Immunreaktioner mot humana virus infektioner och cancer – Hans-Gustaf Ljunggren grupp

Vi är intresserade av att förstå människans immunsystem. Gruppen studerar immunologiska reaktioner mot humana virusinfektioner och vacciner, särskilt inom områdena flavivirus-, hantavirus-, och corona-virus, infektioner orsakade av SARS-CoV-2 virus.

Om vår forskning

Gruppen studerar immunologiska reaktioner mot humana virusinfektioner och vacciner, särskilt inom områdena flavivirus-, hantavirus-, och corona-virus (så kallade SARS-CoV-2 virus) orsakade infektioner.

Med vår forskning önskar vi uppnå ökad förståelse för människans immunsystem och att hitta sätt att förstärka kroppens immunförsvar mot cancersjukdomar. Vi utvecklar nya immunologiska behandlingsstrategier mot human cancer genom utveckling av nästa generations NK cells-baserade immunterapier.  

Mer information om forskningen i Hans-Gustaf Ljunggrens grupp finns på den engelska sidan.

Professor Hans-Gustaf Ljunggren i svensk TV

Intervju i TV4 Nyhetsmorgon, 9 Sept 2020

Intervju i TV4 Nyhetsmorgon, 14 april 2021

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen