Linn Öijerstedt

Linn Öijerstedt

Postdoktorala Studier
E-postadress: linn.oijerstedt@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Ingre, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Läkarexamen 2013 från Linköpings Universitet. AT-tjänst på Karolinska
  Universitetssjukhuset i Huddinge, legitimerad sedan 2018. Registrerad
  doktorand på Karolinska Institutet 2015 och har därefter periodvis arbetat
  kliniskt som underläkare men på senare år ägnat sig heltid åt sina
  forskarstudier.

Forskningsbeskrivning

 • I mitt doktorandprojekt studeras de tidiga stadierna av ärftlig
  frontotemporallobs-demens. Syftet med studierna är att öka förståelsen
  för vilka processer som ligger bakom sjukdomsutvecklingen vid genetisk FTD,
  hur vi upptäcker sjukdomen tidigt och kan ställa korrekt diagnos.
  Resultaten kan förhoppningsvis användas för att avgöra när framtida
  behandling kan sättas in och hur vi bäst mäter en behandlingseffekt av nya
  läkemedel. Vi är bland annat en del av det internationella konsortiet
  GENetic Frontotemporal dementia (GENFI) samt Swedish FTD initiative.

Artiklar

 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY. 2024;:1-8
  Öijerstedt L; Foucher J; Lovik A; Yazdani S; Juto A; Kläppe U; Fang F; Ingre C
 • Article: ALZHEIMER'S AND DEMENTIA: DIAGNOSIS, ASSESSMENT AND DISEASE MONITORING. 2024;16(2):e12571
  Samra K; Peakman G; MacDougall AM; Bouzigues A; Greaves CV; Convery RS; van Swieten JC; Jiskoot L; Seelaar H; Moreno F; Sanchez-Valle R; Laforce R; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Borroni B; Finger E; Synofzik M; Galimberti D; Vandenberghe R; de Mendonça A; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Ber IL; Tiraboschi P; Santana I; Pasquier F; Levin J; Otto M; Sorbi S; Rohrer JD; Russell LL; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2024;:jnnp-2023-332464
  Linnemann C; Wilke C; Mengel D; Zetterberg H; Heller C; Kuhle J; Bouzigues A; Russell LL; Foster PH; Ferry-Bolder E; Van Swieten JC; Jiskoot LC; Seelaar H; Moreno F; Borroni B; Sánchez-Valle R; Galimberti D; Laforce R; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Finger E; Vandenberghe R; de Mendonca A; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Ber ILE; Tiraboschi P; Santana I; Pasquier F; Levin J; Otto M; Sorbi S; Rohrer JD; Synofzik M; GENFI
 • Article: ALZHEIMERS RESEARCH & THERAPY. 2024;16(1):10
  Benussi A; Premi E; Grassi M; Alberici A; Cantoni V; Gazzina S; Archetti S; Gasparotti R; Fumagalli GG; Bouzigues A; Russell LL; Samra K; Cash DM; Bocchetta M; Todd EG; Convery RS; Swift I; Sogorb-Esteve A; Heller C; van Swieten JC; Jiskoot LC; Seelaar H; Sanchez-Valle R; Moreno F; Laforce RJ; Graff C; Synofzik M; Galimberti D; Rowe JB; Masellis M; Tartaglia MC; Finger E; Vandenberghe R; Mendonça A; Tiraboschi P; Butler CR; Santana I; Gerhard A; Le Ber I; Pasquier F; Ducharme S; Levin J; Sorbi S; Otto M; Padovani A; Rohrer JD; Borroni B; Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI)
 • Article: MOLECULAR NEURODEGENERATION. 2023;18(1):85
  Ullgren A; Öijerstedt L; Olofsson J; Bergström S; Remnestål J; van Swieten JC; Jiskoot LC; Seelaar H; Borroni B; Sanchez-Valle R; Moreno F; Laforce R; Synofzik M; Galimberti D; Rowe JB; Masellis M; Tartaglia MC; Finger E; Vandenberghe R; de Mendonça A; Tirabosch P; Santana I; Ducharme S; Butler CR; Gerhard A; Otto M; Bouzigues A; Russell L; Swift IJ; Sogorb-Esteve A; Heller C; Rohrer JD; Månberg A; Nilsson P; Graff C; Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (GENFI)
 • Article: BRAIN. 2023;146(5):2120-2131
  Finger E; Malik R; Bocchetta M; Coleman K; Graff C; Borroni B; Masellis M; Laforce R; Greaves CV; Russell LL; Convery RS; Bouzigues A; Cash DM; Otto M; Synofzik M; Rowe JB; Galimberti D; Tiraboschi P; Bartha R; Shoesmith C; Tartaglia MC; van Swieten JC; Seelaar H; Jiskoot LC; Sorbi S; Butler CR; Gerhard A; Sanchez-Valle R; de Mendonça A; Moreno F; Vandenberghe R; Le Ber I; Levin J; Pasquier F; Santana I; Rohrer JD; Ducharme S; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2023;94(5):357-368
  Samra K; Macdougall A; Peakman G; Bouzigues A; Bocchetta M; Cash DM; Greaves CV; Convery RS; van Swieten JC; Jiskoot LC; Seelaar H; Moreno F; Sánchez-Valle R; Laforce R; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Borroni B; Finger E; Synofzik M; Galimberti D; Vandenberghe R; de Mendonca A; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Le Ber I; Tiraboschi P; Santana I; Pasquier F; Levin J; Otto M; Sorbi S; Rohrer JD; Russell LL; Genetic FTD Initiative (GENFI); Genetic FTDInitiative (GENFI)
 • Article: HUMAN BRAIN MAPPING. 2023;44(7):2684-2700
  Bussy A; Levy JP; Best T; Patel R; Cupo L; Van Langenhove T; Nielsen JE; Pijnenburg Y; Waldö ML; Remes AM; Schroeter ML; Santana I; Pasquier F; Otto M; Danek A; Levin J; Le Ber I; Vandenberghe R; Synofzik M; Moreno F; de Mendonça A; Sanchez-Valle R; Laforce R; Langheinrich T; Gerhard A; Graff C; Butler CR; Sorbi S; Jiskoot L; Seelaar H; van Swieten JC; Finger E; Tartaglia MC; Masellis M; Tiraboschi P; Galimberti D; Borroni B; Rowe JB; Bocchetta M; Rohrer JD; Devenyi GA; Chakravarty MM; Ducharme S; GENetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI)
 • Article: ALZHEIMERS & DEMENTIA. 2023;19(5):1947-1962
  Whiteside DJ; Malpetti M; Jones PS; Ghosh BCP; Coyle-Gilchrist I; van Swieten JC; Seelaar H; Jiskoot L; Borroni B; Sanchez-Valle R; Moreno F; Laforce R; Graff C; Synofzik M; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia MC; Finger E; Vandenberghe R; de Mendonça A; Tagliavini F; Butler CR; Santana I; Ber IL; Gerhard A; Ducharme S; Levin J; Danek A; Otto M; Sorbi S; Pasquier F; Bouzigues A; Russell LL; Rohrer JD; Rowe JB; Rittman T; GENFI consortium
 • Article: NEUROBIOLOGY OF DISEASE. 2023;179:106068
  Premi E; Pengo M; Mattioli I; Cantoni V; Dukart J; Gasparotti R; Buratti E; Padovani A; Bocchetta M; Todd EG; Bouzigues A; Cash DM; Convery RS; Russell LL; Foster P; Thomas DL; van Swieten JC; Jiskoot LC; Seelaar H; Galimberti D; Sanchez-Valle R; Laforce R; Moreno F; Synofzik M; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Tsvetanov KA; Vandenberghe R; Finger E; Tiraboschi P; de Mendonça A; Santana I; Butler CR; Ducharme S; Gerhard A; Levin J; Otto M; Sorbi S; Le Ber I; Pasquier F; Rohrer JD; Borroni B; Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI)
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY. 2023;270(4):1976-1988
  Samra K; MacDougall AM; Bouzigues A; Bocchetta M; Cash DM; Greaves CV; Convery RS; van Swieten JC; Seelaar H; Jiskoot L; Moreno F; Sanchez-Valle R; Laforce R; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Borroni B; Finger E; Synofzik M; Galimberti D; Vandenberghe R; de Mendonça A; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Le Ber I; Tiraboschi P; Santana I; Pasquier F; Levin J; Otto M; Sorbi S; Rohrer JD; Russell LL; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: BRAIN COMMUNICATIONS. 2023;5(2):fcad061
  Bocchetta M; Todd EG; Bouzigues A; Cash DM; Nicholas JM; Convery RS; Russell LL; Thomas DL; Malone IB; Iglesias JE; van Swieten JC; Jiskoot LC; Seelaar H; Borroni B; Galimberti D; Sanchez-Valle R; Laforce R; Moreno F; Synofzik M; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Vandenberghe R; Finger E; Tagliavini F; de Mendonça A; Santana I; Butler CR; Ducharme S; Gerhard A; Danek A; Levin J; Otto M; Sorbi S; Le Ber I; Pasquier F; Rohrer JD; Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI)
 • Article: BRAIN COMMUNICATIONS. 2023;5(2):fcad036
  Samra K; MacDougall AM; Bouzigues A; Bocchetta M; Cash DM; Greaves CV; Convery RS; Hardy C; van Swieten JC; Seelaar H; Jiskoot LC; Moreno F; Sanchez-Valle R; Laforce R; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Borroni B; Finger E; Synofzik M; Galimberti D; Vandenberghe R; de Mendonça A; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Le Ber I; Santana I; Pasquier F; Levin J; Otto M; Sorbi S; Warren JD; Rohrer JD; Russell LL; GENetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI)
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY. 2023;270(3):1573-1586
  Pérez-Millan A; Borrego-Écija S; van Swieten JC; Jiskoot L; Moreno F; Laforce R; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Borroni B; Finger E; Synofzik M; Galimberti D; Vandenberghe R; de Mendonça A; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Le Ber I; Santana I; Pasquier F; Levin J; Otto M; Sorbi S; Tiraboschi P; Seelaar H; Langheinrich T; Rohrer JD; Sala-Llonch R; Sánchez-Valle R; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY. 2023;270(3):1466-1477
  Samra K; MacDougall AM; Peakman G; Bouzigues A; Bocchetta M; Cash DM; Greaves CV; Convery RS; van Swieten JC; Jiskoot L; Seelaar H; Moreno F; Sanchez-Valle R; Laforce R; Graff C; Masellis M; Tartaglia C; Rowe JB; Borroni B; Finger E; Synofzik M; Galimberti D; Vandenberghe R; de Mendonça A; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Le Ber I; Tiraboschi P; Santana I; Pasquier F; Levin J; Otto M; Sorbi S; Rohrer JD; Russell LL; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: BRAIN. 2023;146(1):321-336
  Shafiei G; Bazinet V; Dadar M; Manera AL; Collins DL; Dagher A; Borroni B; Sanchez-Valle R; Moreno F; Laforce R; Graff C; Synofzik M; Galimberti D; Rowe JB; Masellis M; Tartaglia MC; Finger E; Vandenberghe R; de Mendonça A; Tagliavini F; Santana I; Butler C; Gerhard A; Danek A; Levin J; Otto M; Sorbi S; Jiskoot LC; Seelaar H; van Swieten JC; Rohrer JD; Misic B; Ducharme S; Frontotemporal Lobar Degeneration Neuroimaging Ini; GENetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI)
 • Article: ANNALS OF CLINICAL AND TRANSLATIONAL NEUROLOGY. 2022;9(11):1764-1777
  Woollacott IOC; Swift IJ; Sogorb-Esteve A; Heller C; Knowles K; Bouzigues A; Russell LL; Peakman G; Greaves CV; Convery R; Heslegrave A; Rowe JB; Borroni B; Galimberti D; Tiraboschi P; Masellis M; Tartaglia MC; Finger E; van Swieten JC; Seelaar H; Jiskoot L; Sorbi S; Butler CR; Graff C; Gerhard A; Laforce R; Sanchez-Valle R; de Mendonça A; Moreno F; Synofzik M; Vandenberghe R; Ducharme S; Ber IL; Levin J; Otto M; Pasquier F; Santana I; Zetterberg H; Rohrer JD; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: NATURE MEDICINE. 2022;28(10):2194-2206
  Staffaroni AM; Quintana M; Wendelberger B; Heuer HW; Russell LL; Cobigo Y; Wolf A; Goh S-YM; Petrucelli L; Gendron TF; Heller C; Clark AL; Taylor JC; Wise A; Ong E; Forsberg L; Brushaber D; Rojas JC; VandeVrede L; Ljubenkov P; Kramer J; Casaletto KB; Appleby B; Bordelon Y; Botha H; Dickerson BC; Domoto-Reilly K; Fields JA; Foroud T; Gavrilova R; Geschwind D; Ghoshal N; Goldman J; Graff-Radford J; Graff-Radford N; Grossman M; Hall MGH; Hsiung G-Y; Huey ED; Irwin D; Jones DT; Kantarci K; Kaufer D; Knopman D; Kremers W; Lago AL; Lapid MI; Litvan I; Lucente D; Mackenzie IR; Mendez MF; Mester C; Miller BL; Onyike CU; Rademakers R; Ramanan VK; Ramos EM; Rao M; Rascovsky K; Rankin KP; Roberson ED; Savica R; Tartaglia MC; Weintraub S; Wong B; Cash DM; Bouzigues A; Swift IJ; Peakman G; Bocchetta M; Todd EG; Convery RS; Rowe JB; Borroni B; Galimberti D; Tiraboschi P; Masellis M; Finger E; van Swieten JC; Seelaar H; Jiskoot LC; Sorbi S; Butler CR; Graff C; Gerhard A; Langheinrich T; Laforce R; Sanchez-Valle R; de Mendonça A; Moreno F; Synofzik M; Vandenberghe R; Ducharme S; Le Ber I; Levin J; Danek A; Otto M; Pasquier F; Santana I; Kornak J; Boeve BF; Rosen HJ; Rohrer JD; Boxer AL; Frontotemporal Dementia Prevention Initiative (FPI
 • Article: JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION. 2022;19(1):217
  van der Ende EL; Heller C; Sogorb-Esteve A; Swift IJ; McFall D; Peakman G; Bouzigues A; Poos JM; Jiskoot LC; Panman JL; Papma JM; Meeter LH; Dopper EGP; Bocchetta M; Todd E; Cash D; Graff C; Synofzik M; Moreno F; Finger E; Sanchez-Valle R; Vandenberghe R; Laforce R; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Butler C; Ducharme S; Gerhard A; Danek A; Levin J; Pijnenburg YAL; Otto M; Borroni B; Tagliavini F; de Mendonça A; Santana I; Galimberti D; Sorbi S; Zetterberg H; Huang E; van Swieten JC; Rohrer JD; Seelaar H; Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (GENFI)
 • Article: ALZHEIMERS RESEARCH & THERAPY. 2022;14(1):118
  Sogorb-Esteve A; Nilsson J; Swift IJ; Heller C; Bocchetta M; Russell LL; Peakman G; Convery RS; van Swieten JC; Seelaar H; Borroni B; Galimberti D; Sanchez-Valle R; Laforce R; Moreno F; Synofzik M; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Vandenberghe R; Finger E; Tagliavini F; Santana I; Butler CR; Ducharme S; Gerhard A; Danek A; Levin J; Otto M; Sorbi S; Le Ber I; Pasquier F; Gobom J; Brinkmalm A; Blennow K; Zetterberg H; Rohrer JD; GENetic FTD Initiative
 • Article: ALZHEIMERS & DEMENTIA. 2022;18(7):1408-1423
  Benussi A; Alberici A; Samra K; Russell LL; Greaves CV; Bocchetta M; Ducharme S; Finger E; Fumagalli G; Galimberti D; Jiskoot LC; Le Ber I; Masellis M; Nacmias B; Rowe JB; Sanchez-Valle R; Seelaar H; Synofzik M; GENFI Consortium; Rohrer JD; Borroni B
 • Article: BRAIN. 2022;145(5):1805-1817
  van der Ende EL; Bron EE; Poos JM; Jiskoot LC; Panman JL; Papma JM; Meeter LH; Dopper EGP; Wilke C; Synofzik M; Heller C; Swift IJ; Sogorb-Esteve A; Bouzigues A; Borroni B; Sanchez-Valle R; Moreno F; Graff C; Laforce R; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia MC; Finger E; Vandenberghe R; Rowe JB; de Mendonça A; Tagliavini F; Santana I; Ducharme S; Butler CR; Gerhard A; Levin J; Danek A; Otto M; Pijnenburg YAL; Sorbi S; Zetterberg H; Niessen WJ; Rohrer JD; Klein S; van Swieten JC; Venkatraghavan V; Seelaar H; GENFI consortium
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY. 2022;269(6):3037-3049
  Khoshnood B; Ullgren A; Laffita-Mesa J; Öijerstedt L; Patra K; Nennesmo I; Graff C
 • Article: JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE. 2022;86(1):205-218
  Premi E; Costa T; Gazzina S; Benussi A; Cauda F; Gasparotti R; Archetti S; Alberici A; van Swieten JC; Sanchez-Valle R; Moreno F; Santana I; Laforce R; Ducharme S; Graff C; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia C; Rowe JB; Finger E; Tagliavini F; de Mendonça A; Vandenberghe R; Gerhard A; Butler CR; Danek A; Synofzik M; Levin J; Otto M; Ghidoni R; Frisoni G; Sorbi S; Peakman G; Todd E; Bocchetta M; Rohrer JD; Borroni B; GENFI Consortium Members
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2022;93(2):158-168
  Peakman G; Russell LL; Convery RS; Nicholas JM; Van Swieten JC; Jiskoot LC; Moreno F; Sanchez-Valle R; Laforce R; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Borroni B; Finger E; Synofzik M; Galimberti D; Vandenberghe R; de Mendonça A; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Le Ber I; Tagliavini F; Santana I; Pasquier F; Levin J; Danek A; Otto M; Sorbi S; Rohrer JD; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: ALZHEIMERS RESEARCH & THERAPY. 2022;14(1):10
  Poos JM; Moore KM; Nicholas J; Russell LL; Peakman G; Convery RS; Jiskoot LC; van der Ende E; van den Berg E; Papma JM; Seelaar H; Pijnenburg YAL; Moreno F; Sanchez-Valle R; Borroni B; Laforce R; Masellis M; Tartaglia C; Graff C; Galimberti D; Rowe JB; Finger E; Synofzik M; Vandenberghe R; de Mendonça A; Tiraboschi P; Santana I; Ducharme S; Butler C; Gerhard A; Levin J; Danek A; Otto M; Le Ber I; Pasquier F; van Swieten JC; Rohrer JD; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: APPLIED NEUROPSYCHOLOGY-ADULT. 2022;29(1):112-119
  Moore K; Convery R; Bocchetta M; Neason M; Cash DM; Greaves C; Russell LL; Clarke MTM; Peakman G; van Swieten J; Jiskoot L; Moreno F; Barandiaran M; Sanchez-Valle R; Borroni B; Laforce R; Doré M-C; Masellis M; Tartaglia MC; Graff C; Galimberti D; Rowe JB; Finger E; Synofzik M; Karnath H-O; Vandenberghe R; de Mendonça A; Maruta C; Tagliavini F; Santana I; Ducharme S; Butler C; Gerhard A; Levin J; Danek A; Otto M; Warren JD; Rohrer JD; Genetic FTD Initiative, GENFI*
 • Article: MOLECULAR NEURODEGENERATION. 2021;16(1):79
  Bergström S; Öijerstedt L; Remnestål J; Olofsson J; Ullgren A; Seelaar H; van Swieten JC; Synofzik M; Sanchez-Valle R; Moreno F; Finger E; Masellis M; Tartaglia C; Vandenberghe R; Laforce R; Galimberti D; Borroni B; Butler CR; Gerhard A; Ducharme S; Rohrer JD; Månberg A; Graff C; Nilsson P; Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (GENFI)
 • Article: ACTA NEUROPATHOLOGICA COMMUNICATIONS. 2021;9(1):132
  Natarajan K; Eisfeldt J; Hammond M; Laffita-Mesa JM; Patra K; Khoshnood B; Öijerstedt L; Graff C
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2021;92(5):494-501
  Panman JL; Venkatraghavan V; van der Ende EL; Steketee RME; Jiskoot LC; Poos JM; Dopper EGP; Meeter LHH; Donker Kaat L; Rombouts SARB; Vernooij MW; Kievit AJA; Premi E; Cosseddu M; Bonomi E; Olives J; Rohrer JD; Sánchez-Valle R; Borroni B; Bron EE; Van Swieten JC; Papma JM; Klein S; GENFI consortium investigators
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2021;:jnnp-2020-324106-616
  Manera AL; Dadar M; Van Swieten JC; Borroni B; Sanchez-Valle R; Moreno F; Laforce R; Graff C; Synofzik M; Galimberti D; Rowe JB; Masellis M; Tartaglia MC; Finger E; Vandenberghe R; de Mendonca A; Tagliavini F; Santana I; Butler CR; Gerhard A; Danek A; Levin J; Otto M; Frisoni G; Ghidoni R; Sorbi S; Rohrer JD; Ducharme S; Collins DL; FTLDNI investigators; GENFI Consortium
 • Article: NEURON. 2021;109(3):448-460.e4
  Dewan R; Chia R; Ding J; Hickman RA; Stein TD; Abramzon Y; Ahmed S; Sabir MS; Portley MK; Tucci A; Ibáñez K; Shankaracharya FNU; Keagle P; Rossi G; Caroppo P; Tagliavini F; Waldo ML; Johansson PM; Nilsson CF; American Genome Center (TAGC); FALS Sequencing Consortium; Genomics England Research Consortium; International ALS/FTD Genomics Consortium (iAFGC); International FTD Genetics Consortium (IFGC); International LBD Genomics Consortium (iLBDGC); NYGC ALS Consortium; PROSPECT Consortium; Rowe JB; Benussi L; Binetti G; Ghidoni R; Jabbari E; Viollet C; Glass JD; Singleton AB; Silani V; Ross OA; Ryten M; Torkamani A; Tanaka T; Ferrucci L; Resnick SM; Pickering-Brown S; Brady CB; Kowal N; Hardy JA; Van Deerlin V; Vonsattel JP; Harms MB; Morris HR; Ferrari R; Landers JE; Chiò A; Gibbs JR; Dalgard CL; Scholz SW; Traynor BJ
 • Article: NEUROIMAGE-CLINICAL. 2021;29:102540
  Borrego-Écija S; Sala-Llonch R; van Swieten J; Borroni B; Moreno F; Masellis M; Tartaglia C; Graff C; Galimberti D; Laforce R; Rowe JB; Finger E; Vandenberghe R; Tagliavini F; de Mendonça A; Santana I; Synofzik M; Ducharme S; Levin J; Danek A; Gerhard A; Otto M; Butler C; Frisoni G; Sorbi S; Heller C; Bocchetta M; Cash DM; Convery RS; Moore KM; Rohrer JD; Sanchez-Valle R; Genetic FTD Initiative GENFI
 • Article: NEUROLOGY. 2020;95(24):e3288-e3302
  Costa B; Manzoni C; Bernal-Quiros M; Kia DA; Aguilar M; Alvarez I; Alvarez V; Andreassen O; Anfossi M; Bagnoli S; Benussi L; Bernardi L; Binetti G; Blackburn D; Boada M; Borroni B; Bowns L; Bråthen G; Bruni AC; Chiang H-H; Clarimon J; Colville S; Conidi ME; Cope TE; Cruchaga C; Cupidi C; Di Battista ME; Diehl-Schmid J; Diez-Fairen M; Dols-Icardo O; Durante E; Flisar D; Frangipane F; Galimberti D; Gallo M; Gallucci M; Ghidoni R; Graff C; Grafman JH; Grossman M; Hardy J; Hernández I; Holloway GJT; Huey ED; Illán-Gala I; Karydas A; Khoshnood B; Kramberger MG; Kristiansen M; Lewis PA; Lleó A; Madhan GK; Maletta R; Maver A; Menendez-Gonzalez M; Milan G; Miller B; Mol MO; Momeni P; Moreno-Grau S; Morris CM; Nacmias B; Nilsson C; Novelli V; Öijerstedt L; Padovani A; Pal S; Panchbhaya Y; Pastor P; Peterlin B; Piaceri I; Pickering-Brown S; Pijnenburg YAL; Puca AA; Rainero I; Rendina A; Richardson AMT; Rogaeva E; Rogelj B; Rollinson S; Rossi G; Rossmeier C; Rowe JB; Rubino E; Ruiz A; Sanchez-Valle R; Sando SB; Santillo AF; Saxon J; Scarpini E; Serpente M; Smirne N; Sorbi S; Suh E; Tagliavini F; Thompson JC; Trojanowski JQ; Van Deerlin VM; Van der Zee J; Van Broeckhoven C; van Rooij J; Van Swieten JC; Veronesi A; Vitale E; Waldö ML; Woodward C; Yokoyama J; Escott-Price V; Polke JM; Ferrari R; International FTD-Genetics Consortium
 • Article: CORTEX. 2020;133:384-398
  Russell LL; Greaves CV; Bocchetta M; Nicholas J; Convery RS; Moore K; Cash DM; van Swieten J; Jiskoot L; Moreno F; Sanchez-Valle R; Borroni B; Laforce R; Masellis M; Tartaglia MC; Graff C; Rotondo E; Galimberti D; Rowe JB; Finger E; Synofzik M; Vandenberghe R; de Mendonça A; Tagliavini F; Santana I; Ducharme S; Butler C; Gerhard A; Levin J; Danek A; Otto M; Warren JD; Rohrer JD; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2020;91(12):1325-1328
  Convery RS; Bocchetta M; Greaves CV; Moore KM; Cash DM; Van Swieten J; Moreno F; Sánchez-Valle R; Borroni B; Laforce R; Masellis M; Tartaglia MC; Graff C; Galimberti D; Rowe JB; Finger E; Synofzik M; Vandenberghe R; de Mendonca A; Tagliavini F; Santana I; Ducharme S; Butler C; Gerhard A; Levin J; Danek A; Otto M; Warren JD; Rohrer JD; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: ANNALS OF NEUROLOGY. 2020;88(1):113-122
  Le Blanc G; Jetté Pomerleau V; McCarthy J; Borroni B; van Swieten J; Galimberti D; Sanchez-Valle R; LaForce R; Moreno F; Synofzik M; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Vandenberghe R; Finger E; Tagliavini F; de Mendonça A; Santana I; Butler C; Gerhard A; Danek A; Levin J; Otto M; Frisoni G; Sorbi S; Rohrer JD; Ducharme S; Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (GENFI)
 • Article: TRANSLATIONAL NEURODEGENERATION. 2020;9(1):27
  Remnestål J; Öijerstedt L; Ullgren A; Olofsson J; Bergström S; Kultima K; Ingelsson M; Kilander L; Uhlén M; Månberg A; Graff C; Nilsson P
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2020;91(6):612-621
  van der Ende EL; Xiao M; Xu D; Poos JM; Panman JL; Jiskoot LC; Meeter LH; Dopper EG; Papma JM; Heller C; Convery R; Moore K; Bocchetta M; Neason M; Peakman G; Cash DM; Teunissen CE; Graff C; Synofzik M; Moreno F; Finger E; Sánchez-Valle R; Vandenberghe R; Laforce R; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Butler CR; Ducharme S; Gerhard A; Danek A; Levin J; Pijnenburg YA; Otto M; Borroni B; Tagliavini F; de Mendonca A; Santana I; Galimberti D; Seelaar H; Rohrer JD; Worley PF; van Swieten JC; Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (GENFI)
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2020;91(3):263-270
  Heller C; Foiani MS; Moore K; Convery R; Bocchetta M; Neason M; Cash DM; Thomas D; Greaves CV; Woollacott IO; Shafei R; Van Swieten JC; Moreno F; Sanchez-Valle R; Borroni B; Laforce R; Masellis M; Tartaglia MC; Graff C; Galimberti D; Rowe JB; Finger E; Synofzik M; Vandenberghe R; de Mendonca A; Tagliavini F; Santana I; Ducharme S; Butler CR; Gerhard A; Levin J; Danek A; Frisoni G; Sorbi S; Otto M; Heslegrave AJ; Zetterberg H; Rohrer JD; GENFI
 • Article: LANCET NEUROLOGY. 2020;19(2):145-156
  Moore KM; Nicholas J; Grossman M; McMillan CT; Irwin DJ; Massimo L; Van Deerlin VM; Warren JD; Fox NC; Rossor MN; Mead S; Bocchetta M; Boeve BF; Knopman DS; Graff-Radford NR; Forsberg LK; Rademakers R; Wszolek ZK; van Swieten JC; Jiskoot LC; Meeter LH; Dopper EG; Papma JM; Snowden JS; Saxon J; Jones M; Pickering-Brown S; Le Ber I; Camuzat A; Brice A; Caroppo P; Ghidoni R; Pievani M; Benussi L; Binetti G; Dickerson BC; Lucente D; Krivensky S; Graff C; Öijerstedt L; Fallström M; Thonberg H; Ghoshal N; Morris JC; Borroni B; Benussi A; Padovani A; Galimberti D; Scarpini E; Fumagalli GG; Mackenzie IR; Hsiung G-YR; Sengdy P; Boxer AL; Rosen H; Taylor JB; Synofzik M; Wilke C; Sulzer P; Hodges JR; Halliday G; Kwok J; Sanchez-Valle R; Lladó A; Borrego-Ecija S; Santana I; Almeida MR; Tábuas-Pereira M; Moreno F; Barandiaran M; Indakoetxea B; Levin J; Danek A; Rowe JB; Cope TE; Otto M; Anderl-Straub S; de Mendonça A; Maruta C; Masellis M; Black SE; Couratier P; Lautrette G; Huey ED; Sorbi S; Nacmias B; Laforce R; Tremblay M-PL; Vandenberghe R; Damme PV; Rogalski EJ; Weintraub S; Gerhard A; Onyike CU; Ducharme S; Papageorgiou SG; Ng ASL; Brodtmann A; Finger E; Guerreiro R; Bras J; Rohrer JD; FTD Prevention Initiative
 • Article: LANCET NEUROLOGY. 2019;18(12):1103-1111
  van der Ende EL; Meeter LH; Poos JM; Panman JL; Jiskoot LC; Dopper EGP; Papma JM; de Jong FJ; Verberk IMW; Teunissen C; Rizopoulos D; Heller C; Convery RS; Moore KM; Bocchetta M; Neason M; Cash DM; Borroni B; Galimberti D; Sanchez-Valle R; Laforce R; Moreno F; Synofzik M; Graff C; Masellis M; Carmela Tartaglia M; Rowe JB; Vandenberghe R; Finger E; Tagliavini F; de Mendonça A; Santana I; Butler C; Ducharme S; Gerhard A; Danek A; Levin J; Otto M; Frisoni GB; Cappa S; Pijnenburg YAL; Rohrer JD; van Swieten JC; Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI)
 • Article: NEUROBIOLOGY OF AGING. 2019;84:241.e21-241.e25
  Öijerstedt L; Chiang H-H; Björkström J; Forsell C; Lilius L; Lindström A-K; Thonberg H; Graff C
 • Article: NEUROLOGY. 2019;93(18):e1699-e1706
  Tavares TP; Mitchell DGV; Coleman K; Shoesmith C; Bartha R; Cash DM; Moore KM; van Swieten J; Borroni B; Galimberti D; Tartaglia MC; Rowe J; Graff C; Tagliavini F; Frisoni G; Cappa S; Laforce R; de Mendonça A; Sorbi S; Wallstrom G; Masellis M; Rohrer JD; Finger EC; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2019;90(10):1124-1130
  Gazzina S; Grassi M; Premi E; Cosseddu M; Alberici A; Archetti S; Gasparotti R; Van Swieten J; Galimberti D; Sanchez-Valle R; Laforce RJ; Moreno F; Synofzik M; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Vandenberghe R; Finger E; Tagliavini F; de Mendonça A; Santana I; Butler CR; Ducharme S; Gerhard A; Danek A; Levin J; Otto M; Frisoni G; Sorbi S; Padovani A; Rohrer JD; Borroni B; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: ACTA NEUROPATHOLOGICA. 2019;137(6):879-899
  Pottier C; Ren Y; Perkerson RB; Baker M; Jenkins GD; van Blitterswijk M; DeJesus-Hernandez M; van Rooij JGJ; Murray ME; Christopher E; McDonnell SK; Fogarty Z; Batzler A; Tian S; Vicente CT; Matchett B; Karydas AM; Hsiung G-YR; Seelaar H; Mol MO; Finger EC; Graff C; Öijerstedt L; Neumann M; Heutink P; Synofzik M; Wilke C; Prudlo J; Rizzu P; Simon-Sanchez J; Edbauer D; Roeber S; Diehl-Schmid J; Evers BM; King A; Mesulam MM; Weintraub S; Geula C; Bieniek KF; Petrucelli L; Ahern GL; Reiman EM; Woodruff BK; Caselli RJ; Huey ED; Farlow MR; Grafman J; Mead S; Grinberg LT; Spina S; Grossman M; Irwin DJ; Lee EB; Suh E; Snowden J; Mann D; Ertekin-Taner N; Uitti RJ; Wszolek ZK; Josephs KA; Parisi JE; Knopman DS; Petersen RC; Hodges JR; Piguet O; Geier EG; Yokoyama JS; Rissman RA; Rogaeva E; Keith J; Zinman L; Tartaglia MC; Cairns NJ; Cruchaga C; Ghetti B; Kofler J; Lopez OL; Beach TG; Arzberger T; Herms J; Honig LS; Vonsattel JP; Halliday GM; Kwok JB; White CL; Gearing M; Glass J; Rollinson S; Pickering-Brown S; Rohrer JD; Trojanowski JQ; Van Deerlin V; Bigio EH; Troakes C; Al-Sarraj S; Asmann Y; Miller BL; Graff-Radford NR; Boeve BF; Seeley WW; Mackenzie IRA; van Swieten JC; Dickson DW; Biernacka JM; Rademakers R
 • Article: NEUROBIOLOGY OF AGING. 2019;77:169-177
  Rittman T; Borchert R; Jones S; van Swieten J; Borroni B; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia MC; Graff C; Tagliavini F; Frisoni GB; Laforce R; Finger E; Mendonça A; Sorbi S; Rohrer JD; Rowe JB; Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (GENFI)
 • Article: BRAIN. 2019;142(4):1108-1120
  Mutsaerts HJMM; Mirza SS; Petr J; Thomas DL; Cash DM; Bocchetta M; de Vita E; Metcalfe AWS; Shirzadi Z; Robertson AD; Tartaglia MC; Mitchell SB; Black SE; Freedman M; Tang-Wai D; Keren R; Rogaeva E; van Swieten J; Laforce R; Tagliavini F; Borroni B; Galimberti D; Rowe JB; Graff C; Frisoni GB; Finger E; Sorbi S; de Mendonça A; Rohrer JD; MacIntosh BJ; Masellis M; GENetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI)
 • Article: NEUROIMAGE. 2019;189:645-654
  Premi E; Calhoun VD; Diano M; Gazzina S; Cosseddu M; Alberici A; Archetti S; Paternicò D; Gasparotti R; van Swieten J; Galimberti D; Sanchez-Valle R; Laforce R; Moreno F; Synofzik M; Graff C; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe J; Vandenberghe R; Finger E; Tagliavini F; de Mendonça A; Santana I; Butler C; Ducharme S; Gerhard A; Danek A; Levin J; Otto M; Frisoni G; Cappa S; Sorbi S; Padovani A; Rohrer JD; Borroni B; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: ANNALS OF CLINICAL AND TRANSLATIONAL NEUROLOGY. 2019;6(4):698-707
  van der Ende EL; Meeter LH; Stingl C; van Rooij JGJ; Stoop MP; Nijholt DAT; Sanchez-Valle R; Graff C; Öijerstedt L; Grossman M; McMillan C; Pijnenburg YAL; Laforce R; Binetti G; Benussi L; Ghidoni R; Luider TM; Seelaar H; van Swieten JC
 • Article: NEUROIMAGE. 2019;188:282-290
  Cury C; Durrleman S; Cash DM; Lorenzi M; Nicholas JM; Bocchetta M; van Swieten JC; Borroni B; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Graff C; Tagliavini F; Frisoni GB; Laforce R; Finger E; de Mendonça A; Sorbi S; Ourselin S; Rohrer JD; Modat M; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: NEUROIMAGE-CLINICAL. 2019;24:102077
  Sudre CH; Bocchetta M; Heller C; Convery R; Neason M; Moore KM; Cash DM; Thomas DL; Woollacott IOC; Foiani M; Heslegrave A; Shafei R; Greaves C; van Swieten J; Moreno F; Sanchez-Valle R; Borroni B; Laforce R; Masellis M; Tartaglia MC; Graff C; Galimberti D; Rowe JB; Finger E; Synofzik M; Vandenberghe R; de Mendonça A; Tagliavini F; Santana I; Ducharme S; Butler C; Gerhard A; Levin J; Danek A; Frisoni GB; Sorbi S; Otto M; Zetterberg H; Ourselin S; Cardoso MJ; Rohrer JD; On behalf of, GENFI
 • Article: NATURE COMMUNICATIONS. 2018;9(1):4273
  Young AL; Marinescu RV; Oxtoby NP; Bocchetta M; Yong K; Firth NC; Cash DM; Thomas DL; Dick KM; Cardoso J; van Swieten J; Borroni B; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Graff C; Tagliavini F; Frisoni GB; Laforce R; Finger E; de Mendonça A; Sorbi S; Warren JD; Crutch S; Fox NC; Ourselin S; Schott JM; Rohrer JD; Alexander DC; Genetic FTD Initiative (GENFI); Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI)
 • Article: BRAIN. 2018;141(10):2895-2907
  Zhang M; Ferrari R; Tartaglia MC; Keith J; Surace EI; Wolf U; Sato C; Grinberg M; Liang Y; Xi Z; Dupont K; McGoldrick P; Weichert A; McKeever PM; Schneider R; McCorkindale MD; Manzoni C; Rademakers R; Graff-Radford NR; Dickson DW; Parisi JE; Boeve BF; Petersen RC; Miller BL; Seeley WW; van Swieten JC; van Rooij J; Pijnenburg Y; van der Zee J; Van Broeckhoven C; Le Ber I; Van Deerlin V; Suh E; Rohrer JD; Mead S; Graff C; Öijerstedt L; Pickering-Brown S; Rollinson S; Rossi G; Tagliavini F; Brooks WS; Dobson-Stone C; Halliday GM; Hodges JR; Piguet O; Binetti G; Benussi L; Ghidoni R; Nacmias B; Sorbi S; Bruni AC; Galimberti D; Scarpini E; Rainero I; Rubino E; Clarimon J; Lleó A; Ruiz A; Hernández I; Pastor P; Diez-Fairen M; Borroni B; Pasquier F; Deramecourt V; Lebouvier T; Perneczky R; Diehl-Schmid J; Grafman J; Huey ED; Mayeux R; Nalls MA; Hernandez D; Singleton A; Momeni P; Zeng Z; Hardy J; Robertson J; Zinman L; Rogaeva E; International FTD-Genomics Consortium (IFGC)
 • Article: ANNALS OF CLINICAL AND TRANSLATIONAL NEUROLOGY. 2018;5(9):1025-1036
  Jiskoot LC; Bocchetta M; Nicholas JM; Cash DM; Thomas D; Modat M; Ourselin S; Rombouts SARB; Dopper EGP; Meeter LH; Panman JL; van Minkelen R; van der Ende EL; Donker Kaat L; Pijnenburg YAL; Borroni B; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe J; Graff C; Tagliavini F; Frisoni GB; Laforce R; Finger E; de Mendonça A; Sorbi S; Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI); Papma JM; van Swieten JC; Rohrer JD
 • Article: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY. 2018;89(8):851-858
  Schneider R; McKeever P; Kim T; Graff C; van Swieten JC; Karydas A; Boxer A; Rosen H; Miller BL; Laforce R; Galimberti D; Masellis M; Borroni B; Zhang Z; Zinman L; Rohrer JD; Tartaglia MC; Robertson J; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE. 2018;65(1):147-163
  Sellami L; Bocchetta M; Masellis M; Cash DM; Dick KM; van Swieten J; Borroni B; Galimberti D; Tartaglia MC; Rowe JB; Graff C; Tagliavini F; Frisoni G; Finger E; de Mendonça A; Sorbi S; Warren JD; Rohrer JD; Laforce R; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: LANCET NEUROLOGY. 2018;17(6):548-558
  Pottier C; Zhou X; Perkerson RB; Baker M; Jenkins GD; Serie DJ; Ghidoni R; Benussi L; Binetti G; López de Munain A; Zulaica M; Moreno F; Le Ber I; Pasquier F; Hannequin D; Sánchez-Valle R; Antonell A; Lladó A; Parsons TM; Finch NA; Finger EC; Lippa CF; Huey ED; Neumann M; Heutink P; Synofzik M; Wilke C; Rissman RA; Slawek J; Sitek E; Johannsen P; Nielsen JE; Ren Y; van Blitterswijk M; DeJesus-Hernandez M; Christopher E; Murray ME; Bieniek KF; Evers BM; Ferrari C; Rollinson S; Richardson A; Scarpini E; Fumagalli GG; Padovani A; Hardy J; Momeni P; Ferrari R; Frangipane F; Maletta R; Anfossi M; Gallo M; Petrucelli L; Suh E; Lopez OL; Wong TH; van Rooij JGJ; Seelaar H; Mead S; Caselli RJ; Reiman EM; Noel Sabbagh M; Kjolby M; Nykjaer A; Karydas AM; Boxer AL; Grinberg LT; Grafman J; Spina S; Oblak A; Mesulam M-M; Weintraub S; Geula C; Hodges JR; Piguet O; Brooks WS; Irwin DJ; Trojanowski JQ; Lee EB; Josephs KA; Parisi JE; Ertekin-Taner N; Knopman DS; Nacmias B; Piaceri I; Bagnoli S; Sorbi S; Gearing M; Glass J; Beach TG; Black SE; Masellis M; Rogaeva E; Vonsattel J-P; Honig LS; Kofler J; Bruni AC; Snowden J; Mann D; Pickering-Brown S; Diehl-Schmid J; Winkelmann J; Galimberti D; Graff C; Öijerstedt L; Troakes C; Al-Sarraj S; Cruchaga C; Cairns NJ; Rohrer JD; Halliday GM; Kwok JB; van Swieten JC; White CL; Ghetti B; Murell JR; Mackenzie IRA; Hsiung G-YR; Borroni B; Rossi G; Tagliavini F; Wszolek ZK; Petersen RC; Bigio EH; Grossman M; Van Deerlin VM; Seeley WW; Miller BL; Graff-Radford NR; Boeve BF; Dickson DW; Biernacka JM; Rademakers R
 • Article: ALZHEIMERS RESEARCH & THERAPY. 2018;10(1):46
  Fumagalli GG; Basilico P; Arighi A; Bocchetta M; Dick KM; Cash DM; Harding S; Mercurio M; Fenoglio C; Pietroboni AM; Ghezzi L; van Swieten J; Borroni B; de Mendonça A; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Graff C; Tagliavini F; Frisoni GB; Laforce R; Finger E; Sorbi S; Scarpini E; Rohrer JD; Galimberti D; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: ANNALS OF CLINICAL AND TRANSLATIONAL NEUROLOGY. 2018;5(5):583-597
  Meeter LHH; Gendron TF; Sias AC; Jiskoot LC; Russo SP; Donker Kaat L; Papma JM; Panman JL; van der Ende EL; Dopper EG; Franzen S; Graff C; Boxer AL; Rosen HJ; Sanchez-Valle R; Galimberti D; Pijnenburg YAL; Benussi L; Ghidoni R; Borroni B; Laforce R; Del Campo M; Teunissen CE; van Minkelen R; Rojas JC; Coppola G; Geschwind DH; Rademakers R; Karydas AM; Öijerstedt L; Scarpini E; Binetti G; Padovani A; Cash DM; Dick KM; Bocchetta M; Miller BL; Rohrer JD; Petrucelli L; van Swieten JC; Lee SE
 • Article: NEUROBIOLOGY OF AGING. 2018;62:191-196
  Cash DM; Bocchetta M; Thomas DL; Dick KM; van Swieten JC; Borroni B; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Graff C; Tagliavini F; Frisoni GB; Laforce R; Finger E; de Mendonça A; Sorbi S; Rossor MN; Ourselin S; Rohrer JD; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: NEUROBIOLOGY OF AGING. 2018;62:245.e9-245.e12
  Galimberti D; Fumagalli GG; Fenoglio C; Cioffi SMG; Arighi A; Serpente M; Borroni B; Padovani A; Tagliavini F; Masellis M; Tartaglia MC; van Swieten J; Meeter L; Graff C; de Mendonça A; Bocchetta M; Rohrer JD; Scarpini E; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING. 2018;47(1):131-140
  Mutsaerts HJMM; Petr J; Thomas DL; De Vita E; Cash DM; van Osch MJP; Golay X; Groot PFC; Ourselin S; van Swieten J; Laforce R; Tagliavini F; Borroni B; Galimberti D; Rowe JB; Graff C; Pizzini FB; Finger E; Sorbi S; Castelo Branco M; Rohrer JD; Masellis M; MacIntosh BJ; GENFI investigators
 • Article: BRAIN. 2017;140(6):1784-1791
  Premi E; Grassi M; van Swieten J; Galimberti D; Graff C; Masellis M; Tartaglia C; Tagliavini F; Rowe JB; Laforce R; Finger E; Frisoni GB; de Mendonça A; Sorbi S; Gazzina S; Cosseddu M; Archetti S; Gasparotti R; Manes M; Alberici A; Cardoso MJ; Bocchetta M; Cash DM; Ourselin S; Padovani A; Rohrer JD; Borroni B; Genetic FTD Initiative (GENFI)
 • Article: NEUROIMAGE-CLINICAL. 2017;15:171-180
  Sudre CH; Bocchetta M; Cash D; Thomas DL; Woollacott I; Dick KM; van Swieten J; Borroni B; Galimberti D; Masellis M; Tartaglia MC; Rowe JB; Graff C; Tagliavini F; Frisoni G; Laforce R; Finger E; de Mendonça A; Sorbi S; Ourselin S; Cardoso MJ; Rohrer JD; Genetic FTD Initiative, GENFI
 • Article: ANNALS OF CLINICAL AND TRANSLATIONAL NEUROLOGY. 2016;3(8):623-636
  Meeter LH; Dopper EG; Jiskoot LC; Sanchez-Valle R; Graff C; Benussi L; Ghidoni R; Pijnenburg YA; Borroni B; Galimberti D; Laforce RJ; Masellis M; Vandenberghe R; Ber IL; Otto M; van Minkelen R; Papma JM; Rombouts SA; Balasa M; Öijerstedt L; Jelic V; Dick KM; Cash DM; Harding SR; Jorge Cardoso M; Ourselin S; Rossor MN; Padovani A; Scarpini E; Fenoglio C; Tartaglia MC; Lamari F; Barro C; Kuhle J; Rohrer JD; Teunissen CE; van Swieten JC
 • Article: JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. 2014;3(1):167-175
  Hultén MA; Öijerstedt L; Iwarsson E; Jonasson J
 • Article: EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS. 2013;21(11):1260-1265
  Chiang H-H; Forsell C; Lilius L; Öijerstedt L; Thordardottir S; Shanmugarajan K; Westerlund M; Nennesmo I; Thonberg H; Graff C
 • Visa fler

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI