ALS – Caroline Ingres forskargrupp

ALS (amyotrofisk lateral skleros) är en dödlig neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av degeneration av de övre och nedre motorneuronen. Patienterna upplever en svaghet som vanligtvis börjar i övre eller nedre extremiteterna och som sedan sprider sig till andra regioner som försvagar både tal svalg. Förutom muskelsvagheten ses en tilltagande kognitiv dysfunktion och beteendeförändringar hos ungefär hälften av patienterna och en del av dem utvecklar fulminant frontotemporal demens.

Aktuellt

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen