Skip to main content

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer.

MTC Seminarier