Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektion och cancer. Institutionen har 30 forskargrupper, drygt 60 doktorander och totalt 263 anställda.

Forskningsnyheter

Seminarier och events