Immunbristsjukdomar – Lisa Westerbergs grupp

Det övergripande målet med vår forskning är att förstå hur ett nedsatt immunförsvar leder till immunbristsjukdom med hög förekomst av autoimmunitet och hematologisk cancer. Vi har särskilt fokus på hur medfödda mutationer i proteiner som reglerar immuncellers cytoskelett leder till förändrad cellrörelse, kommunikation mellan celler och påverkan i kärnan för uttryck av gener och stabilitet av genomet.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen