 • Article: PLOS ONE. 2015;10(7):e0132601
  Quintana HK; Vikström M; Andersson T; Hallqvist J; Leander K
 • Article: PLOS ONE. 2015;10(5):e0127111
  Nyström PK; Carlsson AC; Leander K; de Faire U; Hellenius M-L; Gigante B
 • Article: PREVENTIVE MEDICINE. 2014;69:151-156
  Carlsson AC; Wändell P; Riserus U; Ärnlöv J; Borné Y; Engström G; Leander K; Gigante B; Hellénius M-L; de Faire U
 • Journal article: CIRCULATION. 2014;130(suppl_2)
  Marklund M; Laguzzi F; Vikström M; Alsharari Z; Sjögren P; Gigante B; Cederholm T; Leander K; Hellenius M-L; De Faire U; Risérus U
 • Journal article: ISEE CONFERENCE ABSTRACTS. 2014;2014(1)
  Korek* M; Bellander T; Bottai M; Lind T; Östensson C-G; Hilding A; Faire UD; Leander K; Fratiglioni L; Caracciolo B; Pedersen NL; Magnusson P; Pershagen G; Penell J
 • Article: ATHEROSCLEROSIS. 2014;236(2):394-399
  Gigante B; Leander K; Vikström M; Baldassarre D; Veglia F; Strawbridge RJ; McLeod O; Gertow K; Sennblad B; Shah S; Zabaneh D; Humphries SE; Kauhanen J; Rauramaa R; Smit AJ; Mannarino E; Giral P; Tremoli E; Hamsten A; Frostegård J; de Faire U; IMPROVE Study Group
 • Article: ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY. 2014;34(9):2068-2077
  Shang M-M; Talukdar HA; Hofmann JJ; Niaudet C; Asl HF; Jain RK; Rossignoli A; Cedergren C; Silveira A; Gigante B; Leander K; de Faire U; Hamsten A; Ruusalepp A; Melander O; Ivert T; Michoel T; Schadt EE; Betsholtz C; Skogsberg J; Björkegren JLM
 • Article: ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 2014;122(9):919-925
  Stafoggia M; Cesaroni G; Peters A; Andersen ZJ; Badaloni C; Beelen R; Caracciolo B; Cyrys J; de Faire U; de Hoogh K; Eriksen KT; Fratiglioni L; Galassi C; Gigante B; Havulinna AS; Hennig F; Hilding A; Hoek G; Hoffmann B; Houthuijs D; Korek M; Lanki T; Leander K; Magnusson PK; Meisinger C; Migliore E; Overvad K; Ostenson C-G; Pedersen NL; Pekkanen J; Penell J; Pershagen G; Pundt N; Pyko A; Raaschou-Nielsen O; Ranzi A; Ricceri F; Sacerdote C; Swart WJR; Turunen AW; Vineis P; Weimar C; Weinmayr G; Wolf K; Brunekreef B; Forastiere F
 • Journal article: EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY. 2014;48(3):344
  Forsberg J; Linné A; Leander K; Lindström D; Hultgren R
 • Article: NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES. 2014;24(8):891-899
  Carlsson AC; Riserus U; Ärnlöv J; Borné Y; Leander K; Gigante B; Hellénius M-L; Bottai M; de Faire U
 • Article: DIABETOLOGIA. 2014;57(6):1159-1172
  Strawbridge RJ; Deleskog A; McLeod O; Folkersen L; Kavousi M; Gertow K; Baldassarre D; Veglia F; Leander K; Gigante B; Kauhanen J; Rauramaa R; Smit AJ; Mannarino E; Giral P; Dehghan A; Hofman A; Franco OH; Humphries SE; Tremoli E; de Faire U; Gustafsson S; Östensson C-G; Eriksson P; Öhrvik J; Hamsten A
 • Article: ENVIRONMENT INTERNATIONAL. 2014;66:97-106
  Wang M; Beelen R; Stafoggia M; Raaschou-Nielsen O; Andersen ZJ; Hoffmann B; Fischer P; Houthuijs D; Nieuwenhuijsen M; Weinmayr G; Vineis P; Xun WW; Dimakopoulou K; Samoli E; Laatikainen T; Lanki T; Turunen AW; Oftedal B; Schwarze P; Aamodt G; Penell J; De Faire U; Korek M; Leander K; Pershagen G; Pedersen NL; Östenson C-G; Fratiglioni L; Eriksen KT; Sørensen M; Tjønneland A; Bueno-de-Mesquita B; Eeftens M; Bots ML; Meliefste K; Krämer U; Heinrich J; Sugiri D; Key T; de Hoogh K; Wolf K; Peters A; Cyrys J; Jaensch A; Concin H; Nagel G; Tsai M-Y; Phuleria H; Ineichen A; Künzli N; Probst-Hensch N; Schaffner E; Vilier A; Clavel-Chapelon F; Declerq C; Ricceri F; Sacerdote C; Marcon A; Galassi C; Migliore E; Ranzi A; Cesaroni G; Badaloni C; Forastiere F; Katsoulis M; Trichopoulou A; Keuken M; Jedynska A; Kooter IM; Kukkonen J; Sokhi RS; Brunekreef B; Katsouyanni K; Hoek G
 • Article: CIRCULATION-GENOMIC AND PRECISION MEDICINE. 2014;7(2):171-177
  Gustavsson J; Mehlig K; Leander K; Lissner L; Björck L; Rosengren A; Nyberg F
 • Article: BRITISH JOURNAL OF SURGERY. 2014;101(5):481-487
  Linne A; Leander K; Lindström D; Törnberg S; Hultgren R
 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. 2014;172(1):173-178
  Velásquez IM; Frumento P; Johansson K; Berglund A; de Faire U; Leander K; Gigante B
 • Article: NATURE GENETICS. 2014;46(3):234-244
  DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis (D; Asian Genetic Epidemiology Network Type 2 Diabetes; South Asian Type 2 Diabetes (SAT2D) Consortium; Mexican American Type 2 Diabetes (MAT2D) Consortiu; Type 2 Diabetes Genetic Exploration by Nex-generat; Mahajan A; Go MJ; Zhang W; Below JE; Gaulton KJ; Ferreira T; Horikoshi M; Johnson AD; Ng MCY; Prokopenko I; Saleheen D; Wang X; Zeggini E; Abecasis GR; Adair LS; Almgren P; Atalay M; Aung T; Baldassarre D; Balkau B; Bao Y; Barnett AH; Barroso I; Basit A; Been LF; Beilby J; Bell GI; Benediktsson R; Bergman RN; Boehm BO; Boerwinkle E; Bonnycastle LL; Burtt N; Cai Q; Campbell H; Carey J; Cauchi S; Caulfield M; Chan JCN; Chang L-C; Chang T-J; Chang Y-C; Charpentier G; Chen C-H; Chen H; Chen Y-T; Chia K-S; Chidambaram M; Chines PS; Cho NH; Cho YM; Chuang L-M; Collins FS; Cornelis MC; Couper DJ; Crenshaw AT; van Dam RM; Danesh J; Das D; de Faire U; Dedoussis G; Deloukas P; Dimas AS; Dina C; Doney AS; Donnelly PJ; Dorkhan M; van Duijn C; Dupuis J; Edkins S; Elliott P; Emilsson V; Erbel R; Eriksson JG; Escobedo J; Esko T; Eury E; Florez JC; Fontanillas P; Forouhi NG; Forsen T; Fox C; Fraser RM; Frayling TM; Froguel P; Frossard P; Gao Y; Gertow K; Gieger C; Gigante B; Grallert H; Grant GB; Grrop LC; Groves CJ; Grundberg E; Guiducci C; Hamsten A; Han B-G; Hara K; Hassanali N; Hattersley AT; Hayward C; Hedman AK; Herder C; Hofman A; Holmen OL; Hovingh K; Hreidarsson AB; Hu C; Hu FB; Hui J; Humphries SE; Hunt SE; Hunter DJ; Hveem K; Hydrie ZI; Ikegami H; Illig T; Ingelsson E; Islam M; Isomaa B; Jackson AU; Jafar T; James A; Jia W; Jöckel K-H; Jonsson A; Jowett JBM; Kadowaki T; Kang HM; Kanoni S; Kao WHL; Kathiresan S; Kato N; Katulanda P; Keinanen-Kiukaanniemi KM; Kelly AM; Khan H; Khaw K-T; Khor C-C; Kim H-L; Kim S; Kim YJ; Kinnunen L; Klopp N; Kong A; Korpi-Hyövälti E; Kowlessur S; Kraft P; Kravic J; Kristensen MM; Krithika S; Kumar A; Kumate J; Kuusisto J; Kwak SH; Laakso M; Lagou V; Lakka TA; Langenberg C; Langford C; Lawrence R; Leander K; Lee J-M; Lee NR; Li M; Li X; Li Y; Liang J; Liju S; Lim W-Y; Lind L; Lindgren CM; Lindholm E; Liu C-T; Liu JJ; Lobbens S; Long J; Loos RJF; Lu W; Luan J; Lyssenko V; Ma RCW; Maeda S; Mägi R; Männisto S; Matthews DR; Meigs JB; Melander O; Metspalu A; Meyer J; Mirza G; Mihailov E; Moebus S; Mohan V; Mohlke KL; Morris AD; Mühleisen TW; Müller-Nurasyid M; Musk B; Nakamura J; Nakashima E; Navarro P; Ng P-K; Nica AC; Nilsson PM; Njølstad I; Nöthen MM; Ohnaka K; Ong TH; Owen KR; Palmer CNA; Pankow JS; Park KS; Parkin M; Pechlivanis S; Pedersen NL; Peltonen L; Perry JRB; Peters A; Pinidiyapathirage JM; Platou CG; Potter S; Price JF; Qi L; Radha V; Rallidis L; Rasheed A; Rathman W; Rauramaa R; Raychaudhuri S; Rayner NW; Rees SD; Rehnberg E; Ripatti S; Robertson N; Roden M; Rossin EJ; Rudan I; Rybin D; Saaristo TE; Salomaa V; Saltevo J; Samuel M; Sanghera DK; Saramies J; Scott J; Scott LJ; Scott RA; Segrè AV; Sehmi J; Sennblad B; Shah N; Shah S; Shera AS; Shu XO; Shuldiner AR; Sigurđsson G; Sijbrands E; Silveira A; Sim X; Sivapalaratnam S; Small KS; So WY; Stančáková A; Stefansson K; Steinbach G; Steinthorsdottir V; Stirrups K; Strawbridge RJ; Stringham HM; Sun Q; Suo C; Syvänen A-C; Takayanagi R; Takeuchi F; Tay WT; Teslovich TM; Thorand B; Thorleifsson G; Thorsteinsdottir U; Tikkanen E; Trakalo J; Tremoli E; Trip MD; Tsai FJ; Tuomi T; Tuomilehto J; Uitterlinden AG; Valladares-Salgado A; Vedantam S; Veglia F; Voight BF; Wang C; Wareham NJ; Wennauer R; Wickremasinghe AR; Wilsgaard T; Wilson JF; Wiltshire S; Winckler W; Wong TY; Wood AR; Wu J-Y; Wu Y; Yamamoto K; Yamauchi T; Yang M; Yengo L; Yokota M; Young R; Zabaneh D; Zhang F; Zhang R; Zheng W; Zimmet PZ; Altshuler D; Bowden DW; Cho YS; Cox NJ; Cruz M; Hanis CL; Kooner J; Lee J-Y; Seielstad M; Teo YY; Boehnke M; Parra EJ; Chambers JC; Tai ES; McCarthy MI; Morris AP
 • Article: BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL. 2014;348:f7412
  Cesaroni G; Forastiere F; Stafoggia M; Andersen ZJ; Badaloni C; Beelen R; Caracciolo B; de Faire U; Erbel R; Eriksen KT; Fratiglioni L; Galassi C; Hampel R; Heier M; Hennig F; Hilding A; Hoffmann B; Houthuijs D; Jöckel K-H; Korek M; Lanki T; Leander K; Magnusson PKE; Migliore E; Ostenson C-G; Overvad K; Pedersen NL; J JP; Penell J; Pershagen G; Pyko A; Raaschou-Nielsen O; Ranzi A; Ricceri F; Sacerdote C; Salomaa V; Swart W; Turunen AW; Vineis P; Weinmayr G; Wolf K; de Hoogh K; Hoek G; Brunekreef B; Peters A
 • Article: BMC PUBLIC HEALTH. 2014;14:17
  Carlsson AC; Starrin B; Gigante B; Leander K; Hellenius M-L; de Faire U
 • Article: ATHEROSCLEROSIS. 2014;232(1):242-248
  McLeod O; Silveira A; Fredrikson GN; Gertow K; Baldassarre D; Veglia F; Sennblad B; Strawbridge RJ; Larsson M; Leander K; Gigante B; Kauhanen J; Rauramaa R; Smit AJ; Mannarino E; Giral P; Humphries SE; Tremoli E; de Faire U; Ohrvik J; Nilsson J; Hamsten A
 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY. 2013;37(12):1579-1585
  Carlsson AC; Risérus U; Engström G; Ärnlöv J; Melander O; Leander K; Gigante B; Hellénius M-L; de Faire U
 • Article: HEART. 2013;99(23):1761-1765
  Mehlig K; Leander K; de Faire U; Nyberg F; Berg C; Rosengren A; Björck L; Zetterberg H; Blennow K; Tognon G; Torén K; Strandhagen E; Lissner L; Thelle D
 • Article: STATISTICS IN MEDICINE. 2013;32(27):4726-4747
  Burgess S; CRP CHD Genetics Collaboration
 • Article: ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY. 2013;33(11):2633-2638
  Deleskog A; Piksasova O; Silveira A; Gertow K; Baldassarre D; Veglia F; Sennblad B; Strawbridge RJ; Larsson M; Leander K; Gigante B; Kauhanen J; Rauramaa R; Smit AJ; Mannarino E; Giral P; Gustafsson S; Östenson C-G; Humphries SE; Tremoli E; de Faire U; Öhrvik J; Hamsten A
 • Article: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY. 2013;168(2):946-952
  Carlsson AC; Wändell PE; Gigante B; Leander K; Hellenius M-L; de Faire U
 • Article: BMJ OPEN. 2013;3(9):e003058
  Panasevich S; Leander K; Ljungman P; Bellander T; de Faire U; Pershagen G; Nyberg F
 • Journal article: EUROPEAN HEART JOURNAL. 2013;34(suppl_1):p1564
  Velasquez IM; Frumento P; Berglund A; Johansson K; De Faire U; Leander K; Gigante B
 • Article: BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS. 2013;13:1
  Su J; Hua X; Vikström M; Leander K; Gigante B; Hellenius M-L; de Faire U; Frostegård J
 • Article: PLOS ONE. 2013;8(4):e61763
  Wikner C; Gigante B; Hellénius M-L; de Faire U; Leander K
 • Journal article: NATURE GENETICS. 2013;45(1):25-U52
  Deloukas P; Kanoni S; Willenborg C; Farrall M; Assimes TL; Thompson JR; Ingelsson E; Saleheen D; Erdmann J; Goldstein BA; Stirrups K; Koenig IR; Cazier J-B; Johansson A; Hall AS; Lee J-Y; Willer CJ; Chambers JC; Esko T; Folkersen L; Goel A; Grundberg E; Havulinna AS; Ho WK; Hopewell JC; Eriksson N; Kleber ME; Kristiansson K; Lundmark P; Lyytikainen L-P; Rafelt S; Shungin D; Strawbridge RJ; Thorleifsson G; Tikkanen E; Van Zuydam N; Voight BF; Waite LL; Zhang W; Ziegler A; Absher D; Altshuler D; Balmforth AJ; Barroso I; Braund PS; Burgdorf C; Claudi-Boehm S; Cox D; Dimitriou M; Do R; Doney ASF; El Mokhtari N; Eriksson P; Fischer K; Fontanillas P; Franco-Cereceda A; Gigante B; Groop L; Gustafsson S; Hager J; Hallmans G; Han B-G; Hunt SE; Kang HM; Illig T; Kessler T; Knowles JW; Kolovou G; Kuusisto J; Langenberg C; Langford C; Leander K; Lokki M-L; Lundmark A; McCarthy MI; Meisinger C; Melander O; Mihailov E; Maouche S; Morris AD; Mueller-Nurasyid M; Nikus K; Peden JF; Rayner NW; Rasheed A; Rosinger S; Rubin D; Rumpf MP; Schaefer A; Sivananthan M; Song C; Stewart AFR; Tan S-T; Thorgeirsson G; van der Schoot CE; Wagner PJ; Wells GA; Wild PS; Yang T-P; Amouyel P; Arveiler D; Basart H; Boehnke M; Boerwinkle E; Brambilla P; Cambien F; Cupples AL; de Faire U; Dehghan A; Diemert P; Epstein SE; Evans A; Ferrario MM; Ferrieres J; Gauguier D; Go AS; Goodall AH; Gudnason V; Hazen SL; Holm H; Iribarren C; Jang Y; Kahonen M; Kee F; Kim H-S; Klopp N; Koenig W; Kratzer W; Kuulasmaa K; Laakso M; Laaksonen R; Lee J-Y; Lind L; Ouwehand WH; Parish S; Park JE; Pedersen NL; Peters A; Quertermous T; Rader DJ; Salomaa V; Schadt E; Shah SH; Sinisalo J; Stark K; Stefansson K; Tregouet D-A; Virtamo J; Wallentin L; Wareham N; Zimmermann ME; Nieminen MS; Hengstenberg C; Sandhu MS; Pastinen T; Syvanen A-C; Hovingh GK; Dedoussis G; Franks PW; Lehtimaki T; Metspalu A; Zalloua PA; Siegbahn A; Schreiber S; Ripatti S; Blankenberg SS; Perola M; Clarke R; Boehm BO; O'Donnell C; Reilly MP; Maerz W; Collins R; Kathiresan S; Hamsten A; Kooner JS; Thorsteinsdottir U; Danesh J; Palmer CNA; Roberts R; Watkins H; Schunkert H; Samani NJ
 • Article: NATURE GENETICS. 2013;45(1):25-33
  CARDIoGRAMplusC4D Consortium; Deloukas P; Kanoni S; Willenborg C; Farrall M; Assimes TL; Thompson JR; Ingelsson E; Saleheen D; Erdmann J; Goldstein BA; Stirrups K; König IR; Cazier J-B; Johansson A; Hall AS; Lee J-Y; Willer CJ; Chambers JC; Esko T; Folkersen L; Goel A; Grundberg E; Havulinna AS; Ho WK; Hopewell JC; Eriksson N; Kleber ME; Kristiansson K; Lundmark P; Lyytikäinen L-P; Rafelt S; Shungin D; Strawbridge RJ; Thorleifsson G; Tikkanen E; Van Zuydam N; Voight BF; Waite LL; Zhang W; Ziegler A; Absher D; Altshuler D; Balmforth AJ; Barroso I; Braund PS; Burgdorf C; Claudi-Boehm S; Cox D; Dimitriou M; Do R; DIAGRAM Consortium; CARDIOGENICS Consortium; Doney ASF; El Mokhtari N; Eriksson P; Fischer K; Fontanillas P; Franco-Cereceda A; Gigante B; Groop L; Gustafsson S; Hager J; Hallmans G; Han B-G; Hunt SE; Kang HM; Illig T; Kessler T; Knowles JW; Kolovou G; Kuusisto J; Langenberg C; Langford C; Leander K; Lokki M-L; Lundmark A; McCarthy MI; Meisinger C; Melander O; Mihailov E; Maouche S; Morris AD; Müller-Nurasyid M; MuTHER Consortium; Nikus K; Peden JF; Rayner NW; Rasheed A; Rosinger S; Rubin D; Rumpf MP; Schäfer A; Sivananthan M; Song C; Stewart AFR; Tan S-T; Thorgeirsson G; van der Schoot CE; Wagner PJ; Wellcome Trust Case Control Consortium; Wells GA; Wild PS; Yang T-P; Amouyel P; Arveiler D; Basart H; Boehnke M; Boerwinkle E; Brambilla P; Cambien F; Cupples AL; de Faire U; Dehghan A; Diemert P; Epstein SE; Evans A; Ferrario MM; Ferrières J; Gauguier D; Go AS; Goodall AH; Gudnason V; Hazen SL; Holm H; Iribarren C; Jang Y; Kähönen M; Kee F; Kim H-S; Klopp N; Koenig W; Kratzer W; Kuulasmaa K; Laakso M; Laaksonen R; Lee J-Y; Lind L; Ouwehand WH; Parish S; Park JE; Pedersen NL; Peters A; Quertermous T; Rader DJ; Salomaa V; Schadt E; Shah SH; Sinisalo J; Stark K; Stefansson K; Trégouët D-A; Virtamo J; Wallentin L; Wareham N; Zimmermann ME; Nieminen MS; Hengstenberg C; Sandhu MS; Pastinen T; Syvänen A-C; Hovingh GK; Dedoussis G; Franks PW; Lehtimäki T; Metspalu A; Zalloua PA; Siegbahn A; Schreiber S; Ripatti S; Blankenberg SS; Perola M; Clarke R; Boehm BO; O'Donnell C; Reilly MP; März W; Collins R; Kathiresan S; Hamsten A; Kooner JS; Thorsteinsdottir U; Danesh J; Palmer CNA; Roberts R; Watkins H; Schunkert H; Samani NJ
 • Article: CIRCULATION-GENOMIC AND PRECISION MEDICINE. 2012;5(6):656-665
  Gertow K; Sennblad B; Strawbridge RJ; Ohrvik J; Zabaneh D; Shah S; Veglia F; Fava C; Kavousi M; McLachlan S; Kivimäki M; Bolton JL; Folkersen L; Gigante B; Leander K; Vikström M; Larsson M; Silveira A; Deanfield J; Voight BF; Fontanillas P; Sabater-Lleal M; Colombo GI; Kumari M; Langenberg C; Wareham NJ; Uitterlinden AG; Gabrielsen A; Hedin U; Franco-Cereceda A; Nyyssönen K; Rauramaa R; Tuomainen T-P; Savonen K; Smit AJ; Giral P; Mannarino E; Robertson CM; Talmud PJ; Hedblad B; Hofman A; Erdmann J; Reilly MP; O'Donnell CJ; Farrall M; Clarke R; Franzosi MG; Seedorf U; Syvänen A-C; Hansson GK; Eriksson P; Samani NJ; Watkins H; Price JF; Hingorani AD; Melander O; Witteman JCM; Baldassarre D; Tremoli E; de Faire U; Humphries SE; Hamsten A
 • Article: BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS. 2012;12:90
  Gigante B; Leander K; Vikström M; Ye S; de Faire U
 • Article: NATURE GENETICS. 2012;44(9):981-990
  Morris AP; Voight BF; Teslovich TM; Ferreira T; Segrè AV; Steinthorsdottir V; Strawbridge RJ; Khan H; Grallert H; Mahajan A; Prokopenko I; Kang HM; Dina C; Esko T; Fraser RM; Kanoni S; Kumar A; Lagou V; Langenberg C; Luan J; Lindgren CM; Müller-Nurasyid M; Pechlivanis S; Rayner NW; Scott LJ; Wiltshire S; Yengo L; Kinnunen L; Rossin EJ; Raychaudhuri S; Johnson AD; Dimas AS; Loos RJF; Vedantam S; Chen H; Florez JC; Fox C; Liu C-T; Rybin D; Couper DJ; Kao WHL; Li M; Cornelis MC; Kraft P; Sun Q; van Dam RM; Stringham HM; Chines PS; Fischer K; Fontanillas P; Holmen OL; Hunt SE; Jackson AU; Kong A; Lawrence R; Meyer J; Perry JRB; Platou CGP; Potter S; Rehnberg E; Robertson N; Sivapalaratnam S; Stančáková A; Stirrups K; Thorleifsson G; Tikkanen E; Wood AR; Almgren P; Atalay M; Benediktsson R; Bonnycastle LL; Burtt N; Carey J; Charpentier G; Crenshaw AT; Doney ASF; Dorkhan M; Edkins S; Emilsson V; Eury E; Forsen T; Gertow K; Gigante B; Grant GB; Groves CJ; Guiducci C; Herder C; Hreidarsson AB; Hui J; James A; Jonsson A; Rathmann W; Klopp N; Kravic J; Krjutškov K; Langford C; Leander K; Lindholm E; Lobbens S; Männistö S; Mirza G; Mühleisen TW; Musk B; Parkin M; Rallidis L; Saramies J; Sennblad B; Shah S; Sigurðsson G; Silveira A; Steinbach G; Thorand B; Trakalo J; Veglia F; Wennauer R; Winckler W; Zabaneh D; Campbell H; van Duijn C; Uitterlinden AG; Hofman A; Sijbrands E; Abecasis GR; Owen KR; Zeggini E; Trip MD; Forouhi NG; Syvänen A-C; Eriksson JG; Peltonen L; Nöthen MM; Balkau B; Palmer CNA; Lyssenko V; Tuomi T; Isomaa B; Hunter DJ; Qi L; Wellcome Trust Case Control Consortium; Meta-Analyses of Glucose and Insulin-related trait; Genetic Investigation of ANthropometric Traits (GI; Asian Genetic Epidemiology Network–Type 2 Diabetes; South Asian Type 2 Diabetes (SAT2D) Consortium; Shuldiner AR; Roden M; Barroso I; Wilsgaard T; Beilby J; Hovingh K; Price JF; Wilson JF; Rauramaa R; Lakka TA; Lind L; Dedoussis G; Njølstad I; Pedersen NL; Khaw K-T; Wareham NJ; Keinanen-Kiukaanniemi SM; Saaristo TE; Korpi-Hyövälti E; Saltevo J; Laakso M; Kuusisto J; Metspalu A; Collins FS; Mohlke KL; Bergman RN; Tuomilehto J; Boehm BO; Gieger C; Hveem K; Cauchi S; Froguel P; Baldassarre D; Tremoli E; Humphries SE; Saleheen D; Danesh J; Ingelsson E; Ripatti S; Salomaa V; Erbel R; Jöckel K-H; Moebus S; Peters A; Illig T; de Faire U; Hamsten A; Morris AD; Donnelly PJ; Frayling TM; Hattersley AT; Boerwinkle E; Melander O; Kathiresan S; Nilsson PM; Deloukas P; Thorsteinsdottir U; Groop LC; Stefansson K; Hu F; Pankow JS; Dupuis J; Meigs JB; Altshuler D; Boehnke M; McCarthy MI; DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis (D
 • Article: HEART. 2012;98(16):1242-1245
  Gigante B; Leander K; Vikstrom M; Frumento P; Carlsson AC; Bottai M; de Faire U
 • Article: THROMBOSIS RESEARCH. 2012;130(2):221-225
  Silveira A; Scanavini D; Boquist S; Ericsson C-G; Hellénius M-L; Leander K; de Faire U; Ohrvik J; Woodhams B; Morrissey JH; Hamsten A
 • Article: THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. 2012;107(6):1092-1099
  Leander K; Blombäck M; Wallén H; He S
 • Article: NATURE GENETICS. 2012;44(6):659-U81
  Manning AK; Hivert M-F; Scott RA; Grimsby JL; Bouatia-Naji N; Chen H; Rybin D; Liu C-T; Bielak LF; Prokopenko I; Amin N; Barnes D; Cadby G; Hottenga J-J; Ingelsson E; Jackson AU; Johnson T; Kanoni S; Ladenvall C; Lagou V; Lahti J; Lecoeur C; Liu Y; Martinez-Larrad MT; Montasser ME; Navarro P; Perry JRB; Rasmussen-Torvik LJ; Salo P; Sattar N; Shungin D; Strawbridge RJ; Tanaka T; van Duijn CM; An P; de Andrade M; Andrews JS; Aspelund T; Atalay M; Aulchenko Y; Balkau B; Bandinelli S; Beckmann JS; Beilby JP; Bellis C; Bergman RN; Blangero J; Boban M; Boehnke M; Boerwinkle E; Bonnycastle LL; Boomsma DI; Borecki IB; Böttcher Y; Bouchard C; Brunner E; Budimir D; Campbell H; Carlson O; Chines PS; Clarke R; Collins FS; Corbatón-Anchuelo A; Couper D; de Faire U; Dedoussis GV; Deloukas P; Dimitriou M; Egan JM; Eiriksdottir G; Erdos MR; Eriksson JG; Eury E; Ferrucci L; Ford I; Forouhi NG; Fox CS; Franzosi MG; Franks PW; Frayling TM; Froguel P; Galan P; de Geus E; Gigante B; Glazer NL; Goel A; Groop L; Gudnason V; Hallmans G; Hamsten A; Hansson O; Harris TB; Hayward C; Heath S; Hercberg S; Hicks AA; Hingorani A; Hofman A; Hui J; Hung J; Jarvelin M-R; Jhun MA; Johnson PCD; Jukema JW; Jula A; Kao WH; Kaprio J; Kardia SLR; Keinanen-Kiukaanniemi S; Kivimaki M; Kolcic I; Kovacs P; Kumari M; Kuusisto J; Kyvik KO; Laakso M; Lakka T; Lannfelt L; Lathrop GM; Launer LJ; Leander K; Li G; Lind L; Lindstrom J; Lobbens S; Loos RJF; Luan J; Lyssenko V; Mägi R; Magnusson PKE; Marmot M; Meneton P; Mohlke KL; Mooser V; Morken MA; Miljkovic I; Narisu N; O'Connell J; Ong KK; Oostra BA; Palmer LJ; Palotie A; Pankow JS; Peden JF; Pedersen NL; Pehlic M; Peltonen L; Penninx B; Pericic M; Perola M; Perusse L; Peyser PA; Polasek O; Pramstaller PP; Province MA; Räikkönen K; Rauramaa R; Rehnberg E; Rice K; Rotter JI; Rudan I; Ruokonen A; Saaristo T; Sabater-Lleal M; Salomaa V; Savage DB; Saxena R; Schwarz P; Seedorf U; Sennblad B; Serrano-Rios M; Shuldiner AR; Sijbrands EJG; Siscovick DS; Smit JH; Small KS; Smith NL; Smith AV; Stančáková A; Stirrups K; Stumvoll M; Sun YV; Swift AJ; Tönjes A; Tuomilehto J; Trompet S; Uitterlinden AG; Uusitupa M; Vikström M; Vitart V; Vohl M-C; Voight BF; Vollenweider P; Waeber G; Waterworth DM; Watkins H; Wheeler E; Widen E; Wild SH; Willems SM; Willemsen G; Wilson JF; Witteman JCM; Wright AF; Yaghootkar H; Zelenika D; Zemunik T; Zgaga L; DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis (D; Multiple Tissue Human Expression Resource (MUTHER); Wareham NJ; McCarthy MI; Barroso I; Watanabe RM; Florez JC; Dupuis J; Meigs JB; Langenberg C
 • Article: CLINICA CHIMICA ACTA. 2012;413(7-8):727-732
  Leander K; Gigante B; Silveira A; Vikström M; Hamsten A; Högberg J
 • Article: EUROPEAN HEART JOURNAL. 2012;33(3):393-407
  Angelakopoulou A; Shah T; Sofat R; Shah S; Berry DJ; Cooper J; Palmen J; Tzoulaki I; Wong A; Jefferis BJ; Maniatis N; Drenos F; Gigante B; Hardy R; Laxton RC; Leander K; Motterle A; Simpson IA; Smeeth L; Thomson A; Verzilli C; Kuh D; Ireland H; Deanfield J; Caulfield M; Wallace C; Samani N; Munroe PB; Lathrop M; Fowkes FGR; Marmot M; Whincup PH; Whittaker JC; de Faire U; Kivimaki M; Kumari M; Hypponen E; Power C; Humphries SE; Talmud PJ; Price J; Morris RW; Ye S; Casas JP; Hingorani AD
 • Article: ATHEROSCLEROSIS. 2012;220(2):486-492
  Gustavsson J; Mehlig K; Leander K; Strandhagen E; Björck L; Thelle DS; Lissner L; Blennow K; Zetterberg H; Nyberg F
 • Article: DIABETES. 2011;60(10):2624-2634
  Strawbridge RJ; Dupuis J; Prokopenko I; Barker A; Ahlqvist E; Rybin D; Petrie JR; Travers ME; Bouatia-Naji N; Dimas AS; Nica A; Wheeler E; Chen H; Voight BF; Taneera J; Kanoni S; Peden JF; Turrini F; Gustafsson S; Zabena C; Almgren P; Barker DJP; Barnes D; Dennison EM; Eriksson JG; Eriksson P; Eury E; Folkersen L; Fox CS; Frayling TM; Goel A; Gu HF; Horikoshi M; Isomaa B; Jackson AU; Jameson KA; Kajantie E; Kerr-Conte J; Kuulasmaa T; Kuusisto J; Loos RJF; Luan J; Makrilakis K; Manning AK; Martínez-Larrad MT; Narisu N; Nastase Mannila M; Ohrvik J; Osmond C; Pascoe L; Payne F; Sayer AA; Sennblad B; Silveira A; Stancáková A; Stirrups K; Swift AJ; Syvänen A-C; Tuomi T; van 't Hooft FM; Walker M; Weedon MN; Xie W; Zethelius B; DIAGRAM Consortium; GIANT Consortium; MuTHER Consortium; CARDIoGRAM Consortium; C4D Consortium; Ongen H; Mälarstig A; Hopewell JC; Saleheen D; Chambers J; Parish S; Danesh J; Kooner J; Ostenson C-G; Lind L; Cooper CC; Serrano-Ríos M; Ferrannini E; Forsen TJ; Clarke R; Franzosi MG; Seedorf U; Watkins H; Froguel P; Johnson P; Deloukas P; Collins FS; Laakso M; Dermitzakis ET; Boehnke M; McCarthy MI; Wareham NJ; Groop L; Pattou F; Gloyn AL; Dedoussis GV; Lyssenko V; Meigs JB; Barroso I; Watanabe RM; Ingelsson E; Langenberg C; Hamsten A; Florez JC
 • Article: PLOS GENETICS. 2011;7(9):e1002260
  IBC 50K CAD Consortium
 • Article: JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. 2011;270(3):229-236
  Mälarstig A; Silveira A; Wågsäter D; Öhrvik J; Bäcklund A; Samnegård A; Khademi M; Hellenius M-L; Leander K; Olsson T; Uhlén M; de Faire U; Eriksson P; Hamsten A
 • Article: NATURE GENETICS. 2011;43(4):333-338
  Schunkert H; König IR; Kathiresan S; Reilly MP; Assimes TL; Holm H; Preuss M; Stewart AFR; Barbalic M; Gieger C; Absher D; Aherrahrou Z; Allayee H; Altshuler D; Anand SS; Andersen K; Anderson JL; Ardissino D; Ball SG; Balmforth AJ; Barnes TA; Becker DM; Becker LC; Berger K; Bis JC; Boekholdt SM; Boerwinkle E; Braund PS; Brown MJ; Burnett MS; Buysschaert I; Cardiogenics; Carlquist JF; Chen L; Cichon S; Codd V; Davies RW; Dedoussis G; Dehghan A; Demissie S; Devaney JM; Diemert P; Do R; Doering A; Eifert S; Mokhtari NEE; Ellis SG; Elosua R; Engert JC; Epstein SE; de Faire U; Fischer M; Folsom AR; Freyer J; Gigante B; Girelli D; Gretarsdottir S; Gudnason V; Gulcher JR; Halperin E; Hammond N; Hazen SL; Hofman A; Horne BD; Illig T; Iribarren C; Jones GT; Jukema JW; Kaiser MA; Kaplan LM; Kastelein JJP; Khaw K-T; Knowles JW; Kolovou G; Kong A; Laaksonen R; Lambrechts D; Leander K; Lettre G; Li M; Lieb W; Loley C; Lotery AJ; Mannucci PM; Maouche S; Martinelli N; McKeown PP; Meisinger C; Meitinger T; Melander O; Merlini PA; Mooser V; Morgan T; Mühleisen TW; Muhlestein JB; Münzel T; Musunuru K; Nahrstaedt J; Nelson CP; Nöthen MM; Olivieri O; Patel RS; Patterson CC; Peters A; Peyvandi F; Qu L; Quyyumi AA; Rader DJ; Rallidis LS; Rice C; Rosendaal FR; Rubin D; Salomaa V; Sampietro ML; Sandhu MS; Schadt E; Schäfer A; Schillert A; Schreiber S; Schrezenmeir J; Schwartz SM; Siscovick DS; Sivananthan M; Sivapalaratnam S; Smith A; Smith TB; Snoep JD; Soranzo N; Spertus JA; Stark K; Stirrups K; Stoll M; Tang WHW; Tennstedt S; Thorgeirsson G; Thorleifsson G; Tomaszewski M; Uitterlinden AG; van Rij AM; Voight BF; Wareham NJ; Wells GA; Wichmann H-E; Wild PS; Willenborg C; Witteman JCM; Wright BJ; Ye S; Zeller T; Ziegler A; Cambien F; Goodall AH; Cupples LA; Quertermous T; März W; Hengstenberg C; Blankenberg S; Ouwehand WH; Hall AS; Deloukas P; Thompson JR; Stefansson K; Roberts R; Thorsteinsdottir U; O'Donnell CJ; McPherson R; Erdmann J; CARDIoGRAM Consortium; Samani NJ
 • Article: NATURE GENETICS. 2011;43(4):339-U89
  Coronary Artery Disease (C4D) Genetics Consortium
 • Article: BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL. 2011;342:d548
  C Reactive Protein Coronary Heart Disease Genetics; Wensley F; Gao P; Burgess S; Kaptoge S; Di Angelantonio E; Shah T; Engert JC; Clarke R; Davey-Smith G; Nordestgaard BG; Saleheen D; Samani NJ; Sandhu M; Anand S; Pepys MB; Smeeth L; Whittaker J; Casas JP; Thompson SG; Hingorani AD; Danesh J
 • Article: METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL. 2010;59(12):1736-1741
  Olsson B; Gigante B; Mehlig K; Bergsten A; Leander K; de Faire U; Lissner L; Thelle DS; Carlsson LMS
 • Article: CIRCULATION. 2010;122(5):470-U66
  Vergeer M; Boekholdt SM; Sandhu MS; Ricketts SL; Wareham NJ; Brown MJ; de Faire U; Leander K; Gigante B; Kavousi M; Hofman A; Uitterlinden AG; van Duijn CM; Witteman JCM; Jukema JW; Schadt EE; van der Schoot E; Kastelein JJP; Khaw K-T; Dullaart RPF; van Tol A; Trip MD; Dallinga-Thie GM
 • Article: PLOS ONE. 2010;5(6):e11300
  Gigante B; Bennet AM; Leander K; Vikström M; de Faire U
 • Article: NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. 2009;361(26):2518-2528
  Clarke R; Peden JF; Hopewell JC; Kyriakou T; Goel A; Heath SC; Parish S; Barlera S; Franzosi MG; Rust S; Bennett D; Silveira A; Malarstig A; Green FR; Lathrop M; Gigante B; Leander K; de Faire U; Seedorf U; Hamsten A; Collins R; Watkins H; Farrall M; PROCARDIS Consortium
 • Article: PLOS GENETICS. 2009;5(12):e1000754
  Hägg S; Skogsberg J; Lundström J; Noori P; Nilsson R; Zhong H; Maleki S; Shang M-M; Brinne B; Bradshaw M; Bajic VB; Samnegård A; Silveira A; Kaplan LM; Gigante B; Leander K; de Faire U; Rosfors S; Lockowandt U; Liska J; Konrad P; Takolander R; Franco-Cereceda A; Schadt EE; Ivert T; Hamsten A; Tegnér J; Björkegren J
 • Article: OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE. 2009;66(11):747-753
  Panasevich S; Leander K; Rosenlund M; Ljungman P; Bellander T; de Faire U; Pershagen G; Nyberg F
 • Article: DIABETES CARE. 2008;31(5):887-892
  Malmstedt J; Leander K; Wahlberg E; Karlström L; Alfredsson L; Swedenborg J
 • Article: JOURNAL OF CARDIOVASCULAR RISK. 2007;14(4):532-537
  Leander K; Wiman B; Hallqvist J; Andersson T; Ahlbom A; de Faire U
 • Article: JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. 2007;261(2):138-147
  Mannila MN; Eriksson P; Leander K; Wiman B; de Faire U; Hamsten A; Silveira A
 • Article: THROMBOSIS RESEARCH. 2005;116(3):223-232
  Nordenhem A; Leander K; Hallqvist J; de Faire U; Sten-Linder M; Wiman B
 • Article: THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. 2003;89(6):1064-1071
  Leander K; Wiman B; Hallqvist J; Sten-Linder M; de Faire U; Stockholm Heart Epidemiology Program
 • Journal article: ATHEROSCLEROSIS. 2000;151(1):125
  Leander K; Hallqvist J; Wiman B; de Faire U
 • Visa fler

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2005
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 1999
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI