Fredrik Baecklund

Fredrik Baecklund

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Solnavägen 9, C7, 17165 Solna
Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Virology and Immunology Westerberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialist i onkologi sedan 2015 och arbetar sedan dess på Enheten
  för pediatrisk hematologi och onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset i
  Solna. Där tar jag hand om barn med alla typer av cancer men har ansvar för
  de med lymfom och skelettsarkom. Mitt forskningsområde har också skiftat
  fokus från vuxna med lymfom till barn (och unga vuxna) med lymfom eller
  solida tumörer utanför centrala nervsystemet.
  Leg läkare 2008, Karolinska Institutet
  Specialist i onkologi 2015, Karolinska Universitetssjukhset
  PhD 2017, Karolinska Institutet
  Certificate of Competence in Lymphoma 2018. European School of Oncology and
  Universitetet i Ulm

Forskningsbeskrivning

 • Jag driver epidemiologiska studier baserade på data från register,
  medicinska journaler och för lymfomfallen även tumörmaterial inhämtat
  från Sveriges regionala biobanker. Fokus är solida tumörer utanför
  centrala nervsystemet eller lymfom hos barn (och unga vuxna).

Undervisning

 • Studierektor för Forskarskolan i epidemiologi för kliniker, generation 18
  (2019-2021). Undervisningsuppdrag inom senare generationer av Forskarskolan
  och den årliga, nationella SK-kursen i barnonkologi för ST-läkare i
  pediatrik.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-2025
 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022-2025
 • Anknuten till Forskning, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2017
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI